Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Op. Dr. Evrim BALBALOĞLU

1993 - 1999 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deneyim
Ankara Numune Hastanesi – Patoloji Bölümü (2000 / 2001)
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi – KBB Bölümü (2001 / 2006)
Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi (2006 / 2008)
Özel Ereğli Anadolu Hastanesi (2008 / Halen)

 

Kurs ve Sertifikalar
2005 Ankara Üniversitesi  Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
2008 Ege Üniversitesi Endoskopik sinüs cerrahisi Kadavra Diseksiyon kursu
Temporal Kemik Diseksiyon Kursu
2009 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Rinoplasti Kursu
2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rinoplasti kursu
2010-2013 Ulusal kongre Ses Terapisi Kursu
2010-2013 Ulusal Kongre Allerji Testi- Deri Prick testi Kursu
2014-2015 Ulusal Kongre Parotis Cerrahisi Boyun Diseksiyon Kursu
2017 Ulusal Kongre Temporal  Kemik Diseksiyon Kursu
2017 TOBB Üniversitesi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavra Kursu
2018 TOBB üniversitesi Fasiyal Estetik Cerrahisi Rinoplasti Kursu


 

Bilimsel yayınlar

 

A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A1. Lokman U., Balbaloğlu E., Akinci H., Garlic-Supplemented
Diet Attenuates Gentamicin Induced Ototoxicity;
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology August, 2011

B-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

B1.Lokman U., Savranlar A., Altın R., Balbaloğlu E., Gündoğdu
S.,’Trakeotomi sonrası dönemde larengotrakeal stenozun değerlendirilmesinde sanal endoskopik yöntem’,Elektronik Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Dergisi, 2004-3(3).
B2. Lokman U., Balbaloğlu E., ‘Nokturnal nazal konjesyonlu
hastalarda değişik baş pozisyonlarının nazal konjesyon üzerine etkisi’,
Elektronik Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Dergisi, 2004-3(4).
B3. Lokman U., Ugur M.B., Balbaloğlu E., Erişkin seröz otitis medialı hastalarda nazofarenksin değerlendirilmesi;Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi,Ağustos 2003.


C-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında

Basılan Bildiriler: 

C1. Balbaloğlu E., Lokman U., Çınar F., Uğur M.B., Ağaoğlu H.,
‘Erişkinlerde Tek Taraflı Efüzyonlu Otit Etiyolojisi’, 27. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi, Ekim 2003.
C2. Balbaloğlu E., Karlı R., Lokman U., Uğur M.B., Çınar F.,’AllerjikRinit Semptomları ile Başvuran Hastalarda Semptomların total Ig E ve Spesifik IgE Düzeyleriyle Korelasyonu, Ankara Üniversitesi Otolarengoloji Günleri, Ekim 2004 Ekim.
C3. Ugur M.B., Çınar F., Lokman U., Karlı R., Balbaloğlu E.,Rinolithiazis; vaka taktimi; 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi Poster Sunumu, Mayıs 2005.
C4. Ugur M.B., Özalp Ö., Çınar F.,Agaoğlu H., Balbaloğlu E.,’Radyaterapi Tedavisi Sonrası İşitme Kaybı’ Vaka Taktimi; 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz Kongresi Poster Sunumu, Mayıs2005.

Mesleki Üyelikler
Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahi Derneği
Türk Tabipleri Birliği
Elektronik Kulak Burun Boğaz Dergisi
 

Ödüller
Balbaloğlu E., Karlı R., Lokman U., Uğur M.B., Çınar F.,’Allerjik Rinit Semptomları ile Başvuran Hastalarda Semptomların total Ig E ve Spesifik Ig E Düzeyleriyle Korelasyonu, Ankara Üniversitesi Otolarengoloji Günleri, Ekim 2004 , ‘Poster Birinciliği’.