Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Dr. Öğr. Üyesi Hasan MERAL

 

✅ Başağrısı Tedavileri

✅ Epilepsi (Sara) Tedavi ve Takibi

✅ Nöropati-Polinöropati (Sinir ucu hastalıkları) Tedavi ve Takibi

✅ EEG-EMG

✅ Multipl Skleroz Tedavi ve Takibi

✅ Uyku Bozuklukları Tedavisi

✅ Huzursuz Bacak Sendromu Tedavi ve Takibi

✅ Beyin Damar Hastalıkları (İnme) Tedavi ve Takibi

✅ Vertigo (Başdönmesi), Tinnitus (Kulak Çınlaması) Tedavi ve Takibi

✅ Parkinson hastalığı, Distoni ve Tremor Tedavileri

✅ Alzheimer Hastalığı Tedavi ve Takibi

✅ Demans Tanı, Tetkik ve Tedavileri

 

Eğitim ve Uzmanlık:

 

1983-1988    CİHANGİR İLKOKULU, İSTANBUL

1988-1991    İNSA LİSESİ, İSTANBUL

1991-1994    İNSA LİSESİ, İSTANBUL

1994-2000    CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ

 

Çalıştığı Kurumlar:

 

2001-2005 HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ   KLİNİĞİ  ASİSTANLIK EĞİTİMİ

2005-2007  BİTLİS DEVLET HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ,

2007-2008 BİTLİS ÖZEL MERMUT TIP MERKEZİ

2008-2009  İSTANBUL SAFA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

2009-2010  BİTLİS ÖZEL KALE TIP MERKEZİ

2010-2011   ASKERLİK GÖREVİ

2011-2018   ÖZEL ÇANAKKALE ANADOLU HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

2019-2020;İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJI ANABILIM DALI OĞRETİM ÜYELİĞİ

2018-   ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ

ULUSAL YAYINLAR

 

1)       Meral H, Mutlu A, Özer F, Koldaş M. İlk kez geçirilen tıkayıcı tipte 

           serebrovasküler hastalıklarda lipid statüsünün durumu. Haseki Tıp     

           Bülteni 2003;41(2):105-109.   

 

2)       Meral H, Çetin S, Öztürk O, Özer F, Mutlu A. Parkinson hastalığında ilaca 

           bağlı gelişen psikiyatrik tablolar ve tedavisi. Parkinson hastalığı ve   

           hareket bozuklukları dergisi. 2003;6(2):55-59.

 

3)       Bilici R, Meral H, Çetin S, Çokar Ö, Özer F. İdyopatik Parkinson        hastalığında  otonom sinir sistemi tutulumu ve MAO inhibitörünün bu sistem üzerine olasI  etkileri. Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları dergisi. 2003;6(2):48-54. 

 

4)        Öztürk O, Meral H, Çetin S, Hanoğlu L, Atmaca B, Özer F. Parkinson

 hastalığında anksiyete ve REM uyku davranış bozukluğu. Parkinson   hastalığı ve hareket bozuklukları dergisi. 2004;7(2):121-127.

 

 1. Özkayran T, Çetin S, Acar H, Meral H, Öztürk O , Aydemir T, Tıraş R, Özer F.  İdiyopatik Parkinson Hastalığında Huzursuz Bacak Sendromunun Görülme Sıklığı ve Klinik Özellikleri. Parkinson Hast. Hareket Boz. Der., 2006;9(1): 33-37

 

 1. Meral H, Özer F, Öztürk O. REM Uyku Davranış Bozukluğu ve İdyopatik Parkinson Hastalığı  Parkinson Hast. Hareket Boz. Der., 2006;9(1): 62-69

 

 

 1. Yılsen M , Meral H , Aydemir T , Çetin S , Tıraş R , Özer F.Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulamaları - Orijinal Araştırma. Haseki Tıp Bülteni. 2005;43(2)

 

 

 1. Tıraş R, Hakyemez HA, Öztürk O, Meral H, Çetin S, Yayla V, Özer F. Serebral venöz tromboz 14 Hastalık retrospektif çalışma  Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2007 13:2; 51-54

 

 1. Yilsen M, Meral H, Öztürk O, Aydemir T, Çetin S, Çokar Ö, Özer F, Seval H, Koldaş M. İdiyopatik Parkinson Hastalığında Total Plazma Homosistein Düzeyi ve Kognitif Performans.Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2005;8:86-94

 

 1. Meral H, Aydemir TA, Altınbaş K, Ulukök MD, Özer F. Aripirazol tedavisi sonrasında gelişen  tik bozukluğu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2013;16(1-2):19-22

 

 1. Özcan TA, Meral H. Sildenafil kullanımını takiben gelişen geçici iskemik atak. Türk  Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2o12;18 (1): 23-24

 

 1. Özcan TA, Meral H, Özben S, Tıraş R, Hakyemez H, Öztürk O, Mutlu A, Balcı BP, Çokar O, Özer F. Cerebral vneous thrombosis; Gender differences in ten years. Düsünen Adam The Journal of Prychiatry and Neurological Sciences 2013;26:281-285

 

 1. Akarsu EO, Meral H, özer F, Bedir M, Mutlu A, Çokar A, Balcı BP. Psikotik semptomları sebebi ile klozapin başlanmış olan Parkinson hastalarında Klozapinin Tremor Üzerine  etkisi.  Haseki Tıp Bülteni;2013:51

 

 1. Ulukok MD, Meral H, Özcan T, Yücel G. Bipolar bozukluk Tuberoskleroz kompleksinin bir sonucu mu ?. Causa Pedia 2014;3;987

 

 

 1. Aydın B, Mutlu A, Özer F, Meral H, Yayla V. İskemik inmeli hastalarda  

          transözefagial ekokardiyografide spontan ekokontrast ve aortik aterom

          plaklarının değerlendirlmesi. Türk serebrovasküler hastalıklar dergisi

          2004;10(2): 81-85.

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

ULUSLARARASI YAYINLAR (scı expanded)

 

        1)       Ozer F, Mutlu A, Meral H. A case of camptocormia (bent spine) secondary to early motor neuron disease. Behavioural Neurology 2004;15:51-54. (alıntılanma sayısı; 21)

 

2)             Ozer F, Mutlu A, Meral H, Kansu T, Carsancaklı B. Wall-eyed bilateral      internuclear ophtalmoplegia presenting as monocular alternating nystagmus: a non-epileptic phenomenon in a case of diffuse axonal injury.Epileptic Disorders 2005;7(1):53-6 (alıntılanma sayısı;1)

 

3)       Ozer F, Meral H, Aydin B, Hanoğlu L, Aydemir T, Oral T. Electroconvulsive therapy in drug induced psychiatric states and neuroleptic malignant syndrome. The Journal of ECT 2005 Jun;21(2):125-7 (alıntılanma sayısı; 47)

 

 1.         Hanoglu L, Ozer F, Meral H, Dincer A. Brainstem 1H-MR       spectroscopy in patients with Parkinson's disease with REM sleep behavior disorder and IPD patients without dream enactment behavior. Clin Neurol Neurosurg. 2006 Feb;108(2):129-34. (alıntılanma sayısı; 29)

 

 1. Ozer F, Meral H, Aydemir T, Ozturk O. Hemiballism-Hemichorea in    presentation of cranial tuberculoma. Mov Disord. 2006 Aug;21(8):1293-4. (alıntılanma sayısı; 8)

 

 1. Ozer F, Meral H, Hanoglu L, Aydemir T, Yilsen M, Cetin S, Ozturk O, Seval H, Koldas M.Plasma homocysteine levels in patients treated with levodopa: motor and cognitive associations.Neurol Res. 2006 Dec;28(8):853-8.(alıntılanma sayısı; 51)

 

 1. Ozer F, Ozturk O, Meral H, Serdaroglu P, Yayla V. Camptocormia in a patient with Parkinson disease and a myopathy with nemaline rods.Am J Phys Med Rehabil. 2007 Jan;86(1):3-6.(alıntılanma sayısı; 24)

 

 1. Meral H, Kutukcu Y, Atmaca B, Ozer F, Hamamcioglu K. Parkinsonism caused by chronic usage of intravenous potassium permanganate.Neurologist. 2007 Mar;13(2):92-4.(alıntılanma sayısı; 35)

 

 1. Ozer F, Meral H, Hanoglu L, Ozturk O, Aydemir T, Cetin S, Atmaca B, Tiras R. Cognitive impairment patterns in Parkinson's disease with visual hallucinations.J Clin Neurosci. 2007 Aug;14(8):742-6.  Alıntılanma sayısı; 52)

 

 1. Meral H, Aydemir T, Ozer F, Ozturk O, Ozben S, Erol C, Cetin S, Hanoglu L, Ozkayran T, Yilsen M. Relationship between visual hallucinations andREM sleep behavior disorder in patients with Parkinson's disease.Clin Neurol Neurosurg. 2007 Dec;109(10):862-7.(alıntılanma sayısı 26)

 

 

 1. Ozer F, Tiras R, Cetin S, Ozturk O, Aydemir T, Ozben S, Meral H, Kizkin S, Bader H, Ozben B. Valvular heart disease in patients with Parkinson's disease treated with pergolide, levodopa or both.J Clin Neurosci. 2009 Jan;16(1):83-7.  (alıntılanma sayısı 4)

 

 1. Ozer, Feriha; Sarici, Kazim; Yayla, Vildan; Meral, Hasan; Altuntas, Yuksel; Ufacik, Mustafa. Autonomic Dysfunction in Diabetes Mellitus. 2006 March/April Endocrinologist. 16(2):66-68 (alınıtılanma sayısı 6)

 

 1. Ozcan TA, Meral H, Ulukok MD, Serce AG, Yucel G. A case of vocal cord paralysis secondary to vertebral artery dolichoectesia: a rare presentation. Turk Neurosurg. 2013;23(5):688-9.

 

 1. Ozcan TA, Meral H, Ozcan H. The Prevalence and Awareness of Restless Legs Syndrome in Students at Ordu University  Arch Neuropsychiatr 2013; 50: 175-179

 

  ***** scı expanded yayınların toplam alıntılanma sayısı; 316     

****** H endeksi 8

******i10-endeksi 8

 

 

 

MAKALELER

 

 1)      Özer F, Meral H. İdyopatik Parkinson hastalığında halüsinasyon ve REM   uyku  davranış bozukluğu arasındaki ilişki. Kinezi Dergisi 2004;4

 

 

 

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 

          1)       Yayla V, Meral H, Özer F.

                    Haseki hastanesi Myastenia gravis olguları değerlendirmesi.

                    38. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2002

 

          2)       Meral H, Karşıdağ S, Turan M, Koldaş M, Özer F.

          İlk kez geçirilen tıkayıcı serebrovasküler olaylarda lipid statüsünün durumu.

 1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi. 2002

 

3)       Meral H, Mutlu A, Özer F. Poststrok akut ajite durum ve atipik nöroleptik

          kullanımı. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2003.

 

4)       Öztürk O, Meral H, Özer F, Yılsen M, Çetin S, Hanoğlu L. Parkinson

          hastalarında depresyon, anksiyete ve kognitif bozukluklar

          39. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2003.

 

5)       Meral H, Öztürk O, Özer F, Yılsen M, Çetin S, Hanoğlu L.

          Parkinson hastalarında uyku bozukluklarının spektrumu.

          39. Ulusal Nöroloji Kongresi. 2003.

 

6)       Meral H, Hanoğlu L, Dinçer A, Özer F.

          Parkinson hastalarında REM uyku davranış bozukluğu ve kognitif durum.

          5. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları sempozyumu. 2003.

 

7)       Meral H, Çetin S, Yılmazer R, Özer F.

           Parkinson hastalığında ilaca bağlı olarak gelişen psikiyatrik tablolar ve tedavisi

           5. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları sempozyumu. 2003.

 

8)       Meral H, Özkayran T, Özer F.

          İntrakranial tüberküloma sekonder olarak gelişen hemiballismus: olgu sunumu

          5. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları sempozyumu. 2003.

 

9)       Çetin S, Öztürk O, Meral H, Özer F.

          Parkinson hastalarında amantadin kullanımın klinik etkileri

         5. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları sempozyumu. 2003.

 

10)    Hanoğlu L, Özer F, Meral H, Dinçer A.

         REM uyku davranış bozukluğu olan ve olmayan Parkinson hastalarında beyin  

         sapı H-MRS (Bir ön çalışma).

         5. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları sempozyumu. 2003.

 

11)    Meral H, Atmaca B, Mutlu A, Tıraş R, Aydemir T.

         İnmeli olgularımızda transözafajiyal ekokardiyografi bulguları

         40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004.

 

12)    Özer F, Meral H, Hanoğlu L, Çetin S, Öztürk O, Aydemir T.

         Psikotik semptomları olan ve olmayan Parkinson hastalarında REM uyku

         Davranış bozukluğu.

        40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

13)    Hanoğlu L, Özer F, Meral H, Dinçer A.

         REM uyku davranış bozukluğu olan ve olmayan Parkinson hastalarında beyin  

         sapı H-MRS.

         40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

14)    Atmaca B, Meral H, Acar H, Özer F.

         Amiyotrofik lateral sklerozun bir varyantı olarak fıçıdaki adam

         40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

15)    Özer F, Mutlu A, Meral H, Kansu T, Çarsancaklı B.

          Difüz aksonal injury ve alternan monokuler nistagmus.

          40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

16)     Meral H, Çetin S, Özer F, karanfil H.

          Karbonmonoksit entoksikasyonuna bağlı erken dönem parkinsonism ve

          Nöroleptik malign sendrom: olgu sunumu

          40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

17)     Yılsen M, Aydemir T, Çetin S, Meral H, Özer F.

          Hemifasiayal spazm ve blefarospazm olgularında botulinum toksin A

           uygulamaları.

           40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

18)      Öztürk O, Meral H, Özer F, Çetin S, Hanoğlu L.

           İdyopatik Parkinson hastalığında anksiyete ve REM uyku davranış bozukluğu

           Arasındaki ilişki

           40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

19)     Özer F, Meral H, Hanoğlu L, Yılsen M, Çetin S.

          Psikotik özellikler gösteren ve göstermeyen Parkinson hastalarında              kognitif durum.

          40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

20)    Aydemir T, Meral H, Çokar Ö, Petek-Balcı B, Özer F.

         Sistemik vaskülitlere sekonder demiyelinizan tablolar ve multipl sklerozis. Olgu Sunumu.

         40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004

 

21)    Hasan Meral, Feriha Özer, Canan Erol, Hüsniye A. Hakyemez, Sibel Çetin,    Aytül Mutlu 

         Poststrok  Akut Ajite Durum ve Atipik Nöroleptik Kulanımı

         42.Ulusal Noroloji Kongresi, 2006

 

22)    Raziye Tıraş, Hüsniye A. Hakyemez, Oya Öztürk, Hasan Meral, Sibel Çetin,  Vildan Yayla, Feriha Özer

         Serebral Venöz Tromboz:14 hastalık retrospektif çalışma

         42.Ulusal Noroloji Kongresi, 2006

 

23)   Özer F, Meral H, Hanoğlu L, Çetin S, Atmaca B, Aydemir T. Vizüel   Halüsinasyonu    olan Parkinson hastalarında kognitif etkilenme paterni. 6. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi (Sözel Bildiri)

 

24)   Meral H, Atmaca B, Mutlu A, Tıraş R, Aydemir T, Kuşçuoğlu G,Özer F. İnmeli Olgularımızda Transözefageal Ekokardiyografi Bulguları. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sözel Bildiri)

 

25)    Özer F, Meral H, Hanoğlu L, Çetin S, Öztürk O, Aydemir T. Psikotik Semptomları Olan ve Olmayan Parkinson Hastalarında REM Uyku Davranış Bozukluğu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sözel Bildiri)

 

26)    Özer F, Tıraş R, Cetin S, Öztürk O, Aydemir T, Özben S, Meral H, Kızkın S, Bader H. Pergolid ve/ veya Levodopa ile Tedavi Edilen Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı. 42. Ulusal Nöroloj Kongresi (Sözel Bildiri)

 

27) Aydemir T,Meral H, Çokar Ö, Petek Balcı B, Özer F. Sistemik Vaskülitlere Sekonder Demiyelinizan Tablolar ve Multipl Sklerozis. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster)

28)   Yılsen M, Aydemir T, Çetin S, Meral H, Özer F. Hemifasial Spazm ve Blefarospazm Olgularında Botulinum Toxin A Uygulamaları. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster)

 

29)   Özer F, Meral H, Aydemir T, Öztürk O, Yılsen M, Hanoglu L, Cetin S, Seval H, Koldaş M. Levodopa alan Parkinson Hastalarında Plazma Homosistein Seviyelerinin Motor ve Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster)

 

30)    Meral H, Ozer F, Hanoglu L, Öztürk O, Aydemir T, Yılsen M, Cetin S. İdiyopatik Parkinson Hastalığında REM Uyku Davranış Bozukluğu ,Vizüel Halüsinasyonlar ve Kognitif Durum İlişkisi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi

 

31)    Meral H, Aydemir T, Ozer F,Öztürk O, Atmaca B, Tıraş R, Cetin S, Çokar Ö. Atrial Fibrilasyon Saptanan İskemik İnmeli Olgularda Transtorasik Ekokardiyografi ve Transözofageal Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi (Poster)

 

32)   Meral H. Koreoatetoid hareket bozukluğu ile prezente olan subakutsklerozan panensefalit olgusu. 8. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları Kongresi, 2009

 

33)   Ulukök M, Meral H, Botulinum toksini uygulamasına yanıt alınamayan oromandibuler distoni olgusunda tetrabenezin yanıtı. 8. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları Kongresi, 2009

 

34)    Meral H, Ulukök M. Diplejik serebral palsy tanısı alan segawa olgusu. 8. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları Kongresi, 2009

 

 1. Ulukök M, Meral H. Gec tanı alan dopa yanıtlı distoni (DYT-5 olgusu). 8. Ulusal Parkinson ve Hareket bozuklukları Kongresi, 2009

 

 1.  Özcan T, Özcan H, Işık Hs, Meral H. Karpal Tünel sendromu ciddiyeti ile yaş, cinsiyet, obezite, diabetes mellitus ilişkisi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  2014

 

 

 

 

       

     ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

 

                   

          1)       Meral H, Karşıdağ S, Mutlu A, Özer F.

                    Activity of piracetam in stroke patients with acute aphasia.

                    6. Congress of the EFNS. Vienna 2002

 

 

            2)      Ozturk O, Ozer F, Hanoglu L, Meral H.

                     Depression, anxiety and cognitive disorders in patients with Parkinson’s

                     disease. 8. International Conress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders.  Rome, 2004.

 

 3)      Hanoglu L, Meral H, Ozer F, Dincer A.  Brainstem H-MRS in Parkinson patients with and without REM sleep    behavioureal disorders.    8. International Conress of Perkinson’s Disease and Movement Disorders.    Rome, 2004.

  4)     Yilsen M, Aydemir T, Meral H, Ozer F, Hanoglu L, Cetin S, et al. Elevated homocysteine level in patients treated with levodopa. Movement Disorders, Vol.20. Suppl.10.2005 Ninth International Congress of Parkinson's disease and movement disorders (Poster)

 5)         Ozer F, Meral H, Hanoglu L, Aydemir T, Cetin S. Cognitive Deterioraiton Pattern in Parkinson's Disease with Visual hallucination. 16th International Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders (Poster)

6)        Ozer F, Tiras R, Cetin S, Ozturk O, Aydemir T, Ozben S, Meral H, Kizkin S,   Bader H (2006). Heart valvular disease in patients with Parkinson’s disease treated with Pergolide and/or Levodopa. Tenth International Congress of Parkinson's disease and Movement disorders 2006 (Poster) (Kontrol No: 1106462)

 

KURSLAR

 

             1)     SMILE (Sistematik Migren Eğitimi)

                     İstanbul, 2003.

             2)     Amyotrofik lateral Skleroz Grubu Eğitim Seminerleri

                     İstanbul, 2002.

             3)     İleri İstatistatik Analiz Eğitim Programı

                     Antalya, 2004.

 

 

 

 

ULUSAL KONGRELERE KATILIM

 

               1)     37. Ulusal Nöroloji Kogresi,2001 Antalya,

               2)     4. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi,2001 Antalya

               3)     19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Konresi,2002 Trabzon

               4)      3. Ulusal Epilepsi Kongresi,2002 Trabzon

               5)     1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 2002 Ankara

               6)     39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003 Antalya

               7)     5. Ulusal  Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, 2003

                        Bursa

               8)     40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004 Antalya

               9)     Nöropatik Ağrı günü, 2004 Antalya

               10.  48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

               11.  49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013, Antalya

               12. 50. Ulusal Nöroloji kongresi, 2014 Antalya

               13. 10. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2013    Antalya

                14. 11. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2015    Antalya

                 15. 8 Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2009    Antalya

 

 

 

ULUSLARARASI KONGRELERE KATILIM

 

               1)     6. Congress of the EFNS. Vienna 2002

               2)     8. International Conress of Perkinson’s Disease and Movement Disorders.

                        Rome, 2004.

 

 

DİĞER

 

              1)    Özer F, Sarıcı K, Meral H. Parkinson hastalığı hasta bilgilendirme broşürü

              2)    Türk Tabipler birliği STE kredilendirme kurulunca toplam 520 TTB-STE kredi

                      puanı

Mesleki Üyelikler;

 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, İSTANBUL TABİP ODASI ÜYELİĞİ
 • PARKİNSON HASTALIĞI DERNEĞİ ÜYELİĞİ
 • TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ ÜYELİĞİ
 • ÇOCUK NÖROLOJİSİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ
 • NÖROİMMUNOLOJİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ
 • THE ANOTOLİAN JOURNAL OF CLİNİCAL İNVESTİGATİON DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ VE YAYIN KURULU ÜYELİĞİ
 • DÜSÜNEN ADAM The JOURNAL OF  PSYCHİATRY AND NEUROGICAL SCİENCES YAYIN KURULU ÜYELİĞİ