Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYAĞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Uzmanlık Eğitimi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi


Deneyim:
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Asistanlık 
Harran Devlet Hastanesi              
Üsküdar Devlet Hastanesi
 

Üyelik:
Türk Cerrahisi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği
İstanbul Tabip Odası
Türk Endokrin Cerrahisi Derneği