Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇAYPINAR

Eğitim ve Uzmanlık:
1998-2003 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Lisans
2003-2005:  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans
2006-2012: Marmara Üniversitesi, Doktora
 

Deneyim
2005 - 2006 - Van Bostaniçi Sağlık Ocağı Pratisyen Dr.
2005 - 2006 - Van AÇSAP Pratisyen Dr.
2006 - 2012 - Van AÇSAP Baştabip
2006 - 2012 - M Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi
Temmuz 2012’den beri - Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı()
2016 - Avcılar Anadolu Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar
TOTBİD, TOTEK, TUSYAD üyesi
Mikrocerrahi ve El Cerrahisi Temel Kursu 2010
18. Temel mikrocerrahi kursu 2013
AO Travma Kursu 2013
AO Travma İleri Kursu 2014
Totek Board başarılı
4.ÇEP klinik yenileme kursu 2013
Pes ekinovarus ve GKD kursu
8. Gazi Omuz Artroskopi kursu
10. Omuz ve Dirsek derneği kadavrada omuz artroskopisi kursu 2014,2015
Medart artroskopik gelişim programı artroskopik rotator manşet onarımı 2014
TUSYAD 7. Bahar toplantısı, konuşmacı
Marmara Üniversitesi Artroskopik motor beceri geliştirme kursu eğitmen
Medipol ortopedi günleri 2015
İstanbul buluşması 2015
Ulusal Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi 23., 24. ,25.
Ayak ve ayak bileğinde cerrahi kesiler, osteotomi ve artroplasti kadavra eğitim toplantısı 2015


 

BİLİMSEL YAYINLAR

 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
•    Incidence of calcaneal apophysitis in Northwest Istanbul, Ceylan HH, Caypinar B, BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jul 27;19(1):267. doi: 10.1186/s12891-018-2184-6
•    Bıomechanical determination of the relationship between femoral neck lesion size and the risk of pathological fracture. Caypinar B, Erol B, Topkar M, Basci O, Hip İnternational 2015, HIPINT-D-15-00034R5 DOI: 10.5301/hipint.5000309
•     Mid-term radiological and functional results of biological reconstruction of extremity-located bone sarcomas in children and young adults, Erol B, Basci O, Topkar MO, Caypinar B, Basar H, Tetik C.J Pediatr Orthop B. 2015 Sep; 24(5):469-78. doi: 10.1097/BPB.0000000000000189.PMID:25946595
•    Effects of the Grade , Stability, Chronological Classification and Being Either Unilateral or Bilateral of the Slip on the treatment by in situ single screw fixation of patients with slipped capital femoral epiphysis. Başar H, Kıyak G, Çaypınar B, Erol B. Arch Orthop Trauma Surg. 2012 Dec; 132 (12): 1671-6

    7.2. Uluslar arası ve Ulusal diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
•    Tendon Holding capacities of two Newly Designed İmplants for Tendon Repair: An Experimental Study on the Flexor Digitorum Profundus Tendon of Sheep. Ağır İ, Aytekin MN, Başçı O, Çaypınar B, Erol B. The Open Orthopaedics Journal 2014 07 28
•    The Effect of Autologous Platelet Rich Plasma in Treatment Lateral Epicondylitis. İ Ağır, B Çaypınar, M Topkar, M Karahan. Dicle Medical Journal
•    The function and the strength of the thumb is not affected when the extensor pollicis longus tendon is left      out of the extensor retinaculum Fatih Kabakas • Meric Ugurlar • Baris Caypinar • Ismail Ozcelik DOI:   10.5455/handmicrosurg.214801 • Jan 2016
•    Harvesting olecranon bone graft in adults by using bone biopsy trephine Fatih Kabakas • Meric Ugurlar • • Baris Caypinar • Berkan Mersa • Ismail Ozcelik . DOI: 10.5455/handmicrosurg.214637


    7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan sözlü  bildiriler 
•    Ekstansor retinakulum dışında bırakıldığında ekstansor polisis longus fonksiyonu nasıl etkilenir?, Özçelik İ.B. , Çaypınar B, Ugurlar M, Kabakaş F, Mersa B, 2015 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , Sözlü sunum birincilik ödülü 
•    Trefin kullanarak erişkinlerde olekranondan kemik grefti alınması ve klinik sonuçlarımız, Fatih Kabakaş, Meriç Uğurlar, Abdulkadir Sarı, Barış Çaypınar, Berkan Mersa, İsmail Bülent Özçelik, 2015 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , Sözlü sunum
•    1.Karpometakarpal eklem instabilite ve artrozlarında artroskopik debridman ve tight-rope uygulama erken dönem sonuçları,İsmail Bülent Özçelik, Meriç Uğurlar, Fatih Kabakaş, Abdulkadir Sarı, Barış Çaypınar, Berkan Mersa, 2015 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , Sözlü sunum
•    Femur Boynu Yerleşimli Kemik Lezyonlarının Büyüklüğü ile Patolojik kırık Riski Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. B Çaypınar, M Topkar, H Başar, E Çalışkan, Ö Sofuoğlu, B Erol. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2013
•    Alt ekstremite kemik tümörleri endoprostetik rekonstruksiyon cerrahisinin klinik ve fonksiyonel tedavisi . M Topkar, B Çaypınar, H Başar, E Çalışkan, Ö Sofuoğlu, B Erol. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2013
•    Çocuklarda Proksimal Femur Yerleşimli Selim Kemik lezyonlarının Cerrahi tedavisi. B Erol, B Çaypınar, O Başçı, M Topkar, M Bawaneh. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011
•    Çocuklarda Anevrizmal Kemik Kistlerinin Cerrahi tedavisi. B Erol, B Çaypınar, O Başçı, R Erbölükbaşı, Ö Sofulu. 22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011

    7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

    7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

     7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan poster ve bildiriler 
•    Erkek Kuaföründe Kronik İnterdijital Pilonoidal Sinüs; Olgu Sunumu. Çaypınar B, H H Ceylan. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.
•    Subungual Osteokondrom; Olgu Sunumu. H H Ceylan, Çaypınar B. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.
•    Pediatrik Sudek Atrofisi Tanı ve Tedavisi. H H Ceylan, Çaypınar B, D Kara, M Erdil, İ Tuncay. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.
•    Atipik Primer Kist Hidatik Olgus; İzole biseps brakii kası tutulumu. H H Ceylan, Çaypınar B, A N Ceylan, K Bilsel. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.
•    Posttravmatik Karpal İnstabilite. H H Ceylan, Çaypınar B, T Tüzüner. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.
•    Falanksın kompleks intraartiküler kırıklarda Suzuki  frame ile açık eklem restorasyonu ve osteosentezin karşılaştırılması. M Bawaneh, H Basar, B Çaypınar, R Erbölükbaşı, C Tetik. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 2010
•    Biological Reconstruction With Vascularized Fibular Graft After Bone Tumor Resections in Extremities. B Erol, C Tetik, O Başçı, B Çaypınar, M Topkar, M Bawaneh. 16. General Meeting of International Society of Lımb Salvage
•    Posterior Ligamentous Complex Length Used as reduction Parameter in Thoracolumbar Burst Fractures. M Bezer, İ E Ketenci, G Kıyak, B Çaypınar. 10. European Congress of Trauma and Emergency Surgery
•    Artroskopik Çift Sıra Rotator Kılıf Onarımı Sonrası Ardışık iki Hastada Pseudomonas Aeroginosa Enfeksiyonu. N Aydın, M Aşansu, O Başçı, B Çaypınar, N Aydemir. 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi

Üyelik:
Türk Tabipler Birliği
TOTBİD (Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)
 TOTEK (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kurulu)
 TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları Derneği)