Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Op. Dr. Aytekin ORAL

1983 - 1989 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
1995 - 2000 - Atatürk Üniversitesi Üroloji A.B.D. Uzmanlık
2001 - 2001 - Hacettepe Üniversitesi Üroloji Kliniğinde Üro-Onkoloji Eğitimi
2008 - 2008 - Ankara Atatürk Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üro-Onkoloji ve Endo-Üroloji Eğitimi
2009 - 2009 - Ankara Keçiören Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniğinde Endo-Üroloji ve Perkütan Renal Cerrahi Eğitimi

Deneyim
2001 - 2010 - Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi
2010 - Halen - Özel Ereğli Anadolu Hastanesi

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 

PSA Density and PSA Transition Zone Density in the Diagnosis of
Prostate Cancer in PSA Gray Zone Cases. Annals of clinical and laboratory sciense,vol.33 no.3 2003

Instravesical BCG treatment in superficial bladder tumors.AUTD
31:17-20,1999

Retrospective analysis of genital injuries in last 5 yaers.Turkısh
Journal of Trauma&Emergency surgery ,vol 3,2.1997

Renal colic in pregnancy. Türk Üroloji Dergisi :24(4);425-429,1998

Bening prostat hiperplazisinin tedavisinde TUVAP sonuçlarımız. End
Lap. Ve minimal İnvaziv cerrahi.1:56-59,1998

Ürolojik cerrahide barsak kullanımı. AUTD,31:153-156,1999

Interferonlar ve ürolojide interferon kullanımı. AUTD, 28:346-350,1996

Mesane tümorlerinde karbonhidrat antijen 19 9 ve transferin önemi.
15.Ulusal Üroloji Kongresi Bildirim Özeti.1998

Behçet hastalığında Sekonder nörojenik mesane olgusu.7.Ulusal
Behçet Hastalığı Kongresi Bildiri. 1999

Dornier MPL 9000 ile dört yıllık ESWL sonuçlarımız. 2. Ulusal Endoüroloji
ve SWI Kongresi. Bildiri özeti. 1996

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği Odası
Türk Üroloji, Endoüroloji
Avrupa Üroloji (EU)