Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. Muzaffer SARIAYDIN

AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ 

SİGARA BIRAKMA 

HAVA YOLU HASTALIKLARI

KOAH

PNÖMONİLER VE DİĞER SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI 

TANISAL BRONKOSKOPİ

AKCİĞER TÜMÖRLERİ VE GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ

COVİD -19 VE AKCİĞER HASTALIKLARI

ASTIM VE ALLERJİK AKCİĞER HASTALIKLARI

VİRAL VE BAKTERİYEL PNÖMONİLER

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI VE SARKOİDOZ 

UYKU APNESİ

Eğitim ve Uzmanlık
2005 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Lisans
2005 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Y.Lisans
2010 - Ondonuz Mayıs Üniversitesi - Göğüs Hastalıkları - Uzmanlık


Deneyim
2011 - 2014 - Merzifon Devlet Hastanesi, Amasya
2014 - 2016 - Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Sorumluluğu
2014 - 2016 - Afyonkarahisar İl Tütün Kontrol Yedek Üyeliği 
2015 - 2016 - Afyonkarahisar Tüberküloz Kontrol Komitesi
2014 - 2017 - Afyon Kocatepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD, Afyon
2016 - 2017 - Uyku Laboratuvarı Ünite Sorumluluğu-Afyon Kocatepe Üniversitesi
2017 - Özel Avcılar Anadolu Hastanesi

AUluslararası Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI ve SCI-expanded)

Muzaffer Sariaydin, Sibel Günay, Ersin Günay, Sevinc Sarinc Ulasli. Endobronchial ultrasound: A new diagnostic tool for pulmonary embolism. Am J Emerg Med 2016;34(3):684e1-684e2. doi: 10.1016/j.ajem.2015.07.081
Muzaffer Sariaydin, Ersin Günay, Sevinc Sarinc Ulasli, Sibel Günay, Betül Demirciler Yavaş, Çiğdem Tokyol, Mükremin Uysal, Mehmet Ünlü. An unusual metastasis of lung adenocarcinoma: Biceps brachii muscle. Lung India. 2015, [Epub ahead of print]
Sibel Günay, Muzaffer Sariaydin, Akif Acay. New Predictor of Atherosclerosis in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Atherogenic Indices. Respiratory Care, DOI: 10.4187/respcare.04796
Sevinc Sarinc Ulasli, Muzaffer Sariaydin, Gulay Ozkececi, Ersin Günay, Bilal Halici, Mehmet Ünlü. Arterial Stiffness in Obstructive Sleep Apnea: Is there a difference between day and night? Respirology. 2016; 21(8): 1480-1485 DOI: 10.1111/resp.12845.
Sibel Günay, Muzaffer Sariaydin, Sevinc Sarinc-Ulasli, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü. The Publication Rates of Abstracts Presented at the Turkish Respiratory Society (TUSAD) Annual Congress: Adequate or Not? Clinical Respiratory Journal. DOI: 10.1111/crj.12505
Sibel Günay, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay. Factors Effecting One-Year Outcome After Mechanical Ventilation. Journal of Thoracic Diseases. (Editorial).
Sibel Gunay, Muzaffer Sariaydin. Pulmonary Rehabilitation: Recommended but not implemented. Annals of Thoracic Medicine 2016;11(1): 85-87
Nejat Altıntaş, Suna Türkeli, Yasemin Yılmaz, Muzaffer Sarıaydın, Nurşen Yaşayancan. (2012). A rare case of tuberculosis psoas abscess.Eur J Gen Med,9(2), 159-161.
Olcay Akar, Ersin Günay, Sevinç Sarinc Ulasli, Alper Ulasli, Emre Kacar, Muzaffer Sariaydin,Mehmet Ünlü. (2015). Efficacy of neuromuscular electrical stimulation in patients with COPD followed in intensive care unit. The clinical respiratory journal.
Ozgur Ince, Nejat Altintas, Serhat Findik, Muzaffer (2014). Risk stratification in submassive pulmonary embolism via alveolar-arterial oxygen gradient. Hippokratia, 18(4), 333.
Muzaffer Sarıaydın, Nejat Altıntaş, Özgür İnce. (2014). Relationship between Lung Functions and Extent of Emphysema in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Sibel Günay, Muzaffer Sariaydin, Ersin Günay. (2016). Factors effecting one-year outcome after mechanical ventilation. Journal of Thoracic Disease, 8(8), 1893.
Esra Karabıber, Nejat Altıntas, Muzaffer Sarıaydın, Ozgur İnce. nonınvasıve posıtıve pressure ventılatıon ın acute on chronıc respıratory faılure ın chronıc obstructıve pulmonary dısease. фтизиатрияипульмонология, (1).
Ebru Unlu, Sevinc Sarinc Ulasli, Emre Kacar, Mehtap Beker Acay, Serife Ozdinc, Nesrin Atci, Cinar Balcik, Muzaffer Sariaydin, Ersin Gunay. Assessment of Gastroesophageal Reflux Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: is Measuring Cardioesophageal Angle on Multidetector Computed Tomography Images Useful? Current Medical Imaging Reviews 2016; 12(3): 220-224. DOI: 10.2174/1573405611666150930000407
Akif Acay, Ahmet Bal, Serdar Oruc, Taner Ozkececi, Muzaffer Sariaydin, Hayri Demirbas, Gürsel Acarturk. (2016). Does frequency of restless legs syndrome and poor sleep quality increase with age in irritable bowel syndrome?. Wiener klinische Wochenschrift, 128(8), 604-609.
Sevinç Sarinc Ulasli, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Gunay, Bilal Halici, Sefa Celik, Tülay Koyuncu, Sena Ulu, Mehmet Unlu .” Effects of nondipping pattern on systemic inflammation in obstructive sleep apnea.”, Sleep and Breathing, 2015; 19(4). 1185-1190doi: 10.1007/s11325-015-1135-9.
Keramettin Yanık, Muzaffer Sarıaydın , Mehmet Uzun, Ahmet Çoban, Seçilmiş H. Seasonal and regional distribution of tularemia cases in Amasya, Turkey. Mikrobiyol Bul. 2015 Jan;49(1):139-41. Turkish. PubMed PMID: 25706741.
Muzaffer Sariaydin, Serhat Findik, Atilla Güven Atici, Sevket Ozkaya, Aziz Uluisik. (2010). Asymptomatic double aortic arch. Int Med Case Rep J, 3, 63-66.

Uluslararası Kongrelerdeki Bildiriler

B1.     Altintas, N., Tutar, U., Sariaydin, M., & Tiras, R. (2013). A novel connection: Obstructive sleep apnoea and diabetic neuropathy. European Respiratory Journal, 42(Suppl 57), P2539.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayımlanan Makaleler

Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Mehmet Ünlü. Tıp fakültesi öğrencileri arasında huzursuz bacak sendromu sıklığı, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişki. Tüberküloz Toraks Dergisi (KABUL EDİLDİ).
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü. A Case of Septic Pulmonary Embolism Secondary to Tooth Abscess. Respiratory case reports. 2015. (KABUL)
Muzaffer Sarıaydın, Nejat Altıntaş, Özgür İnce. (2014). Relationship between Lung Functions and Extent of Emphysema in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Muzaffer Sarıaydın, Sevinç Sarınç Ulaşlı. İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Prognoz Belirteçleri Var Mı?. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, 2014Sibel Günay,
Muzaffer Sarıaydın, Nilgün Yılmaz Demirci. KOAH Tedavisinde Yeni Bronkodilatörler ve Kombinasyonları (Derleme). Tuberk Toraks (Kabul edildi) 2016
Muzaffer Sarıaydın, Remzi Altın. Uyku Apne Sendromu, Çalışma Hayatı ve Trafik Kazaları. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi, 2014
Itır Yılmaz, Kerem Şenol Coşkun, Muzaffer Sarıaydın, Sibel Günay, Ahmet Hamdi Alpaslan, Ömer Özbulut. OSAS Tanılı Hastalarda Cinsel Hayat: Gerçekten Cinsellik Üzerine Etkisi Var mı? Solunum Hastalıkları (Kabul edildi)
Nejat Altıntaş, Muzaffer Sarıaydın, Nurşen Yaşayancan, Pınar Acar. (2011). The Right Heart Diaries in Sleep Disordered Breathing. Eur J Gen Med, 8(4), 323-329.
Davut Aydın, Muzaffer Sarıaydın, Meftun Ünsal. Gemsitabin’e bağlı kutanoz toksisite gelişen küçük hücreli dışı akciğer kanseri.
Sibel Günay, Muzaffer Sariaydin, Nilgün Yilmaz Demirci. (2016). New bronchodilators and combinations in COPD treatment. tuberkuloz ve torak-tuberculosıs and thorax, 64(3), 240-245.
Akif Acay, Sena Ulu, Ahemt Ahsen, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Demir, F. Sali, B. Afşar, O.C. Polat, “Hastaların, Sigara Bırakma Hizmetlerine Bakışı ve Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İzmir Göğüs Hastalıkları Dergisi, 133-9 pp., 2014
Ersin Günay, Seçil Demir, Muzaffer Sarıaydın.“Bilateral Buzlu Cam Dansitesi ile Seyreden Pnömoni Olgusu”, Akciğer, 21-23 pp., 2014
Nejat Altıntaş, Suna Türkeli, Yasemin Yılmaz,Muzaffer Sarıaydın, Nurşen Yaşayancan. (2012). A rare case of tuberculosis psoas abscess. Eur J Gen Med, 9(2), 159-161.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Aydın Balcı, Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın,Sibel Günay, Betül Demirciler Yavaş, Mehmet Ünlü. Kriptojenize Organize Pnömoni Olgusu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), Antalya Mart 2016. PS043. Sayfa :47
Aydın Balcı, Muzaffer Sarıaydın, Sibel Günay, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Mehmet Ünlü. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Hastada Pulmoner Nokardiyoz. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), Antalya Mart 2016. PS095. Sayfa :105
Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın, Okan Selendili, Çiğdem Tokyol, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Çiğdem ÖzdemirSibel Günay, Mehmet Ünlü. Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Endobronşiyal Lenfoma. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK), Antalya Mart 2016. PS127. Sayfa :136
Sibel Günay, Muzaffer Sarıaydın, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü. 2011-2014 Yılları Arasında Türkiye Ulusal Solunum Kongresinde (TÜSAD) Sunulan Bildirilerin Akıbeti Ne oldu? TÜSAD 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 TP022 ps 144-146, İzmir, Türkiye, Ekim 2015
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Sibel Günay, Betül Demirciler Yavaş, Çiğdem Tokyol, Mükremin Uysal, Mehmet Ünlü. “Akciğer Adenokarsinomu Sıradışı Metastaz: Biceps brachi Kası.” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015, PS228
Muzaffer Sarıaydın, Sibel Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Ceren Gökçe, Mehmet Ünlü. Rivaroksaban Tedavisi Altında Gelişen Pulmoner Emboli Olgusu. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 EP108 ps 438, İzmir, Türkiye, Ekim 2015
Aydın Balcı , Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın,Sibel Günay, Betül Demirciler Yavaş, Mehmet Ünlü. Kriptojenize Organize Pnömoni Olgusu. 1. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, ps 47. Antalya, Mart 2016
Aydın Balcı, Muzaffer Sarıaydın, Sibel Günay, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Mehmet Ünlü. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Hastada Pulmoner Nokardiyoz. 1. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, ps 104. Antalya, Mart 2016
Ersin Günay , Muzaffer Sarıaydın, Okan Selendili, Çiğdem Tokyol, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Çiğdem Özdemir, Sibel Günay, Mehmet Ünlü. Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Endobronşiyal Lenfoma. 1. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, ps 136. Antalya, Mart 2016
Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Aydın Balcı, Çiğdem Özdemir, Mehmet Ünlü. Spontan Olarak Membranın Atıldığı Maligniteyi Taklit Eden Pulmoner Kist Hidatik Olgusu. 1. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, ps 136. Antalya, Mart 2016
Olcay Akar, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Alper Murat Ulaşlı, Emre Kaçar, Muzaffer Sarıaydın, Özlem Solak, Sefa Çelik, Mehmet Ünlü. Elektriksel Kas Stimülasyonu (NMES) Uygulamasının Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatör Desteği İle Takip Edilen KOAH Tanılı Hastalardaki Etkinliği. 1. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Sözlü Sunumu, ss 47. Antalya, Mart 2016
Muzaffer Sarıaydın,Seçil Demir, Ersin Günay, Çiğdem Özdemir, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Mehmet Ünlü. Endobronşiyal ve Akciğer Tutulumu Olan Non-Hodgin B Hücreli Lenfoma; Olgu Sunumu. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Kongresi ps 229., Antalya, Türkiye, Nisan 2016.
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Aydın Balcı, Mehmet Ünlü. İnsidental Olarak Tespit Edilen İntratorasik Gossipiboma. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Kongresi ps 353., Antalya, Türkiye, Nisan 2016
Muzaffer Sarıaydın,Ceren Gökçe, Betül Demirciler Yavaş, Ersin Günay,  Mehmet Ünlü. Nadir Bir Kronik Öksürük Nedeni: Trakeabronkopati Osteokondraplastika. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Kongresi ps 354., Antalya, Türkiye, Nisan 2016.
Muzaffer Sarıaydın,Şule Esen, Ersin Günay, Çiğdem Özdemir, Mehmet Ünlü. Deri Tüberkülozu: Tüberkülozis Verrükoza Kutis. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Kongresi ps 392., Antalya, Türkiye, Nisan 2016.
Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Muzaffer Sarıaydın,Ersin Günay, Mehmet Ünlü. Kolon Kanserli Olguda Kriptojenik Organize Pnömoni. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016 ps 586. İzmir, Türkiye, Ekim 2016
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Sibel Günay, Mehmet Ünlü. Epididimit İle İlişkili Septik Emboli. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016 ps 928. İzmir, Türkiye, Ekim 2016
Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Mehmet Ünlü. Kist Hidatik Çoklu Organ Tutulumu. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016 ps 946. İzmir, Türkiye, Ekim 2016
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Mehmet Ünlü. Spontan Abortus Sonrası Tanı Konulan Miliyer Tüberküloz Olgusu. . TÜSAD 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016 ps 1165. İzmir, Türkiye, Ekim 2016
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Mehmet Ünlü. Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı, Depresyon, Anksiyete Ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016 ps 1123. İzmir, Türkiye, Ekim 2016
Sevinç Sarınç Ulaşlı, Seçil Demir, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Mehmet Ünlü. “Berlin ve STOP BANG Anketlerinin Obstruktif Uyku Apnesi için Tanısal Değeri” Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi 0517 ps 252., Antalya, Türkiye, Nisan 2015.
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Mehmet Ünlü “Tanı Anında Dalak Metastazı Tespit Edilen Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Olgusu” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015, EPS027
Muzaffer Sarıaydın, Seçil Demir, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Çiğdem Özdemir Dağıstan Tolga Arıöz, Mehmet Ünlü. “Nadir Bir Ekstra Pulmoner Tüberküloz Olgusu: Endometrium Tüberkülozu.” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015, EPS370
Muzaffer Sarıaydın, Seçil Demir, Sevinç Sarınç UlaşlıErsin Günay, Mehmet Ünlü. “Göğüs Duvarı Tüberkülozu: Olgu sunumu.” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015, EPS356
Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Sibel Günay, Betül Demirciler Yavaş, Çiğdem Tokyol, Mükremin Uysal, Mehmet Ünlü. “Akciğer Adenokarsinomu Sıradışı Metastaz: Biceps brachi Kası.” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015, PS228
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Mehmet Eroğlu, İhsan Şentürk, Mehmet Ünlü. “Ortopedik Cerrahi Uygulanan Olgularda Preoperatif Pulmoner Değerlendirme ve Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015, PS138
Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü “Diş Apsesine Sekonder Gelişen Septik Pulmoner Emboli Olgusu.” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015.
Sevinç Sarınç Ulaşlı, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay, Bilal Halıcı, Sefa Çelik, Tülay Koyuncu, Sena Ulu, Mehmey Ünlü. “Obstrüktif Uyku Apnesinde Non-dipping Durumunu Sistemik İnflamasyon Üzerine Olan Etkileri.” Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan 2015
Ersin Günay, Emre Asan, Hatice Ece Yağlıkara, Şeyma Gizem Orun, Büşra Sirel, Müge Yavuz, Muzaffer Sarıaydın. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Organ veya Doku Nakli ve Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 EP162 ps 498 İzmi., Türkiye, Ekim 2015
Sibel Günay, Muzaffer Sarıaydın, Sevinç Sarınç UlaşlıErsin Günay, Seçil Demir, Mehmet Ünlü. 2011-2014 Yılları Arasında Türkiye Ulusal Solunum Kongresinde (TÜSAD) Sunulan Bildirilerin Akıbeti Ne oldu? TÜSAD 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 TP022 ps 144-146, İzmir, Türkiye, Ekim 2015
Muzaffer Sarıaydın, Sibel Günay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Ceren Gökçe, Mehmet Ünlü. Rivaroksaban Tedavisi Altında Gelişen Pulmoner Emboli Olgusu. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2015 EP108 ps 438, İzmir, Türkiye, Ekim 2015
Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın, Gülay Özkeçeci, Akif Acay, Olcay Akar, Mehmet Ünlü. OSAS’lı hastalarda dört değişkenli tarama testinin tanısal değeri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi TP-030. 178 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2014.
Ersin Günay, Hasan Erbay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Muzaffer Sarıaydın, Mehmet Ünlü. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akciğer Kanseri Tanısı Konusundaki Tutumları”, İzmir, Türkiye, Ekim 2014.
Esra Ertan Yazar, Tevfik Özlü, Muzaffer Sarıaydın, Mahşuk Taylan, Aydanur Ekici, Derya Aydın, İbrahim Güven Coşkun, Nagihan Durmuş Koçak, Fırat Uygur, Fatma Merve Tepetam, Sinem Güngör, Cohov Çali̇şma Grubu. Evde Uzun Dönem Non-invaziv Ventilatör Kullanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Klinik ve Demografik Özellikleri: Çok Merkezli Kesitsel Çalışma; Türkiye Verileri. 2. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Sözlü Sunumu, SS-016. Antalya, Mart 2017.
Sibel Günay, Muzaffer Sarıaydın, Akif Acay. New Predictor of Atherosclerosis in Subjects With COPD: Atherogenic Indices. 2. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Sözlü Sunumu, SS-058. Antalya, Mart 2017.
Şule Esen Karamişe, Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Muzaffer Sarıaydın, Emre Kaçar, Ersin Günay. İntralober Sekestrayon Olgusu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, PS-060. Antalya, Mart 2017.
Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Şule Esen Karamişe, Betül Demirciler, Muzaffer Sarıaydın, Mükremin Uysal, Ersin Günay. Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinom (CCRCC) Endobronşiyal Metastaz Olgusu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, PS-065. Antalya, Mart 2017.
Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Şule Esen Karamişe, Muzaffer Sarıaydın, Ersin Günay. Nadir Bir Eozinofilik Plevral Efüzyon Nedeni: Benign Asbest Plörezisi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, PS-129. Antalya, Mart 2017.
Şule Esen Karamişe, Feyza Merve Sekkin Sınıcı, Muzaffer Sarıaydın, Emre Kaçar,Ersin Günay. Plevra Biyopsisi Sırasında Kullanılan Prilokain’e Bağlı
Gelişen Methemoglobinemi Olgusu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK). Poster Sunumu, PS-185. Antalya, Mart 2017.
Özlem Yazıcıoğlu Moçin,Ezgi Özyılmaz,Tuğba Önalan,Özlem Edipoğlu,Cüneyt Saltük,Gülşah Seydaoğlu,Zerrin Özçelik,Sema Turan,İskender Kara,Atilla Kara,Emine Dağlı,Selma Duru Bülbül,Kadriye Kahveci, Metin Dinçer,Nimet Şenoğlu,Hüseyin Özkarakaş,İlhan Bahar,Melike Cengiz,Atilla Ramazanoğlu,Burcu Çelik,Ümmügülsün Gaygısız,Gülay Kır,Ahmet Bindal,Belgin Akan,Işıl Özkoçak Turan,Fatma Yıldırım,Burcu Başarık,Zeliha Arslan Ulukan,Serdar Efe,Murat Sungur,Şahin Temel,Seval İzdeş,Derya Hoşgün,Nurhan Karadeniz,Eylem Tunçay,Nezihe Çiftarslan Gökşenoğlu,İlim Irmak,Utku Datlı,Avşar Zerman,Devrim Akdağ,Levent Özdemir,Gülseren Elay,Yücel Karaçayır,Arzu Topeli,Pervin Hancı,Esat Kıvanç Kaya,Pınar Güven,Hilal Sazak,Semih Aydemir,Gülbin Aygencel,Yusuf Aydemir,Zahide Doğanay,Özgür Kömürcü,Volkan Hancı,Emre Karakoç,Didem Sözütek,Güven Coşkun,Güngör Ateş,Civan Tiryaki,Ayşe Nur Soytürk,Nermin Kelebek Girgin,Gülbahar Çalışkan,Oben Bıyıklı,Necati Gökmen,Uğur Koca,Aydın Çiledağ,Kezban Özmen Süner,İsmail Cinel Mustafa Kemal Arslantaş,Fethi Gül,Sena Ataman,Cenk Kıraklı,Fevziye Tuksavul,Recai Ergün,Nafiye Yılmaz,Defne Altıntaş,Leyla Talan,Murat Yalçınsoy,Mehmet Nezir Güllü,Perihan Ergin Özcan,Günseli Orhun,Yusuf Savran,Murat Emre Okur,Serdar Akpınar,Pelin Şen,Gül Gürsel,İrem Şerifoğlu,Ender Gedik,Öner Abidin Balbay,Türkay Akbaş,Sinem Cesur,Hülya Yolaçan,Seda Beyhan Sagmen,Pervin Korkmaz Ekren,Feza Bacakoğlu,Begüm Ergan,Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın, Dursun Ali Sağlam,Sait Karakurt,Emel Eryüksel,Turgay Çelikel,Hüseyin arıkan,Emine Sevil Ayaydın Mürtezaoğlu,Funda Öztuna,Hakan Cinemre,Ahmet Nalbant,Öznur Yağmurkaya,Tuğba Mandal,Belgin İkidağ. Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde TakipEdilen Hasta Profili: 922 hastalı Çok Merkezli Nokta Prevalans Çalışması. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi Kongresi. Sözel Sunumu, SS-001. Antalya, Türkiye, Nisan 2017
Özlem Yazıcıoğlu Moçin,Ezgi Özyılmaz,Tuğba Önalan,Özlem Edipoğlu,Cüneyt Saltük,Gülşah Seydaoğlu,Zerrin Özçelik,Sema Turan,İskender Kara,Atilla Kara,Emine Dağlı,Selma Duru Bülbül,Kadriye Kahveci, Metin Dinçer,Nimet Şenoğlu,Hüseyin Özkarakaş,İlhan Bahar,Melike Cengiz,Atilla Ramazanoğlu,Burcu Çelik,Ümmügülsün Gaygısız,Gülay Kır,Ahmet Bindal,Belgin Akan,Işıl Özkoçak Turan,Fatma Yıldırım,Burcu Başarık,Zeliha Arslan Ulukan,Serdar Efe,Murat Sungur,Şahin Temel,Seval İzdeş,Derya Hoşgün,Nurhan Karadeniz,Eylem Tunçay,Nezihe Çiftarslan Gökşenoğlu,İlim Irmak,Utku Datlı,Avşar Zerman,Devrim Akdağ,Levent Özdemir,Gülseren Elay,Yücel Karaçayır,Arzu Topeli,Pervin Hancı,Esat Kıvanç Kaya,Pınar Güven,Hilal Sazak,Semih Aydemir,Gülbin Aygencel,Yusuf Aydemir,Zahide Doğanay,Özgür Kömürcü,Volkan Hancı,Emre Karakoç,Didem Sözütek,Güven Coşkun,Güngör Ateş,Civan Tiryaki,Ayşe Nur Soytürk,Nermin Kelebek Girgin,Gülbahar Çalışkan,Oben Bıyıklı,Necati Gökmen,Uğur Koca,Aydın Çiledağ,Kezban Özmen Süner,İsmail Cinel Mustafa Kemal Arslantaş,Fethi Gül,Sena Ataman,Cenk Kıraklı,Fevziye Tuksavul,Recai Ergün,Nafiye Yılmaz,Defne Altıntaş,Leyla Talan,Murat Yalçınsoy,Mehmet Nezir Güllü,Perihan Ergin Özcan,Günseli Orhun,Yusuf Savran,Murat Emre Okur,Serdar Akpınar,Pelin Şen,Gül Gürsel,İrem Şerifoğlu,Ender Gedik,Öner Abidin Balbay,Türkay Akbaş,Sinem Cesur,Hülya Yolaçan,Seda Beyhan Sagmen,Pervin Korkmaz Ekren,Feza Bacakoğlu,Begüm Ergan,Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın, Dursun Ali Sağlam,Sait Karakurt,Emel Eryüksel,Turgay Çelikel,Hüseyin arıkan,Emine Sevil Ayaydın Mürtezaoğlu,Funda Öztuna,Hakan Cinemre,Ahmet Nalbant,Öznur Yağmurkaya,Tuğba Mandal,Belgin İkidağ. Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde  Güncel Durum: 68 Merkezin Katıldığı Nokta Prevalans Çalışması. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi Kongresi. Sözel Sunumu, SS-002. Antalya, Türkiye, Nisan 2017

 

  1. Dergilerde Yapılan Hakemlikler
  2. Respirology (SCI-E)
  3. Inflammation (SCI)
  4. Respiratory Care (SCI-E)
  5. The Clinical Respiratory Journal (SCI-E)
  6. Annals of Thoracic Medicine (SCI-E)
  7. Lung India
  8. Journal of Thoracic Disease (SCI-E)
  9. BMC Medical Imaging (SCI-E)
  10. Tüberküloz ve Toraks