Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Op. Dr. Ülker MORALAR

Eğitim ve Uzmanlık

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji - Uzmanlık

Mesleki Deneyim

Silivri Medical Park Hastanesi

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi

Özel Dört D Millet Hastanesi

Özel Bayındır Hastanesi

T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda İhtisas Eğitimi

BİLİMSEL YAZILAR

Çalpur O.U., Tan L., Gürbüz H., Moralar Ü, Çopuroğlu C., Özcan M.: Arthroscopic Mediopatellar Plicaectomy And Lateral Retinacular Release in Mechanical Patellofemoral Disorders. Knee Surgery, Sports Traumatology Arthroscopy. Vol 10 No:3 pp177-183, May 2002

Gürbüz H., Moralar Ü., Burkut A., Kasapbaşı K.: Humerus Cisim Kırıklarında Semisirküler Ilizarov Eksternal Fiksatör Kullanımı (Poster). XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 24-29 Ekim 2001

Aktaş Ş., Moralar Ü.: Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarında Açık ve Kapalı Redüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Poster). XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 24-29 Ekim 2001

Yalnız E., Durukan T., Moralar Ü.: Travmatik Hemipelvektomi (olgu sunumu). XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya 24-29 Ekim 2001

Aktaş Ş, Ercan S., Candan L., Moralar Ü, Akata E.: Early Mobilization After Sliding and Z-Lengthening of Heel Cord: a Preliminary Experimental Study in Rabbits. Arch Orthop Surg (In press), 2000.

                

Mesleki Üyelikler

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-Ankara

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği-İstanbul