Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Sağlık Rehberi Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Nedir?
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Nedir?

Silivri Anadolu Hastanesi
f
Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri

 Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Nedir?

 

Çocukluk çağı beyin tümörleri , kan kanserlerinden (lösemi,lenfoma) sonra çocuklarda ikinci sıklıkta görülen kanserlerdir.

 

Beyin Tümörleri Erişkin ve Çocuklarda Ne Kadar Sıklıkla Karşılaşılır?

 

Tüm çocukluk çağı tümörlerinin %20’sini beyin tümörleri oluşturmaktadır. Erişkinlerde bu oran % 1’dir. Erişkin beyin tümörleri %10 beyincikte ve beyin sapında yerleşirken , çocuklarda %50 oranda yerleşim gösterir.

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin en az %50’si kötü huyludur. Bu tümörlerin neden oluştuğu konusunda kesin bir bilgi yoktur.

 

Genel olarak kansere neden olan tüm etkenler burada da rol oynamaktadır.

En önemlileri; radyasyona maruz kalmak, kanserojen maddeler ve çeşitli genetik faktörlerdir. Kötü huylu tümörler ameliyat ile tama yakın çıkarıldığın da kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte 5 yıllık yaşam süreleri %50-60’lara ulaşır.

 

Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri ne gibi bulgular gösterir?

 

Beyin tümörlerinin bu çağlarda verdiği bulgular ; 

-Beyin omurilik sıvı dolaşımının bozulmasına bağlı Hidrosefali (beyinde su birikmesi) gelişimi,

-Kafa içi basıncın artmasına bağlı olarak kafa çevresinde büyüme,

-Şiddetli bulantı ve kusma, görme bozukluğu, yürüyememe

-Kolda ve bacakta kuvvetsizlik

-Sürekli uyku hali ve sara nöbetleri gibi bulgularla kendini gösterebilir.

 

Hangi Tip Beyin Tümörleri İle Karşılaşılmaktadır?

 

En sık karşılaşılan kötü huylu tip beyin tümörleri “ Medulloblastoma “ ve ikinci sıklıkta “Epindimoma” denilen beyincikte yerleşen tümörlerdir..Ameliyatla bu tümörlerin çıkarılmasının hemen ardından ışın tedavisi (RT) ve kemoterapi(KT) uygulanması gereklidir.

 

Yine beyinde görülen iyi huylu tümörleri; pilositik, pilomyxoid,,subependima  dev hücreli ve diffüz astrositoma tipleridir. Örneğin “ Pilositik Astrositom” olarak adlandırılan çocukluk çağı beyin tümörü iyi huylu olarak kabul edilir ve ameliyatla tamamen temizlenirse ışın tedavisi ve kemoterapiye ihtiyaç olmaz.

 

Çocukluk çağında görülen diğer kötü huylu tümörler ise; Yüksek Dereceli Gliomlar (anaplastik astrositoma ve glioblastoma) ve Diffüz İntrinsik Pontin Gliom’dur. Bu tümörlerin sadece %10’unda ameliyat mümkündür. Geri kalan %90’lık kısmında ameliyat teknik olarak mümkün değildir ve hatta beyin sapı tümörlerinde biyopsi bile yapılamaz. Radyoterapi ve Kemoterapi ile tedavi edilirler.

 

Tanı genellikle beyin BT ve MR ile tespit edilmektedir. Tanı konulur konulmaz , zaman kaybetmeden tümörün ameliyat ile temizlenmesi ve beynin rahatlanması sağlanmalıdır. Patoloji sonucuna göre Radyoterapi ve Kemoterapi açısından tedavisi düzenlenmelidir. 

Diğer Yazılar