Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. Sibel DUYSAK

Eğitim ve Uzmanlık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi –Uzmanlık

 

Kurs ve Sertifikalar
İleri Botoks uygulamaları sertifikası            Spring Thread ( İp askı) Uygulayıcı sertifikası
İleri Dolgu uygulamaları sertifikası             GAPS ( Barsak Psikoloji Sendromu)  sertifikası

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER ve BİLDİRİLER

 1. Ayoub Shirzai, Nurdan Yildiz, Nese Biyikli, Seyfettin Ustunsoy, Meryem Benzer, Harika Alpay. Is microalbuminuria a risk factor for hypertension in children with solitary kidney? Pediatric Nephrology February 2014, Volume 29, Issue 2, pp 283-288.
 2. Ferah Armutcu,  Sumeyya Akyol,  Seyfettın Ustunsoy,  Fatıme Fılız Turan. Therapeutic potential of caffeic acid phenethyl ester and its anti­inflammatory and immunomodulatory effects (Review), 2015, Experimental and Therapeutic Medicine 9:  1582-1588,  2015.
 3. S. Aras, F. Gerın, B. Aydın, S. Ustunsoy, U. Sener, B.C. Turan, F. Armutcu. Effects of sodium arsenite on the some laboratory signs and therapeutic role of thymoquinone in the rats. 2015; 19: 658-663
 4. Şükrü Aras, Seyfettin Üstünsoy, Ferah Armutçu. Indices of Central and Peripheral Obesity; Anthropometric Measurements and Laboratory Parameters of Metabolic Syndrome and Thyroid Function. Balkan Med J 2015;32:414-20.
 5. Ustunsoy S, Akal ZU and Alpsoy L. Protective Role of Gossypetin against Cyclophosphamide Toxicity in Human Lymphocyte Culture In vitro.Med chem 2016, 6:2
 6. F Armutcu, S Aras, S Üstünsoy. Subscapular skinfold thickness is a handy tool till body mass index in the evaluation of obesity. European Journal of General Medicine 13 (4), 106-108
 7. B Yazgan, E Sozen, B Karademir, S Ustunsoy, U Ince, N Zarkovic, ...CD36 expression in peripheral blood mononuclear cells reflects the onset of atherosclerosis. BioFactors
 8. B Yazgan, S Ustunsoy, B Karademir, N Kartal-Ozer. Symposium 7: Biomarkers of age-related diseases (COST sponsored) CD36 as a biomarker of atherosclerosis. Free Radical Biology and Medicine 75, S10
 9. B Yazgan, B Karademir, S Üstünsoy, KN Özer. Can Cd36 expression in peripheral blood mononuclear cells be use for atherosclerosis process? The Febs Journal 282, 360-361
 10. E Sozen, P Bozaykut, B Catalgol, B Yazgan, S Ustunsoy, NK Ozer. Activation of AP-1 protein and related increase of matrix metalloproteinase expression in hypercholesterolemia induced atherosclerosis. The Febs Journal 279, 106
 11. B Yazgan, B Catalgöl, S Ustunsoy, NK Ozer. Can Cd36 expression in peripheral blood mononuclear cells be use for evaluation of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits? The Febs Journal 279, 111
 12. A Shirzai, H Alpay, N Yildiz, N Biyikli, M Benzer, U Altuntas, S Ustunsoy, ...Ambulatory blood pressure monitoring and assesment of renal function by serum cystatin C, urinary microalbumin and beta 2 microglobulin in children with solitary k...PEDIATRIC NEPHROLOGY 26 (9), 1589-1589.

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 1. Ustunsoy. S. Sentetik Kannabinoid (Bonzai, K2, Spıce) Tehlikesi (Derleme). Tıp Araştırmaları Dergisi. (Kabul Edildi. Basım bekleniyor.)
 2. Bılgetekın. I,Gonderen. K, Ustunsoy. S, Karaca. M, Cakal. E, Yıldız. M Serum Resıstın Levels In Predıabetıc Indıvıduals. Bakırköy Tıp Dergisi. (Kabul Edildi. Basım bekleniyor.)

 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN POSTERLER VE SÖZLÜ BİLDİRİLER1

 1. B. Yazgan, B. Catalgöl, S. Ustunsoy, N. K. Ozer. Can CD36 expression in peripheral blood mononuclear cells be use for evaluation of atherosclerosis in hypercholesterolemic rabbits? 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress , “From single molecules to systems biology”, Seville, Spain, 4-9 September, 2012. Poster
 2. E. Sozen, P. Bozaykut, B. Catalgol, B. Yazgan, S. Ustunsoy, N. K. Ozer. Activation of AP-1 protein and related increase of matrix metalloproteinase expression in hypercholesterolemia induced atherosclerosis. 22nd IUBMB & 37th FEBS Congress , “From single molecules to systems biology”, Seville, Spain, 4-9 September, 2012. Poster
 3. Burak Yazgan, Betul Catalgol, Seyfettin Ustunsoy, Nesrin Kartal Ozer. Correlation of CD36 expression between aorta and peripheral blood mononuclear cells in hypercholesterolemic rabbits. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011. Poster
 4. Elif Kaga, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Ustunsoy, Erdi Sozen, Perinur Bozaykut, Nesrin Kartal Ozer. Proteomic Analysis Of Rabbit Aorta In Hypercholesterolemia Induced Atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011. Poster
 5. Erdi Sozen, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Ustunsoy, Perinur Bozaykut, Elif Kaga, Nesrin Kartal Ozer. Role Of Protein Kinase C, C-Jun And Matrix Metalloproteinase In Hypercholesterolemia Induced Atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011. Poster
 6. Perinur Bozaykut, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Ustunsoy, Erdi Sozen, Elif Kaga, Richard Siow, Giovanni E. Mann, Nesrin Kartal Ozer. The transcription factors PPARγand Nrf2 effect lipid accumulation and cholesterol efflux in in vivo model of atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011. Poster
 7. Seyfettin Ustunsoy, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Erdi Sözen, Aslı Ece, Alper Ismicoglu, Esra Ozaltın, Nesrin Kartal Ozer. Flow Cytometric Analysis Of Monocyte Cd36 Expression In Hypercholesterolemic Patients. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011. Poster
 8. Nesrin Kartal-Özer, Betul Catalgol, Burak Yazgan, Seyfettin Üstünsoy, Elif Kaga, Perinur Bozaykut, Erdi Sözen. Hypercholesterolemia and related signaling pathways towards the atherosclerosis. SFRR-Europe 2011 Meeting, Redox Biology and Micronutrients: from signaling to translation and back, Istanbul, Turkey, September 7-10, 2011. Oral presentation
 9. N. Kartal-Özer, B. Catalgol, B. Yazgan, S. Ustunsoy, E. Kaga, P. Bozaykut, E. Sozen. Hypercholesterolemia and related signalling pathways towards atherosclerosis:role of vitamin E. 13-14 Temmuz 2011, 2st International Conference on Tocotrienols& Chronic Diseases, Las Vegas Nevada, USA. Oral presentation
 10. Kartal-Özer N, Catalgol B, Yazgan B, Ustunsoy S, Kaga E, Bozaykut P, Sozen E, Hypercholesterolemia related signaling pathways towards atherosclerosis: role of vitamin E. Second International Conference on Environmental Stressors in Biology and Medicine Siena, Italy, 5-7 October 2011. Oral presentation
 11. Hayriye Baykan, Ozgur Baykan, Seyfettin Ustunsoy, Duygu Aydin, Ilhan Yargic. Can plasma nesfatin-1 level predict major depressive disorder?. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl 1):S218. Poster

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN POSTERLER VE SÖZLÜ BİLDİRİLER

 1. Ustunsoy S, Fırat R, Baykan Ö, Şirikçi ö, Haklar G. Kemilüminometrik ve Nefelometrik Yöntemlerle Çalışan İki Farklı BETA 2-MİKROGLOBULİN Testinin Performansının Karşılaştırılması. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 22-25 eylül 2010. Poster

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1-Taşcılar N., S. Tekin N., Ankaralı H., Sezer T., Atık L., Emre U., Duysak S., Çınar F.Sleep disorders in Behçet’s disease, and their relationship with fatique and quality of life. Europen Sleep Research Society,  J. Sleep Res.,  2011, 1-9.
2- Koca R., Altınyazar C. , Solak Tekin N., Çınar S., Ceylan S. Sezer T. Patch Test Results in Patients with Allergic Contact Dermatitis in the Western Black Sea Region: A Five-Year Retrospective Study. Türkderm 2011; 45:198-202.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Solak Tekin N., Aydemir S., Sezer T., Duysak S., Altınyazar C. Hematologıc Changes ın Patıents Wıth Recurrent Aphthous Stomatıtıs.  Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007;17: 150-154.
2-Solak Tekin N., Atalay F., Sezer T., Hekimoğlu Ö.K., Akkoyunlu M.E., Duysak S. Evaluatıon of Pulmonary Functıons ın Behçet’s Dısease.  Türkiye Klinikleri J Dermatol 2007, 17:166-170.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Yetişgen A., Durmaz P., Duysak S., Taş A., Akmirza İnci N.   A Brucellosis case who developed acute renal failure and Steven-Johnson syndrome in treatment. Çukurova Med J 2016;4: 818-819

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1- Koca R., Altınyazar H.C., Solak Tekin N., Çınar S., Ceylan S., Sezer T.Allerjik kontakt dermatitli hastalarda yama testi sonuçları: Beş yıllık retrospektif çalışma. XIX. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyumu 2009;s-60:163.
2-Solak Tekin N., Atmaca H., Ceylan S., Altınyazar HC., Koca R., Çınar S. Jeneralize püstüler psoriasis nedeniyle tanı alan 10 yıllık hipoparatiroidi olgusu. XIX. Prof. Dr. A.Lütfü Tat Simpozyumu 2009;EP-176: 259.

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipleri Birliği
Türk Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
ESCAD ( Europen Society for Cosmetic & Aesthetic Dermatology )