Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Doç Dr. Ahmet TEMİZ

KALICI KALP PİLİ TAKILMASI (VVI,DDD,ICD VE BİVENTRİKÜLER ICD)

KALP KATETERİZASYONU (EL BİLEĞİNDEN VEYA KASIK BÖLGESİNDEN )

KORONER BALON (PERKUTAN ANJİYOPLASTİ ) VE STENT YERLEŞTİRME İŞLEMİ (EL BİLEĞİNDEN VEYA KASIK BÖLGESİNDEN)

EFOR TESTİ

RİTM HOLTER MONİTORİZASYONU (24 SAATLİK EKG KAYDI )

KAN BASINCI (TANSİYON) HOLTERİ

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİ TEDAVİSİ

KALP YETERSİZLİĞİ TANI VE TEDAVİSİ

KORONER ARTER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİSİ

RİTİM BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİ

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ

KORONER ANJİYOGRAFİ (KASIKTAN VE BİLEKTEN ANJİYOGRAFİ)

TIKALI KORONER ARTERLERİN BALON İLE GENİŞLETİLMESİ VE STENT YERLEŞTİRİLMESİ

TIKALI BACAK DAMARLARININ BALON VE STENT İLE AÇILMA İŞLEMİ

AMELİYATSIZ KALP DELİĞİ KAPATMA İŞLEMİ

TRANSKATETER AORT KAPAK İMLANTASYONU (TAVI;DARALMIŞ AORT KAPAĞA KASIKTAN KAPAK YERLEŞTİRME İŞLEMİ )

KALP PİLİ VE ŞOK CİHAZI YERLEŞTİRME

PACEMAKER İMPLANTASYONU (BİR,İKİ VE ÜÇ KABLOLU KALP PİL YERLEŞTİRME İŞLEMİ )

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

PULMONER HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

EKOKARDİYOGRAFİ

GENEL KLİNİK KARDİYOLOJİ

DİYABETİK AYAK VASKULER GİRİŞİMLERİ

PERİFERİK ARTER GİRİŞİMLERİ

 

Eğitim ve Uzmanlık
1994 - 1998 - Tokat Erbağ Anadolu Öğretmen Lisesi
1998 - 2004 - Hacettepe Tıp Fakültesi
2004 - 2009 - Başkent üniversitesi Kardiyoloji A.D.

Deneyim
2004 - 2009 - Başkent üni. Kardiyoloji (İhtisas) 
2010 - 2012 - Rize Eğitim Araştırma Hastanesi (Mecburi)
2012 - 2015 - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kardiyoloji (Yrd. Doç.)
2015 - 2016 - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kardiyoloji (Doç. Dr.)

 

Bilimsel Yayınlar

 

50 si yabancı 70 den fazla bilimsel makale. Çok sayıda sözlü ve yazılı bildiriler.

Mesleki Üyelikler
Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği