Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. İhsan HABİBOĞLU
f

EĞİTİM ve UZMANLIK:

1994-2000- ONDUKUZ MAYIS  ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ- TIP EĞİTİMİ

2002-2007- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ -İÇ HASTALIKLARI UZMANLIĞI.

2016-2019 KTÜ TIP FAKÜLTESİ, FARABİ HASTANESİ-GASTROENTEROLOJİ YANDAL UZMANLIĞI.

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

2008-2009 ÖZEL GAZI HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI- İSTANBUL.

2009-2016 EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- ÇORUM

2016-2019 KTÜ TIP FAKÜLTESİ FARABİ HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ-TRABZON

2019-2022 SİVAS NUMUNE HASTANESİ-SİVAS

 

 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR- UZMANLIK TEZİ.

HİPERKOLESTİRONEMİ HASTALARINDA ATORVASTATİN TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI ADİPONEKTİN DÜZEYİ KARŞILAŞTIRMASI.

KURS ve SEMPOZYUMLAR:  

 CPR KURSU (ÇORUM EROL OLÇOK EĞİT. ARAŞTIRMA HAST.), ERCP KURSU (ANKARA ŞEHİR HASTANESİ ), TÜRKİYE AZERBAYCAN ORTAK HEPATOLOJİ KURSU, BATIN ULTRASONOGRAFİ KURSU(İSTANBUL ÜNİ. CERRAHPAŞA TIP FAK.),

 HEPATO-GASTROENTROLOJİ HAFTASI,

ULUSAL GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, AMERİCAN DİABETES ASSOCİATİON,

AMERİCAN HEART ASSOCİATİON, ULUSAL GASTROENTEROLOJİ VE GASTROENTEROLJİ CERRAHİ KONGRESİ,İTALYAN KARDİYOVASKÜLER GÜNCELLEME ORTAK TOPLANTISI

 

ARAŞTIRMA ve YAYINLAR;

 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNEM 5-6 ÖĞRENCİLERİNDE GÖRH SIKLIĞI,

 PROKTOLOJİ (BAĞIRSAK GAZI), KRONİK PANKREATİTİN  ETİYOPATOGENEZİ ve ETİYOLOJİSİ, YAMADA GASTROENTEROLOJİ EL KİTABI (GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIKLARI)

 

 

 HEKİM BİRLİĞİ.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERNEĞİ