Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Sağlık Rehberi Hamilelikte ultrason ve anne kanından yapılan tetkiklerle hem organsal hem de genetik anomali tanıları konulabilir.
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Hamilelikte ultrason ve anne kanından yapılan tetkiklerle hem organsal hem de genetik anomali tanıları konulabilir.
Op. Dr. Fümerel İNCE
Silivri Anadolu Hastahanesi
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri

 

ULTRASON İNCELEMESİ İLE BAZI ORGANLARIN DOĞUMSAL YOKLUĞU YA DA ANOMALİLERİNE AİT TANILAR KONULABİLİR.

  • BAZI BÖBREK HASTALIKLARI ANNE KARNINDA TEŞHİS EDİLEBİLİR.

Böbreklerin boyutlarının normalden farklı olması veya yokluğu ultrasonografik olarak görüntülenebilir. Belli bir haftadan sonra böbreklerin çıkışında yer alan genişlikler tespit edilir ve bunların takibi yapılır. Fetusta böbrek hasarına giden bir tıkanıklık varsa, bir stent aracılığıyla anne karnında tedavisi yapılabilir.

  • ULTRASONLA AKCİĞERİN DOĞUMSAL YOKLUĞU VEYA KİSTLERİNE AİT TANILAR KONULABİLİR.

Soluk ve yemek borusu arasında bağlantı olması ile ilgili tanılar ultrasonografi eşliğinde saptanabilir. Böyle durumlarda bebeğin doğum yapacağı hastanenin, doğumun hemen akabinde bu anomaliye müdahale edebilecek donanımda olması hayat kurtarıcı olabilir.

  • KALP HASTALIKLARINA AİT BAZI TANILAR KONABİLİR.

Özellikle 20-22 hafta arası yapılan ayrıntılı USG önemlidir. Bu dönemde kalbin ana yapısı olan, 4 odayı içeren bir inceleme yapılır. Bu odalar arasındaki septumlar; kapaklar ve odalardan çıkan damarların normal pozisyonlarda olup olmadığına bakılarak bebeğe ait kalp hastalıkları, anne karnında erken olarak tanımlanabilir. Bu durumda yine gerekli müdahalenin yapılabileceği bir hastanede doğum tavsiye edilir.

  • DAMAK YARIĞI BEBEK BESLENMESİNDE SORUN YARATIR.

Anomalilerden bir diğeri de dudak yarığıdır. Buna halk arasında .’tavşan dudak.’ da denilmektedir.

Dudak yarığının daha ileri formu damak yarığıdır. Bin bebekten yaklaşık birinde rastlanır.

Bu durum bebekte emme-beslenmeyle ilgili problemler yaratabilir. Doğum sonrası cerrahi müdahale ile durum düzeltilebilir.

ANNE KANINDAN YAPILAN TESTLER, 70’İN ÜZERİNDE GENETİK HASTALIĞI TANIYABİLİYOR.

Gelişen teknoloji ile günümüzde teşhis olanakları da çeşitlilik gösterir. Bebeğin anne kanında dolaşan DNA fragmentleri toplanarak analiz edilebilir. Başta Down Sendromu olmak üzere Kromozom kökenli hastalıkların tanısında, anne kanındaki fetusa ait incelenebilir DNA yeterliliğine, sekizinci gebelik haftasından itibaren ulaşılmaktadır. Bu haftadan itibaren anne kanında DNA testleri yapılabiliyor.

Amniosentez (Anne karnından su alınarak fetal değerlendirme) de eskiden beridir 16. Gebelik haftasından itibaren yapılabilen bir genetik inceleme testidir.

Diğer Yazılar