Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. Hatice TAKATAK

Eğitim ve Uzmanlık
Tıp Eğitimi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (2008-2014)
Uzmanlık: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları  (2015-2019)

Deneyim

2014  Edirne Keşan İlçe Devlet Hastanesi Pratisyen Dr
2015 - 2019 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları ABD, Araştırma Görevlisi
2019 - 2021 Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi Uzman Dr
2021-2022 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi  Uzman Dr

2022 – Silivri Anadolu Hastanesi

Kurs ve Sertifikalar

Çocuk ve Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi 80 Saatlik Kurumsal Eğitimi Aralık 2020- Şubat 2021
Oyun Terapisi Workshop Katılım Belgesi  2018 Ekim Ayında 12 Saatlik Eğitimi

Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası 2018 Ekim-Kasım 40 Saatlik Eğitimi

Psikoeğitim Motivasyonel Görüşme Bdt ve Diğer Psikoterapötik Yöntemler 2021
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanlarına Toplumsal Travmalar Ve Afetlere Yaklaşım Eğitimi 2018

Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Sertifikasyon Eğitimi 2016

Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu Örneğinde ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri’ Kursu 2016 

2016 K-SADS Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri Kursu. 

31 Mayıs 2020 Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafındanyapılan“Sınav Kaygısı” KursKatılım Belgesi

14 Haziran 2020  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Psikoterapiler Komisyonu tarafından düzenlenen “Çocuk ve Gençlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışcı Psikoterapisi” KursKatılım Belgesi

28 Haziran 2020Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Psikoterapiler Komisyonu tarafındandüzenlenen “Çocuk ve Gençlerde Panik Bozukluğu,Agorafobi ve Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışcı Psikoterapisi” KursKatılım Belgesi

2016  26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

2017 22. Ergen Günleri, Ergenlerde Psikoterapi Yaklaşımları Kongresi
2021  30. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

2021 Psikofarmakoloji Derneği Uluslararası Güncelleme Sempozyumu

 

EMDR Terapi eğitimi sertifikası 2022 Şubat ve Mart aylarında

16 saatlik teorik eğitim

Mindfulness Eğitim Sertifikası 2022 Mart aylarında 10 saatlik teorik eğitim

Bilimsel Yayınları

1.     AYAYDIN, Hamza; KOYUNCU, ismail; ÇELİK, Hakim; KİRMİT, Adnan; AKALTUN, İsmail; TAKATAK, Hatice. Low HO-1 and high KEAP1 serum levels in children with attention deficit hyperactivity disorder: the first clinical study. Anadolu Psikiyatri Derg 2020; 21(3):319-326

2.     Hamza AYAYDINİsmail AKALTUNİsmail KOYUNCUHakim ÇELİKAdnan KİRMİT, and Hatice TAKATAK. High KEAP1, NRF2 and Low HO-1 Serum Levels in Children with Autism. Arch Neuropsychiatry 2020;57:274−279

3.     Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinde HO-1, Nrf-2, Keap1 Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi,2019

4.     Hamza Ayaydın, Hatice Takatak. Autism spectrum disorder and beta thalassemia minor: A genetic link? The Turkish Journal of Pediatrics 2018; 60: 443-445

5.     Hamza AYAYDIN , Hatice TAKATAK. SCHOOL REFUSAL DEVELOPING IN THE OLDER OF TWO SIBLINGS AFTER THEIR BEING ASSIGNED TO DIFFERENT CLASSES: A CASE REPORT. Namık Kemal Tıp Dergisi 2018; 6(1): 28 - 31

6.     Mehmet ASOĞLU  Hatice TAKATAK  Meltem GÖBELEK  İsmail KARKA  Faruk PİRİNÇÇİOĞLU  Hakim ÇELİK  Yüksel KIVRAK . Impact of media violence elements on the mental health of university youth. (Journal of Harran University Medical Faculty) 2018;15(2):64-71.

7.     Mehmet ASOĞLU, İsmail KARKA, Faruk PİRİNÇÇİOĞLU , Meltem GÖBELEK , Hakim ÇELİK , Hatice TAKATAK, Şermin BİLGEN ULGAR. Cultural Reflections of the Expressions of the Anxiety of Patients with Generalized Anxiety Disorder. Bezmialem Science 2018;6(4):242-7

8.     Mehmet ASOĞLU , Meltem GÖBELEK , İsmail KARKA , Faruk PİRİNÇÇİOĞLU , Hakim ÇELİK , Halil AY , Hatice TAKATAK. Effect of Electroconvulsive Therapy on Hematological Parameters. Bezmialem Science 2018; 6: 130-3

9.     Asoğlu, MehmetTakatak, HaticeAtlı, Abdullahİbiloğlu, Aslıhan Okan. Major Depressive Disorder During Parkinson’s Disease: A Case Report. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, ek SPECIAL ISSUE: 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology Abstracts; Istanbul Vol. 27,  (2017): 179.

10.Hatice Takatak, Hamza Ayaydın, PANİK BOZUKLUĞU TANILI  BİR ÇOCUKTA  FLUOKSETİNE BAĞLI MANİ: BİR OLGU SUNUMU(28.Ulusal çocuk ve ergen psikiyatrisi kongresi 2018, Poster Bildiri).

11.Hatice Takatak, Hamza Ayaydın, Şermin Bilgen Ulgar.FARKLI SINIFLARA VERİLDİKTEN SONRA İKİ KARDEŞİN BÜYÜĞÜNDE GELİŞEN OKUL REDDİ: BİR OLGU SUNUMU. 22. Ergen Günleri 2017, Poster Bildiri

12.Şermin Bilgen Ulgar, Hamza Ayaydın, Hatice Takatak.Davranım Bozukluğu Olan Bir Çocukta Risperidon Kullanımına Bağlı Gelişen Yüz Ödemi. 22. Ergen Günleri 2017, Poster Bildiri

Hamza Ayaydın, Şermin Bilgen Ulgar, Hatice Takatak.Depresif Ergen Bir Hastada Somatik Ağrının D3 Vitamini Takviyesine Dramatik Yanıtı. 22. Ergen Günleri 2017, Poster Bildiri