Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Sağlık Rehberi Göğüs Hastalıkları Hangi Tür Hastalıklar İle İlgilenir?
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Göğüs Hastalıkları Hangi Tür Hastalıklar İle İlgilenir?
Prof. Dr. Hasan KAYNAR
Silivri Anadolu Hastanesi
f
Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI HANGİ TÜR HASTALIKLAR İLE İLGİLENİR

 

Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz özellikle akciğeri ilgilendiren hastalıklarla ilgili  bir branştır. Bu hastalarda en sık görülen belirtiler öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı veya sesli solunum, göğüs ağrısı, hemoptizi (öksürükle kan gelmesi) ve siyanoz (parmak uçlarında morarma) olmaktadır. 

En sık görülen hastalıklar içinde astım,  koah (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), tüberküloz(verem), akciğer enfeksiyonları özellikle pnömoni(zatürre) ve  bronşitler,  akciğer kanseri,  bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları,  pulmoner emboli( akciğer damaralarında pıhtı oluşumu),  akciğer nodülleri ve takibi,  asbest ve hastalıkları, plevra hastalıkları ( akciğer zarı hastalıkları ), plevral effüzyon (akciğer zarında su toplanması, solunum yetmezlikleri, özellikle covid sonrası nefes darlıkları, uyku apne sendromu, kollajen doku hastalıklarının akciğer tutulumu hastalık grupları içinde sayılabilir.

Sigara akciğere en çok zarar veren kötü alışkanlıklardan biridir. Sigara zararları açısından da takip öneriyoruz. 40 yaşını geçmiş 20 yıldan fazla günde 1 paket sigara içen hastalarda akciğer grafisi (filmi) ve muayene öneriyoruz.

Göğüs Hastalıkları polikliniğinde akciğer  filmi, bilgisayarlı akciğer tomografisi, akciğer mr, pulmıner emboli için ilaçlı akciğer tomoğrafisi, solunum fonksiyon testi( nefes ölçümü) ve bronkoskopi yapılabilmektedir.

Fleksible (esnek) bronkoskopi: Uzun esnek bir tüptür, ince bir kalem kalınlığında olup ucunda ışık mevcuttur. Alette biyopsi ve yıkama işlemleri için kullanmak üzere kanallar mevcuttur.  Lokal anestezi ve hafif sedasyon ile veya gerekirse genel anestezi ile de yapılabilir.

Bronkoskopi, havayollarının yani ana nefes borusu (trakea) ve bronş ağacının içerden görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem esnasında boğaz, gırtlak, nefes borusu ve bronş ağacının anatomisi incelenir

Bronkoskopi yapılması; Akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografide anormal bulguların varlığı, akciğer enfeksiyonlarının ayırıcı tanısı, iyi ya da kötü huylu tümörlerin tanısı ve evrelendirilmesi, tedaviye cevap vermeyen kronik öksürük, öksürükle birlikte kan gelmesi,  2 haftadan uzun süren ses kısıklığı, hava yollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak amacıyla uygulanır.

İşlemden 8 saat öncesinden aç kalınması gereklidir. İşlem, hastalığınızın özelliğine göre 10-20 dakika sürebilecektir. Ses tellerinden geçtikten sonra trakea ve bronş yapıları incelenir. Gerek görülürse bronkoskop kanalından yollanacak aletler yardımı ile biyopsi alınabilir. Fizyolojik serum kullanılarak akciğerlerden yıkama materyali alınıp incelemeye yollanır.

Göğüs Hastalıkları – Prof. Dr. Hasan KAYNAR

Diğer Yazılar