Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. İlker GÖÇHAN

Eğitim ve Uzmanlık
1993 - 1999 – Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2000 - 2004 – Pamukkale Ü. Tıp Fak /Klinik Biyokimya AD./Denizli – Uzmanlık

Deneyim
2005 - 2010 - Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi
2010 - 2011 - Muğla Ortaca Devlet Hastanesi
2012 - 2012 - Özel Bir Nefes Hastanesi/Lüleburgaz
2012 - 2013  - Özel Hospitalist Hastanesi
2013 - Halen - Özel Avcılar Anadolu Hastanesi
 

BİLİMSEL YAYINLAR

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi: Aylık kalite kontrol sonuçlarını değerlendirmede kalite kontrol grafiklerinin kullanımı.   2004

Y.Enli, D.Aslan, N.Akalın, G.Can, İ.Göçhan, S.Demir: Denizli’de Yaşayan 18-40 Yaş Arası Bireylerde Farklı Yöntemlerle Referans Aralıkların Saptanması.     2001
Y.Enli, N.Akalın, Y.Aydın, G.Can, İ.Göçhan, S.Tekintürk, S.Demir, D.Aslan: Serum glukoz, kreatinin, total kolesterol, trigliserit, HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol, ürik asit, alkalen fosfataz, total t4, total t3, TSH, serbest T4 ve serbest T3 referans aralıklarının saptanması. 2000
 

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği