Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAÇINAR

Uzmanlık Alanları ;

 

✅  Kalp Damar Hastalıkları

✅  Kalp Kapak Hastalıkları

✅  Kalp Ritim Bozuklukları

✅  Koroner Arter Hastalığı

✅  Perifer Damar Hastalıkları

✅  Kalp Yetmezliği

✅  Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi

✅  Doğuştan Kalp Rahatsızlıkları Tedavisi

✅  Kolesterol Yüksekliği Tedavisi

✅  Gebelik Kalp Hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık:

1995-2001 EGE ÜNIVERSITESI TIP FAKULTESI – TIP EĞITIMI

2004-2010 BURSA YÜKSEK İHTISAS EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI – KARDIYOLOJI – UZMANLIK

 

Çalıştığı Kurumlar:

2010-2012: ORDU DEVLET HASTANESI
2012-2017: SİLİVRİ ANADOLU HASTANESI
2017-2018: TEKIRDAĞ YAŞAM HASTANESI
2019 – HALEN: SILIVRI ANADOLU HASTANESI 

Bilimsel Çalışmalar - Uzmanlık Tezi;

 

Elektif Perkütan Koroner Girişim Uygulan ve Klopidogrel Direnci Olan Hastalarda Yüksek Doz Klopidogrel Tedavisinin İstenmeyen Kardiyovasküler ve Serebrovasküler Olay Gelişimi Üzerine Etkisi.

 

Kurs ve Sempozyumlar;

 

2016 - GW-ICC 27th Great Wall International Congress of Cardiology Pekin/ÇİN

2016 – ESC The European Society of Cardiology Congress Roma/İTALYA

İstanbul Tabip Odası

Türk Kardiyoloji Derneği