Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. Sarıyya BEYTEKİN

2005 - 2011 Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tedavi ve Profilaksi Fakültesi
2012 - 2017 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

Deneyim
2012-2017 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast.A.D.
2017-2018 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Eğitim Programı
 

1. Plevral Psödomezotelyomatöz Adenokarsinoma. S.Memmedova, N.Y.

Demirci, E. C.Sayar, L.Memiş.

2. COPD Assessment Test, Stress Level, Mental Status And Depression- Anxiety

Level İn The Exacerbation Of COPD: The Relation With Long Term Mortality.

N.Kokturk, G.Gunakan, S.Mammadova.

3. Yoğun Bakım Ünitesinde Multidisipliner vizitler(MDV) ve Checklist

Uygulamalarının Kalite Göstergeleri ve Hasta Güvenliği Üzerine Etkisi. K.

Gönderen, B. B. Aydoğan, A.Zerman,  G.Gaygısız, Z.Güllü, Z. Işıkdoğan,

S.Memmedova.

4. Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli (HSY) Hastaların Yoğun Bakımda

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (NIV) Tedavisinde Otomatik Titrasyon Fark

Yaratıyor Mu?. G.Gürsel, A.Zerman, B.Başarık, K.Gönderen, M. Aydoğdu, S.

Memmedova

5. Senkron kanser araştırmasında otofloresan bronkoskopi deneyimimiz. N.

Y.Demirci, S.Memmedova, C.Öztürk.

6. Astımlı hastalarda ilaç uyumunun astım kontrolü, havayolu inflamasyonu ve ataklar üzerine etkisi. T. Akkale, M.Badoğlu, S.Memmedova.

7. Perkütan Endoskopi k Gastrostomi (PEG) İşlemi Esnasında Tesbit Edilen Gastrik Mukormikoz. A.Zerman, B. B.Aydoğan, K.Gönderen, S.Memmedova, M.Aydoğdu, G. Gürsel

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

COPD Assessment Test, Stress Level, Mental Status And Depression- Anxiety

Level İn The Exacerbation Of COPD: The Relation With Long Term Mortality.

N.Kokturk, G.Gunakan, S.Mammadova.

Mesleki Üyelikler
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türk Dahili Ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
Akiğer Sağlığı Ve Yoğun Bakım Derneği
European Respiratory Society
American Toracic Society