Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Doç. Dr. Hakan ÖZALP

Eğitim ve Uzmanlık:

LİSANS GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2000

TIPTA UZMANLIK BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2010

 

Çalıştığı Kurumlar:

2002-2003 Revir Tabibi AYDIN 1. ER EGITIM TABURU REVIRI,

2004-2010 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

2010-2012 Uzman Doktor DIYARBAKIR EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI

2012-2012 Uzman Doktor ELAZIG ÖZEL DAMLA HASTANESI

2013-2015 Uzman Doktor ANKARA ÖZEL ACIBADEM HASTENESI

2015-2022 Dr Öğretim Üyesi/ Doçent Dr Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi

2017-2017 Üniversity of Insubria, Varese,Italy, Endoskopic Sinonasal And Skull

Base Surgery Observational Fellow (Yurtdısı Üniversite)

2022- Silivri Anadolu Hastanesi

 

 

 

Uzmanlık Alanları ;

  1. Endoskopik beyin cerrahisi
  2. Endsoskopik kafa tabanı cerrahisi
  3. Beyin tümörleri
  4. Beyin damarhastalıkları ve kanamalar
  5. Minimal invaziv Omurga ve omurilik cerrahisi(Mikrocerrahi)

. Boyun ve Bel fıtıkları

. Tümörleri

. Kırıkları

. Kifoplasti/verteproplasti

6.Skolyoz

7.Hidrosefali

8.Doğumsal beyin ve omurilik anomalileri

 

 

Uzmanlık Tezi; Hipofiz  ADENOMLARINDA ENDOSKOPiK YOLLA TRANSNAZAL-TRANSSFENOiDAL CERRAHi ETKiNLiĞiNiN KLASiK YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

 

 

 

Kurs ve Sempozyumlar;

 

Kurs

Pediatrik Nörosirürji Kursu 7. Dönem 2. Kurs, Periferik Santral Sinir Sistemi Tümörleri ve Epilepsi kursu,

Mersin üniversitesi, Kurs, 11.05.2017 -14.05.2017 (Ulusal)

25179

7

Disection Course Endoskopic Sinonasal And Skull Base Surgery, Endoskopik kafa tabanı cerrahisi

kadavra kursuna observer olarak katıldım., Insubria Üniversitesi, Kurs, 19.04.2017 -21.04.2017

(Uluslararası)

24866

6

Spinal Deformite Kursu, Spinal deformite cerrahisi, KOÇ Üniversitesi, Kurs, 27.02.2016 -27.02.2016

(Ulusal)

25179

1

Endoskopik Kafa Tabanı Cerrahisi kursu, Endoskopik kafatabanı cerrahisi yöntemleri, Hacettepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 12.12.2014 -13.12.2014 (Ulusal)

25178

7

Degerlendirme

Hakemlik, Posterior Fossa Dura Onarımında ‘’Iç Kapak’’ Yöntemi: Cerrahi Teknik Ve Tek Merkezli Klinik

Tecrübemiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Degerlendirme, 27.04.2017 -29.05.2017

(Ulusal)

25966

4

Hakemlik, Kalvaryal Kavernöz Hemanjiom: Nadir Görülen Bir Olgu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mecmuası, Degerlendirme, 27.04.2017 -18.05.2017 (Ulusal)

25966

8

Hakemlik, Timpanomastoidektomiyi Takiben Serebral Apse: Olgu Sunumu, Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Mecmuası, Degerlendirme, 22.11.2016 -13.12.2016 (Ulusal)

25966

7

Hakemlik, Dev Bir Fronto-Etmoid Osteum Içi Açık Osteoplastik Yaklasımımız, Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Mecmuası, Degerlendirme, 02.08.2016 -23.08.2016 (Ulusal)

25966

6

Konusmalarım

Servikal Dev Hücreli Kemik Tümörü Olgu Sunumu, Olgu Sunumu, 13. Uluslar Arası Türk Omurga

Toplantısı, Konusmalarım, 03.04.2019 -06.04.2019 (Uluslararası)

25825

8

Torakolomber Travma Nedeni ile Opere Edilen Vakada Gelisen Proksimal Bileske Kifozu, Olgu Sunumu,

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, Konusmalarım, 26.09.2018 -29.09.2018 (Ulusal)

25826

4

Kafatasının Malign Tümörleri, Panelde Konusma, Türk Nörosirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi,

Konusmalarım, 20.04.2018 -24.04.2018 (Ulusal)

25827

2

Periferik Sinir Yaralanmasının Patofizyolojisi, Tüm Yönüyle Periferik Sinir Cerrahisi Türk Nörosirürji

Dernegi Periiferik ve Sinir Cerrahisi Grubu 2017 Bahar Toplantısı, Hatay, Konusmalarım, 18.03.2017 -

18.03.2017 (Ulusal)

26092

8

Orbita Anatomisi, Panelde konusma, Türk Nörosirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi, Konusmalarım,

08.04.2016 -12.08.2016 (Ulusal)

 

Bilimsel Toplantılar

Uluslararası - Özet - Sözlü

7. TALAS, D.; ÖZALP, H.; çetin, e.; HAMZAOĞLU, V.; BEGER, O.; vural, b.; Ağca, M., İnsan Fetüslerinde 5-12. Sinir Foramenlerinin Morfometrik Analizi. 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2018-04-28, 2018-05-01, , Türkiye, .

6. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; İSMİ, O.; Dagtekin, A.; AVCI, E.; Bagdatoglu, C., Grisel Sendromunda Tanı Ve Tedavii Yaklaşımı. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

5. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ERDEN, S.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Determination of N- acetyltransferase 2 (NAT 2) Gene Polymorphism in Patıents with Glioma in Turkey.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery., 2017-08-20, 2017-08- 25, İstanbul, Türkiye, .

4. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; ERDEN, S.; POLAT, G.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C., The Relationship Between Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α-308 (G/A) Gene Polymorphism and Glial Tumors.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, .

3. DOĞAN, İ.; ARSLAN, E.; Kilinç, C.; EROĞLU, Ü.; ÖZGÜRAL, O.; DEMİREL, A.; ÖZALP, H., Preliminary Results of an in Vivo Intervertebral Disc Regeneration and Degeneration Study in a Rabbit Model. WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIETIES XVI. World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İSTANBUL, Türkiye, .

2. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; Dagtekin, A., Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Kronik Subdural Hematomlu Hastaların Değerlendirilmesi. Türk Norşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, , Türkiye, .

1. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; Dagtekin, A., Erişkin Olgularda Oksipitoservikal Bileşke Travmalarının Değerlendirilmesi. Türk Norşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, , Türkiye, .

Uluslararası - Özet - Poster

3. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; ERDEN, S.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Glutathıone S-Transferase gene polymorphısms and the risk of glioma.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, .

2. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; YILDIRIM YAROĞLU, H.; ÖZALP, H.; ERDEN, S.; DAĞTEKİN, A.; BAĞDATOĞLU, C., ASSOCIATION BETWEEN CYTOCHROME P450 GENE (CYP2C19) POLYMORPHISM AND GLIAL TUMORS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 2017-08-20, 2017-08-25, İstanbul, Türkiye, .

1. SEÇİNTİ, K.; BOZKURT, M.; kahiloğulları, g.; ÖZDEMİR, M.; ÖZALP, H.; DOĞAN, İ.; ÖZGÜRAL, O., Nanoparticle silver ion coatings inhibit biofilm

5/7

formation on titanium implants. Türk Norşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, , Türkiye, .

Ulusal - bilimsel-toplantilar.icerikTurleri. - Sözlü

2. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; Erbay, F.; Yaman, O.; DAĞTEKİN, A.; DEMİR, T., Lomber omurgada fiksasyon: Pedikül vidası ile faset vidası yöntemlerinin biyomekanik açıdan karşılaştırılması. Spinal Cerrahi Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, , Türkiye, .

1. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DAĞTEKİN, A., Füzyonsuz kısa segment stabilizasyon: Torakolomber bileşke kırıklarında füzyon cerrahisine alternatif bir yöntem. Spinal Cerrahi Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, , Türkiye, .

Ulusal - Özet - Sözlü

12. ÖZALP, H.; Dagtekin, A., İnsan Kuru Kafalarında Klivus’xxun Morfometrik Analizi. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 2019-08-11, 2019- 08-14, , Türkiye, .

11. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; KOYUNCU, Ö.; AVCI, E.; Bagdatoglu, C.; Dagtekin, A., Travmatik Akut Epidural Hematomlu Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 2019-04-11, 2019-04-14, , Türkiye, .

10. ÖZALP, H., Baş Ve Yüz Bölgesinde Altın Ve Gümüş Oran: Kadavra Çalışması. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2018- 11-07, 2018-11-11, , Türkiye, .

9. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; erbay, f.; Yaman, O.; Dagtekin, A.; DEMİR, T., Lomber Omurgada Fiksasyon: Pedikül Vidası ile Faset Vidası yöntemlerinin Biyomekanik Açıdan Karşılaştırılması. Spinal Komplikasyonlar Sempozyumu, 2018-09-26, 2019-09-29, Bodrum, Türkiye, .

8. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; Dagtekin, A., Füzyonsuz Kısa Segment Stabilizasyon: Bileşke Kırıklarında Füzyon Cerrahisine Alternatif Bir Yöntem. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Sempozyumu, 2018-09-26, 2018-09-29, Bodrum, Türkiye, .

7. ÖZALP, H., İnsan Fetüslerinde İnternal Akutik Kanal Ve Çevre Yapılarının Morfometrik Analizi. 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2018-04-28, 2018-05-01, , Türkiye, .

6. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; İSMİ, O.; DAĞTEKİN, A.; AVCI, E.; BAĞDATOĞLU, C., Grisel sendromunda tanı ve tedavi yaklaşımları. TND 32. bilimsel kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

5. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; Dagtekin, A., Chiari Tip-I Malformasyonlu Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirimesi. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

4. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DAĞTEKİN, A., Chiari Tip I Malformasyonlu hastalarda işitme kaybının değerlendirilmesi. TND 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

3. ÖZALP, H.; SEÇİNTİ, K.; kahiloğulları, g.; BOZKURT, M.; MEÇO, C.; ÜNLÜ, M., Hipofiz Adenomlarında Endeskopik Yolla Transnazal-Transsfenoidal Cerrahi Etkinliğinin Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması. Türk Norşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, , Türkiye, .

2. BOZKURT, M.; kahiloğulları, g.; ÖZALP, H.; DOĞAN, İ.; GÜNER, Y.; MEÇO, C.; Egemen, N., Baziler İnvajinasyonlu İki Olguda Endeskopik-Endonazal Odontoidektomi Ve Posterior Stabilizasyon. Türk Norşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, , Türkiye, .

1. ÖZDEMİR, M.; BOZKURT, M.; DOĞAN, İ.; ÖZALP, H.; ÜNLÜ, M., Kutlama Atışı Yaralanmaları. Türk Norşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, 2008-04-18, 2008-04-22, , Türkiye, .

Ulusal - Özet - Poster

17. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; DOĞU, O.; KOYUNCU, Ö.; UYGUR, S.; Bagdatoglu, C., Travmaya Sekonder Holmes Tremorunun Tedavisinde Unilateral Talamik Vim ve Pallidum Stimülasyonu: Bir Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 2019-04-11, 2019-04-14, , Türkiye, .

16. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; AKBIYIK, T.; KARATAŞ, D.; Dagtekin, A.; AVCI, E.; Bagdatoglu, C., Chiari Tip-I Malformasyonunun Eşlik Ettiği ve Yeniden Serbestleştirilme Yapılan Gergin Omurilik Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 2019-04-11, 2019-04-14, , Türkiye, .

15. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; KARATAŞ, D.; AKBIYIK, T.; Dagtekin, A.; ŞİMŞEK, S., Os Odenteum: Akut Quadriparazi ile Kliniğimize Başvuran Bir Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 2019-04-11, 2019-04-14, , Türkiye, .

14. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; ESEN, K.; AKBIYIK, T.; KARATAŞ, D.; KOYUNCU, Ö.; AVCI, E., Spinal Füzyon Operasyonu Sonrası Erken Dönemde Gelişen Parapleji: Dural Arteriovenöz Fistül Olgusu. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

13. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; KARATAŞ, D.; AKBIYIK, T.; KOYUNCU, Ö.; Dagtekin, A.; Bagdatoglu, C., Torakal Ekstradural Schwanom: Bir Olgu Sunumu. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

12. TENEKECİ, G.; ÖZALP, H., Myelomeningosel Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Dorsal İnterkostal Arter Perforatör Fleblerinin Kullanımı. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

11. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; Dagtekin, A., Torakolomber Kırıklarda Füzyon Cerrahisine Alternatif Bir Yöntem: Füzyonsuz Kısa Segment Stabilizasyon. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2018-04-20, 2018-04-24, , Türkiye, .

10. KUŞ, F.; GÜRSES, İ.; AVCI, E.; ÖZALP, H., Kondrosarkom, osteosarkom, liposarkom heterolog komponentleri ile karakterize gliosarkom vakası. 27. Ulusal Patoloji Kongresi, 2017-11-15, 2017-11-18, , Türkiye, .

6/7

9. TUBAY BAĞDATOĞLU, Ö.; HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; ertürtk, s.; gürbüz, p.; Bagdatoglu, C., Glial Tümörlerde İnterlökin 10-1082(A/G) Gen Polimorfizminin Olası Rolü. Türk Norşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 2017-03-29, 2017-04-02, , Türkiye, .

8. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; karkucak, a.; ÇOKLUK, C., Comparison of the efficiency, side effects and complications of the synthetic dural grafts: Beriplast and Tissudura. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2016-04-08, 2016-04-12, , Türkiye, .

7. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; KARATAŞ, D.; Dagtekin, A.; AVCI, E.; Bagdatoglu, C., Grisel Sendromunda Erken Tanının Önemi: Bir Olgu Sunumu. Türk Norşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 2016-04-08, 2016-04-12, , Türkiye, .

6. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; AKBIYIK, T.; Dagtekin, A.; AVCI, E.; Bagdatoglu, C., Kontralateral Nörolojik Defisit İle Seyreden Servikal Disk Hernisi: Bir Olgu Sunumu. Türk Norşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 2016-04-08, 2016-04-12, , Türkiye, .

5. HAMZAOĞLU, V.; ÖZALP, H.; ÖZTÜRK, K.; akcan, m.; Berk, M., Cranial Fasciitis: A Case Report. Türk Norşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 2016-04- 08, 2016-04-12, , Türkiye, .

4. ÖZALP, H.; HAMZAOĞLU, V.; KARATAŞ, D.; Dagtekin, A.; AVCI, E.; Bagdatoglu, C., Torakal Ekstradural Araknid Kist: Bir Olgu Sunumu. Türk Norşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, 2016-04-08, 2018-04-12, , Türkiye, .

3. HAMZAOĞLU, V.; yılmaz, t.; cıkla, u.; ÖZALP, H., Spinal Cord İnjury Without Radiographic Abnormality (SCIWORA) İn A Adult. Türk Norşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 2015-04-17, 2015-04-21, , Türkiye, .

2. SEÇİNTİ, K.; kahiloğulları, g.; BOZKURT, M.; ÖZALP, H.; ÖZDEMİR, M.; EROĞLU, Ü.; TETİK, B., Antibacterial Effects And Biosafety Of Silver Coated İmplants. Türk Norşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, , Türkiye, .

1. BOZKURT, M.; ÖZALP, H.; EROĞLU, Ü.; TETİK, B.; kahiloğulları, g.; ATTAR, A.; ÇAĞLAR, Y., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD’xxda 2005- 2009 Yılları Arasında Yapılan 59 Servikal Korpektomi Vakasının Analizi. Türk Norşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, 2010-05-14, 2010-05-18, , Türkiye, .

Mesleki Üyelikler;

Türk Omurga Dernegi, Üye , 2017

Eurospine, Üye , 2016

Türk Nörosirürji Dernegi Spinal ve Periferik Sinir CerrahisI Grubu, Üye , 2011

Türk Nörosirürji Dernegi, Üye , 2010

Araştırma ve Yayınlar ;

 

1-ERDOGAN OSMAN,Kılıç Serkan,BEGER ORHAN,VAYISOGLU YUSUF,KARA ENGIN,Saglam

Elif,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,BAGDATOGLU CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2020).

Evaluation of Bell’s palsy in the cerebellopontine angle: An MRI study. International Journal of

Clinical Practice (Yayın No: 6706825)

 

2-TEN BARIS,BEGER ORHAN,Direk Meltem Çobanogulları,BALCI YÜKSEL,Çiçek Fatih,ÖZALP

HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,OREKICI TEMEL GÜLHAN,VAYISOGLU YUSUF,BAGDATOGLU

CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2020). Radiologic analysis of the location, shape and size of the

external aperture of the carotid canal in children. Surgical and Radiologic Anatomy, 42(7), 749-

759., Doi: 10.1007/s00276-020-02448-0 (Yayın No: 6123696)

 

3-HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DOGU OKAN,ÖKSÜZ NEVRA,Aydın Sabri,Akbıyık

Tolga,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL (2020). Management of Hardware

Infections in Deep Brain Stimulation: A 4-year Single-center Experience. Neurological Sciences

And Neurophysiology, Doi: 10.4103/NSN.NSN_43_20 (Yayın No: 6314303)

 

4-HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN,Erdogan Osman,KARA ENGIN,VAYISOGLU

YUSUF,Kayan Gulden,Bobus Alev,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL,TALAS DERYA ÜMIT

(2020). Quantitative analysis of the vascular and neural compartments of the jugular foramen in

dry skulls. Turkish Neurosurgery, 30(6), 832-840., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.26495-19.4

(Yayın No: 5901425)

 

5-BEGER ORHAN,TEN BARIS,BALCI YÜKSEL,Çakır Salim,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU

VURAL,VAYISOGLU YUSUF,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2020). A

computed tomography study of the prechiasmatic sulcus anatomy in children. World

Neurosurgery, 141, 118-132., Doi: A Computed Tomography Study of the Prechiasmatic Sulcus

Anatomy in Children (Yayın No: 6256666)

 

6. BEGER ORHAN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,Taghipour Pourya,Çakır Salim,Akbulut

Suranur,VAYISOGLU YUSUF,BAGDATOGLU CELAL,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,TALAS DERYA ÜMIT

(2020). Anatomy of the Anterior Clinoid Process inHuman Fetuses. The Journal of Craniofacial

Surgery (Yayın No: 6170542)

 

7. HAMZAOGLU VURAL,BEGER ORHAN,Erdogan Osman,KARA ENGIN,VAYISOGLU YUSUF,Taghipour

Pourya,ÖZALP HAKAN,Karatas Derya,AVCI EMEL,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL,ÖZTÜRK

AHMET HAKAN,TALAS DERYA ÜMIT (2020). Radioanatomic Assessment of the Geniculate Ganglion

Dehiscence and Dimension: A Cadaveric Study. World Neurosurgery, 134, 913-919., Doi:

10.1016/j.wneu.2019.11.036 (Yayın No: 5901067)

 

8. BEGER ORHAN,Taghipour Pourya,Çakır Salim,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,KARA

ENGIN,VAYISOGLU YUSUF,Dagtekin Oykut,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL,ÖZTÜRK

AHMET HAKAN,TALAS DERYA ÜMIT (2020). Fetal Anatomy of the Optic Strut and Prechiasmatic

Sulcus with a Clinical Perspective. World Neurosurgery(136), 625-634. (Yayın No: 6086280)

 

9. ÖZALP HAKAN,AKTEKIN MUSTAFA,HAMZAOGLU VURAL,VAYISOGLU YUSUF,KARATAS MEHMET

ALI,KARSIYAKA DILAN,UZMANSEL DENIZ,ARPACI BOZDOGAN RABIA,ÇAYAN FILIZ,CAN MEHMET

ETI,KANIK EMINE ARZU,BASKAN FUAT CEM,ALADAG ZEYNEP CANSU,ERTAS ELIF,DAGTEKIN

AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2019). The Comparison of the Right

and Left Sigmoid Sinus Cross-Sectional Areas in Fetal Period and the Factors Affecting the Venous

Dominance. The Journal of International Advanced Otology, 15(3), 409-414., Doi:

10.5152/iao.2019.5876 (Yayın No: 5284590)

 

10. BEGER ORHAN,BEGER BURHAN,DINÇ UGUR,HAMZAOGLU VURAL,ERDEMOGLU ECE,ÖZALP HAKAN

(2019). Morphometric Features of the Latissimus Dorsi Muscle in Fetal Cadavers With

Meningomyelocele for Prenatal Surgery. Journal of Craniofacial Surgery, 30(8), 2628-2631., Doi:

1097/SCS.0000000000005783 (Yayın No: 5292921)

 

11. BEGER ORHAN,ERDOGAN OSMAN,ÇETIN ZEYNEP,KARA ENGIN,VAYISOGLU YUSUF,HAMZAOGLU

VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,TALAS

DERYA ÜMIT (2019). Evaluation of the Foramen Magnum Area Calculated by Different Methods.

Journal of Craniofacial Surgery, 30(7), 665-667., Doi: 10.1097/SCS.0000000000005726 (Yayın

No: 5301879)

 

12. BEGER ORHAN,ERDOGAN OSMAN,KARA ENGIN,VAYISOGLU YUSUF,GÖRÜR KEMAL,ISMI

ONUR,GAYI SEVILAY,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU

CELAL,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,TALAS DERYA ÜMIT (2019). Morphometric properties of the facial

canal in children: A retrospective computed tomography study. INTERNATIONAL JOURNAL OF

PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 124, 59-67., Doi: 10.1016/j.ijporl.2019.05.039 (Yayın No:

5301977)

 

13. ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN,ERDOGAN OSMAN,KOÇ TURAN,KAYAN GÜLDEN,HAMZAOGLU

VURAL,KARA ENGIN,VAYISOGLU YUSUF,DAGTEKIN AHMET,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,TALAS DERYA

ÜMIT (2019). Morphometric Assessment of the Carotid Foramen for Lateral Surgical Approach.

The Journal of International Advanced Otology, 15(2), 222-228., Doi: 10.5152/iao.2019.6154

(Yayın No: 5301943)

 

14. UYSAL ÖZGE,ARSLAN ELIF,GÜLSEREN GÜLCIHAN,KILINÇ MUSTAFA CEMIL,DOGAN IHSAN,ÖZALP

HAKAN,ÇAGLAR YUSUF SÜKRÜ,GÜLER MUSTAFA O,TEKINAY AYSE BEGÜM (2019). Collagen

Peptide Presenting Nanofibrous Scaffold for Intervertebral Disc Regeneration. ACS Applied Bio

Materials, 2(4), 1686-1695., Doi: 10.1021/acsabm.9b00062 (Yayın No: 5334467)

 

15. TALAS DERYA ÜMIT,BEGER ORHAN,KOÇ TURAN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,MAVRUK

MELIKE,YILDIRIM CEMRE,GÜZELYÜZ IREM,VAYISOGLU YUSUF,UZMANSEL DENIZ,FARSAK

MEHMET,DAGTEKIN AHMET (2019). Morphometric properties of the facial nerve in fetal temporal

bones. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, 116, 7-14., Doi:

10.1016/j.ijporl.2018.10.012 (Yayın No: 5301994)

 

16. KARA ENGIN,ÖZTÜRK KÜBRA,OKTAY EZGI,HAMZAOGLU VURAL,UZMANSEL DENIZ,VAYISOGLU

YUSUF,ÖZALP HAKAN,FARSAK MEHMET,ALADAG CANSU ZEYNEP,PÜTÜRGELI TUGÇE,ETI MEHMET

CAN,DAGTEKIN AHMET,TÜRKEGÜN MERVE,TALAS DERYA ÜMIT (2018). The Predictability

Precision Of Superior Semicircular Canal Through Radiological Assessment And Microanatomical

Dissection. The Journal of International Advanced Otology, 14(2), 290-294., Doi:

10.5152/iao.2018.4428 (Yayın No: 4379818)

 

17. ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,AVCI EMEL,KARATAS DERYA,ISMI ONUR,TALAS DERYA

ÜMIT,BAGDATOGLU CELAL,DAGTEKIN AHMET (2018). Early diagnosis of Grisel’s syndrome in

children with favorable outcome. CHILDS NERVOUS SYSTEM, 35(1), 113-118., Doi:

10.1007/s00381-018-3996-2 (Yayın No: 4441203)

 

18. BEGER ORHAN,Erdogan Osman,KARA ENGIN,VAYISOGLU YUSUF,ISMI ONUR,GÖRÜR

KEMAL,Özgüvenli Salahi Barıs,Zereyalp Rüya,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,BAGDATOGLU

CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2018). Growth dynamic of the geniculate ganglion in children: a

retrospective computed tomography study. Surgical and Radiologic Anatomy, 42(3), 307-314.

(Yayın No: 6108693)

 

19. DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,KARATAS DERYA,ESEN

KAAN,BAGDATOGLU CELAL,BASKAYA MUSTAFA KEMAL (2018). Management of occipitocervical

junction and upper cervical trauma. Journal of Craniovertebral Junction and Spine, 9(3), 148, Doi:

10.4103/jcvjs.JCVJS_72_18 (Yayın No: 5302877)

 

20. ÖZALP HAKAN,ÖZKAYA MUSTAFA,YAMAN ONUR,DEMIR TEYFIK (2018). Biomechanical comparison

of transdiscal fixation and posterior fixation with and without transforaminal lumbar interbody

fusion in the treatment of L5–S1 lumbosacral joint. Proceedings of the Institution of Mechanical

Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, 232(4), 371-377., Doi:

10.1177/0954411918760959 (Yayın No: 4577150)

 

21. HAMZAOGLU VURAL,AKTEKIN MUSTAFA,ISMI ONUR,ÖZALP HAKAN,KARSIYAKA DILAN,BASKAN

FUAT CEM,VAYISOGLU YUSUF,ARPACI BOZDOGAN RABIA,ÇAYAN FILIZ,ETI CAN MEHMET,ÇAKIR

EMINE ECEM,GÖÇER PERIHAN,TÜRKEGÜN MERVE,KANIK EMINE ARZU,BAGDATOGLU CELAL,TALAS

DERYA ÜMIT (2018). The Measurement of Various Anatomical Structures and Assessment of

Morphometric Development of Fetal Skull Base. Journal of Craniofacial Surgery, 29, 232-237.,

Doi: 10.1097/SCS.0000000000004260 (Yayın No: 5302398)

 

22. ÖZKAYA MUSTAFA,DEMIR TEYFIK,YAMAN ONUR,YAMAN MESUT EMRE,ÖZALP HAKAN,DALBAYRAK

SEDAT (2016). Experimental Evaluation of the Developmental Mechanism Underlying Fractures at

the Adjacent Segment. World Neurosurgery, 86, 199-209., Doi: 10.1016/j.wneu.2015.09.062

(Yayın No: 5292828)

 

23. KAYA SAFAK,ERCAN SERDAR,KAYA SEHMUZ,AKTAS ULAS,KAMASAK KAGAN,ÖZALP HAKAN,ÇINAR

KADIR,DUYMUS RECAI,BOYACI MEHMET GAZI,AKKOYUN NESRIN,ESKAZAN AHMET EMRE,TEMIZ

HAKAN (2014). Spondylodiscitis: evaluation of patients in a tertiary hospital. The Journal of

Infection in Developing Countries, 8(10), 1272-1276., Doi: 10.3855/jidc.4522 (Yayın No:

5292983)

 

24. SEÇINTI KUTSAL DEVRIM,ÖZALP HAKAN,ATTAR AYHAN,SARGON MUSTAFA FEVZI (2011).

Nanoparticle silver ion coatings inhibit biofilm formation on titanium implants. Journal of Clinical

Neuroscience, 18(3), 391-395., Doi: 10.1016/j.jocn.2010.06.022 (Yayın No: 4577407)

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)

basılan bildiriler :

 

HAMZAOGLU VURAL,BEGER ORHAN,Erdogan Osman,ÖZALP HAKAN,Taghipour Pourya,Ocak Saziye

Kübra,Gantulga Tsetsegmaa,Akar Serhat,KARA ENGIN,ÖZTÜRK AHMET HAKAN (2020).

Radiological analysis of the localization of the petrous carotid artery.. 1st International Congress

of the Mirko Tos Ear Hearing Research Center and 4th International Congress ofIstanbul

Audiology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6418947)

 

HAMZAOGLU VURAL,BEGER ORHAN,Erdogan Osman,ÖZALP HAKAN,Taghipour Pourya,Ocak Saziye

Kübra,Gantulga Tsetsegmaa,Akar Serhat,KARA ENGIN,ÖZTÜRK AHMET HAKAN (2020).

Radiological Analysis of the localization of the petrous carotid artery. 4th International Congress

of Istanbul Audiology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6124580)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DOGU OKAN,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,AYDIN

SABRI,BAGDATOGLU CELAL (2019). Deep Brain Stimulation for Movement Disorders: A Single

Center Study Involving 135 Nuclei Electrode Implantaion wIthout any Intra-Cerebral Hemorrhage.

4. Clinical Neuroscience Course (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5378918)

 

ÖZALP HAKAN (2019). The Burst Fractures of Thracolumbar Junction: The clinical outcome results

of surgically treated patients by posterior segment stabilization. Istanbul Spine Masters/ ISMISS

Turkey 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5307240)

 

BEGER ORHAN,KOÇ TURAN,BEGER BURHAN,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,Vayisoglu

Yusuf,TALAS DERYA ÜMIT,KURTOGLU ZELIHA (2018). Multiple muscular abnormalities in fetal

cadaver with CHARGE syndrome. 19th National Anatomy Congress 1st International

 

 

Anatomy Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4561284)

ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN (2018). Morphometric assessment of the external aperture of

carotid canal for lateral surgical approach. 19th National Anatomy Congress and International

Mediterranean Anatomy Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4561294)

 

 

ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN (2018). Morphometric Assesment Of The External Aperture Of

Carotid Canal For Lateral Surgical Approach. 1. International Mediterranean Anatomy Congress

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5306943)

 

 

BEGER ORHAN,BEGER BURHAN,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,VAYISOGLU YUSUF,TALAS

DERYA ÜMIT,KURTOGLU ZELIHA (2018). Multıple Muscular Abnormalities In A Fetal Cadaver With

CHARGE Syndrome. 1. International Mediterranean Anatomy Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın

No:5307068)

 

 

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,YAROGLU YILDIRIM HATICE,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU

VURAL,ERDEN ERTÜRK SEMA,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL (2017). GLUTATHIONE STRANFERASE

GENE POLYMORPHISMS AND THE RISK OF GLIOMA. 16. WORLD CONGRES OF

NEUROSURGERY (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5383367)

 

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ERDEN SEMA,POLAT

GÜRBÜZ,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL (2017). The Relationship Between Tumor

Necrosis Factor alpha (TNF-?-308 (G/A) Gene Polymorphism and Glial Tumors.. XVI. WFNS World

Congress of Neurosurgery, 27, 82-83. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3607577)

 

DOGAN IHSAN,ARSLAN ELIF,KILINÇ MUSTAFA CEMIL,EROGLU ÜMIT,ÖZGÜRAL ONUR,DEMIREL

ALTAN,ÖZALP HAKAN,GÜLER MUSTAFA ÖZGÜR,TEKINAY AYSE BEGÜM,ÇAGLAR YUSUF SÜKRÜ

(2017). Preliminary Results of an in Vivo Intervertebral Disc Regeneration and Degeneration

Study in a Rabbit Model. WFNS 2017, 27(5), 39 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3574360)

 

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ERDEN ERTÜRK SEMA,POLAT

GÜRBÜZ,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL (2017). The Relationship Betwen Tumor

Necrosis Factor Alpha-TNF-?-308(G/A) Gen Polymorphism and Glial Tumors. 16. World Congress

of Neurosurgery (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5309269)

 

 

Bagdatoglu Özlen Tubay,HAMZAOGLU VURAL,YILDIRIM YAROGLU HATICE,ÖZALP HAKAN,ERDEN

SEMA,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL (2017). Association between cytochrome p450

gene (CYP2C 19) polymorphism and glial tumors of central nervous system. XVI. WFNS World

Congress of Neurosurgery, 27, 534 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6129725)

 

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,YILDIRIM YAROGLU

HATICE,ERDEN SEMA,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL (2017). Determination of Nacetyltransferase

2 (NAT 2) Gene Polymorphism in Patıents with Glioma in Turkey.. XVI. WFNS

World Congress of Neurosurgery., 27, 113-113. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3607574)

 

 

DOGAN IHSAN,ARSLAN ELIF,Kilinç Cemil M,EROGLU ÜMIT,ÖZGÜRAL ONUR,DEMIREL

ALTAN,ÖZALP HAKAN,GÜLER MUSTAFA ÖZGÜR,TEKINAY AYSE BEGÜM,ÇAGLAR YUSUF SÜKRÜ

(2017). Preliminary Results of an in Vivo Intervertebral Disc Regeneration and Degeneration

Study in a Rabbit Model. WORLD FEDERATION OF NEUROSURGICAL SOCIETIES XVI. World

Congress of Neurosurgery, 27(5), 39-39. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4433071)

 

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,YAROGLU YILDIRIM HATICE,ÖZALP HAKAN,ERDEN ERTÜRK

SEMA,DAGTEKIN AHMET,BAGDATOGLU CELAL (2017). Association Betwen Cytochrome P450 Gen

(CYP2C19) Polymorphism and Glial Tumors of Centrl Nevrous System. 16. World Congress of

Neurosurgery (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5309314)

 

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,YAROGLU YILDIRIM

HATICE,ERDEN ERTÜRK SEMA,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL (2017). Determination of NAcetyltransferase

2 (NAT 2) Gen Polymorphism in Patients With Glioma in Turkey. 16. World

Congress of Neurosurgery (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5309296)

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,YILDIRIM YAROGLU HATICE,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU

VURAL,ERDEN SEMA,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL (2017). Glutathıone S-Transferase gene

polymorphısms and the risk of glioma.. XVI. WFNS World Congress of Neurosurgery, 27, 535-

535., Doi: 1019-5149 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3607584)

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

Yaslanan Omurga, Bölüm adı:(De Novo Skolyozda Dog?al Seyir ve Takip Hangi Hasta Progrese

Olur?) (2019)., ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET, Bulus tasarım ve matbacılık, Basım sayısı:1,

ISBN:978-605-4149-21-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5649512)

 

Yaslanan Omurga, Bölüm adı:(De Novo Skolyozda Dogal Seyir ve Takip Hangi Hasta Progrese

Olur ?) (2019)., ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET, Bulus Tasarım, Editör:Serkan Simsek Ali

Dalgıç Mesut Yılmaz Ahmet Dagtekin serdar Isık, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4149-21-6,

Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5541960)

 

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar Ve Revizyon Yaklasımları, Bölüm adı:(Dura Yaralanması Ve

BOS Kaçagı Görülme Sıklıgı- Etkenler- Nasıl Önlerim- Nasıl Tedavi Ederim?) (2018)., ÖZALP

HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET, Bulus Tasarım ve Matbacılık, Editör:Emerging

Sources Citation IndexCüneyt Temiz, Serkan Simsek, Kudret Türeyen, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz,

Ahmet Dagtekin, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4149-19-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:

5306434)

 

Spinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Revizyon Yaklasımları, Bölüm adı:(Dura Yaralanması ve

BOS kaçagı) (2018)., ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET, bulus tasarım,

Editör:Cüneyt Temiz, Serkan Simsek, Kudret Türeyen, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Serdar Isık,

Ahmet Dagtekin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 12, ISBN:978-605-4149-19-3, Türkçe(Bilimsel

Kitap), (Yayın No: 4414944)

 

Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Bölüm adı:(Servikal Disk Hernisi:

Öyküden Ameliyata Ayıeıcı Tanı..) (2017)., ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN

AHMET, Bulus Yayınevi, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3814036)

 

Omurga Ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Bölüm adı:(Bilgisayarlı Tomografi-PETSintigrafi-

Kemik Dansitometri) (2017)., DAGTEKIN AHMET,ÖZALP HAKAN, Bulus Tasarım ve

Matbacılık, Editör:Ali Dalgıç , Cüneyt Temiz, Kadir Kotil, Erkan Kaptanoglu, Tahsin Erman Özkan

Ates, , Ilker Solmaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4149-17-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın

No: 5306302)

 

Servikal Ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Bölüm adı:(Servikal Disk Hernisi:

Öyküden Ameliyata Ayırıcı Tanı) (2017)., ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET,

Bulus Tasarım ve Matbacılık, Editör:Kadir Kotil, Cüneyt Temiz, Erkan Kaptanoglu, Tahsin Erman

Özkan Ates, Ali Dalgıç, Ilker Solmaz, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4129-18-6, Türkçe(Bilimsel

Kitap), (Yayın No: 5306287)

 

Complex Surgical Case Of The Limbic system, Bölüm adı:(Surgery For Vasculer Malformations Of

The Lymbic System) (2017)., HANELIOGLU SAHIN,AYDIN ILHAN,ÖZALP HAKAN,BASKAYA

MUSTAFA KEMAL, Jaypee Brothers Medical Publishers(P) Ltd, Editör:Sepehr Sani, Mustafa K

Baskaya, Richard W Byrne, Basım sayısı:1, ISBN:976-93-86261-44-1, Ingilizce(Bilimsel Kitap),

(Yayın No: 5306635)

 

Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Tanı El Kitabı, Bölüm adı:(Yardımcı Inceleme Teknikleri,

Bilgisayarlı Tomografi, PET, Sintigrafi, Kemik Dansitometri) (2017)., DAGTEKIN AHMET,ÖZALP

HAKAN, Bulus yayınevi, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3814179)

 

Spinal Deformiteler, Bölüm adı:(Sag Torakal Egriliklerin Cerrahi Tedavisi) (2015)., MENEKSE

GÜNER,ÖZALP HAKAN, Bulus Tasarım ve Matbacılık, Editör:Sedat Dalbayrak, Onur Yaman,

Erkan Kaptanoglu, Serkan Simsek, Özkan Ates, Ali Dalgıç, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4149-

16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5306412)

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

ÖZALP HAKAN,TEN BARIS,BEGER ORHAN,Taghipour Pourya,Çakır Salim,Özdemir Deniz

Ladin,Müdüroglu Fatma,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET,TALAS DERYA ÜMIT (2020). Optik

Strut Morfometrisi: Radyoanatomik Çalısma. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 27(4), 491-495., Doi:

10.17343/sdutfd.601722 (Kontrol No: 6402781)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,AVCI EMEL,AKBIYIK TOLGA,KOYUNCU ÖMER RUSEN,ESEN

KAAN,BAGDATOGLU CELAL,DAGTEKIN AHMET (2019). Cerrahi olarak tedavi edilen akut epidural

hematomlu hastalarda prognoz üzerine etki eden faktörler: Seksendokuz hastanın retrospektif

analizi. Mersin Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, Doi: 10.26559/mersinsbd.594262 (Kontrol No:

5284622)

 

ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN,ERDOGAN OSMAN,KARA ENGIN,HAMZAOGLU VURAL,VAYISOGLU

YUSUF,DAGTEKIN AHMET,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,BAGDATOGLU CELAL,TALAS DERYA ÜMIT

(2019). Insan Kuru Kafalarında Klivus’un Morfometrik Analizi: Radyoanatomik Çalısma. Journal of

Ankara University Faculty of Medicine, 72, 223-226., Doi: 10.4274/atfm (Kontrol No: 5303074)

 

ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN,erdogan osman,KARA ENGIN,HAMZAOGLU VURAL,Vayisoglu

Yusuf,Dagtekin Ahmet,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,Bagdatoglu Celal,TALAS DERYA ÜMIT (2019).

Morphometric Analysis of the Clivus in Human Dry Skulls: A Radioanatomical Study. Journal of

Ankara University Faculty of Medicine, 72(2), 227-230., Doi: 10.4274/atfm.galenos.2019.83702

(Kontrol No: 5293035)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,KARKUCAK AHMET,ÇOKLUK CENGIZ (2019). Comparison of

the efficiency, side effects and complications of the synthetic dural grafts: Beriplast and Tissudura.

Journal of Experimental and Clinical Medicine, 32(2), 77-82., Doi: 10.5835/jecm.omu.32.02.007

(Kontrol No: 5293025)

 

HAMZAOGLU VURAL,BEGER ORHAN,ÖZALP HAKAN,VAYISOGLU YUSUF,DAGTEKIN

AHMET,BAGDATOGLU CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2019). Insan fetüslerinde hipoglossal kanalın

bölmelenme paterni. Mersin Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, 12, 240-247., Doi:

10.26559/mersinsbd.524009 (Kontrol No: 5284618)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL,DAGTEKIN AHMET (2018).

Kronik Subdural Hematomlu Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız: Yetmis Altı Hastanın Analizi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 71(3), 251-255., Doi: 10.4274/atfm.47955 (Kontrol

No: 5303082)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL,DAGTEKIN AHMET (2018).

Kronik Subdural Hematomlu Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız: Yetmis Altı Hastanın Analizi..

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 71(3), Doi: 10.4274.47955 (Kontrol No: 5023960)

 

SAGÜN ASLINUR,AZIZOGLU MUSTAFA,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ALTUNKAN ALI AYDIN

(2018). Derin Beyin Stimülasyonu Olgularında Anestezi Deneyimlerimiz. Journal of Anesthesia,

26(1), 20-23. (Kontrol No: 5303041)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZDEMIR MEVCI,TETIK BORA,KARAVELIOGLU ERGÜN,YILMAZ

ERDAL RESIT,DOLGUN HABIBULLAH,TUNA HAKAN,ÜNLÜ MUSTAFA AGAHAN,SEKERCI ZEKI

(2014). Kafa Travmaları Üzerine Istatiksel Bir Analiz. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,

15(1-4), 49-52. (Kontrol No: 5344271)

 

ARAZ NECMETTIN,KARATAS DERYA,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ÖZGÜR ANIL,KARA

ENGIN,DERICI YILDIRIM DIDEM,AVCI EMEL,DAGTEKIN AHMET (2014). Alt Torakal Ve Üst Lomber

Vertebra Pedinkülllerinde Bilgisayarlı Tomografi Ile Yapılan Morfometrik Ölçümler. Mersin

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1-4), 15-23. (Kontrol No: 5311582)

 

ÖZALP HAKAN,KAHILOGULLARI GÖKMEN,SEÇINTI KUTSAL DEVRIM,TETIK BORA,BOZKURT

MELIH,MEÇO CEM,ÜNLÜ MUSTAFA AGAHAN (2014). Hipofiz Cerrahi’sinde Endoskopik ve

Mikroskopik Transsfenoidal Yaklasımların Karsılastırılması. Türk Nörosirürji Dergisi, 25(1), 27-37.

(Kontrol No: 5305311)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

HAMZAOGLU VURAL,BEGER ORHAN,Taghipour Pourya,ÖZALP HAKAN,VAYISOGLU YUSUF,KARA

ENGIN,Erdemoglu Ece,Çakır Salim,Özgüvenli Salahi Barıs,Yalçın Ozan,AVCI EMEL,DAGTEKIN

AHMET,BAGDATOGLU CELAL,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,TALAS DERYA ÜMIT (2019). Mastoid kavite

içerisinde sigmoid sinüsün yerlesimine iliskin yeni bir sınıflandırma önerisi. 41. Türk Ulusal Kulak

Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5710145)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,ERBAY FATMA KÜBRA,YAMAN ONUR,DAGTEKIN AHMET,ÇAGLAR

YUSUF SÜKRÜ,DEMIR TEYFIK (2018). Lomber Omurgada Fiksasyon: Pedikül Vidası ile Faset Vidası

yöntemlerinin Biyomekanik Açıdan Karsılastırılması. Spinal Komplikasyonlar Sempozyumu (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5306719)

 

ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET (2019). Insan Kuru Kafalarında Klivus’un Morfometrik Analizi. Türk

Nörosirürji Dernegi 33. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5310115)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DOGU OKAN,KOYUNCU ÖMER RUSEN,UYGUR SAYGI,BAGDATOGLU

CELAL (2019). Travmaya Sekonder Holmes Tremorunun Tedavisinde Unilateral Talamik Vim ve

Pallidum Stimülasyonu: Bir Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 33. Bilimsel Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:5310216)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,AKBIYIK TOLGA,KARATAS DERYA,DAGTEKIN AHMET,AVCI

EMEL,BAGDATOGLU CELAL (2019). Chiari Tip-I Malformasyonunun Eslik Ettigi ve Yeniden

Serbestlestirilme Yapılan Gergin Omurilik Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Türk Nörosirürji Dernegi 33.

Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5310269)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,KARATAS DERYA,AKBIYIK TOLGA,DAGTEKIN AHMET,SIMSEK

SERKAN (2019). Os Odenteum: Akut Quadriparazi ile Klinigimize Basvuran Bir Olgu Sunumu. Türk

Nörosirürji Dernegi 33. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5310239)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,KOYUNCU ÖMER RUSEN,AVCI EMEL,BAGDATOGLU

CELAL,DAGTEKIN AHMET (2019). Travmatik Akut Epidural Hematomlu Hastalarda Prognozu Etkileyen

Fakto?rler. Türk Nörosirürji Dernegi 33. Bilimsel Kongresi, Doi: 10.26559/mersinsbd.594262 (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5310190)

 

KARA ENGIN,ERDOGAN OSMAN,BEGER ORHAN,ÖZCÖMERT HAMZAOGLU EBRU,GÜZELYÜZ

IREM,VAYISOGLU YUSUF,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ÖZTÜRK AHMET HAKAN,BAGDATOGLU

CELAL,TALAS DERYA ÜMIT (2018). Bas Ve Yüz Bölgesinde Altın Ve Gümüs Oran: Kadavra Çalısması.

Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz Ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:5308457)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET (2018). Füzyonsuz kısa segment stabilizasyon:

Torakolomber bileske kırıklarında füzyon cerrahisine alternatif bir yöntem. Spinal Cerrahi

Sempozyumu (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4415093)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,Erbay Fatma Kübra,Yaman Onur,DAGTEKIN AHMET,DEMIR TEYFIK

(2018). Lomber omurgada fiksasyon: Pedikül vidası ile faset vidası yöntemlerinin biyomekanik açıdan

karsılastırılması. Spinal Cerrahi Sempozyumu (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4415123)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET (2018). Füzyonsuz Kısa Segment Stabilizasyon:

Bileske Kırıklarında Füzyon Cerrahisine Alternatif Bir Yöntem. Spinal Cerrahide Komplikasyonlar

Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5306681)

 

TALAS DERYA ÜMIT,ÖZALP HAKAN,ÇETIN EZGI,HAMZAOGLU VURAL,BEGER ORHAN,VURAL

BEGÜM,AGCA MERVE,VAYISOGLU YUSUF,BAGDATOGLU CELAL (2018). Insan Fetüslerinde 5-12. Sinir

Foramenlerinin Morfometrik Analizi. 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Doi:

10.1016/j.ijporl.2018.10.012 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5306847)

 

TALAS DERYA ÜMIT,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,BEGER ORHAN,MAVRUK MELIKE,YILDIRIM

CEMRE,GÜZELYÜZ IREM,VAYISOGLU YUSUF,UZMANSEL DENIZ,FARSAK MEHMET,DAGTEKIN AHMET

(2018). Insan Fetüslerinde Internal Akutik Kanal Ve Çevre Yapılarının Morfometrik Analizi. 6. Ulusal

Otoloji Nörootoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5307553)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET (2018). Torakolomber Kırıklarda Füzyon

Cerrahisine Alternatif Bir Yöntem: Füzyonsuz Kısa Segment Stabilizasyon. Türk Norsirürji Dernegi 32.

Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307607)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,ESEN KAAN,AKBIYIK TOLGA,KARATAS DERYA,KOYUNCU ÖMER

RUSEN,AVCI EMEL (2018). Spinal Füzyon Operasyonu Sonrası Erken Dönemde Gelisen Parapleji:

Dural Arteriovenöz Fistül Olgusu. Türk Norsirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:5307353)

 

TENEKECI GÖKTEKIN,ÖZALP HAKAN (2018). Myelomeningosel Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda

Dorsal Interkostal Arter Perforatör Fleblerinin Kullanımı. Türk Norsirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi

(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307373)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET (2018). Chiari Tip I Malformasyonlu hastalarda

isitme kaybının degerlendirilmesi. TND 32. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın

No:4277163)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,ISMI ONUR,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL

(2018). Grisel Sendromunda Tanı Ve Tedavi Yaklasımı. Türk Norsirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi,

35(1), 113-118., Doi: 10.1007/s00381-018-3996-2 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5307324)

 

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET (2018). Chiari Tip-I Malformasyonlu Hastalarda

Isitme Kaybının Degerlendirimesi. Türk Norsirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:5307281)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,KARATAS DERYA,AKBIYIK TOLGA,KOYUNCU ÖMER

RUSEN,Dagtekin Ahmet,Bagdatoglu Celal (2018). Torakal Ekstradural Schwanom: Bir Olgu Sunumu.

Türk Norsirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307586)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,ISMI ONUR,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU CELAL

(2018). Grisel sendromunda tanı ve tedavi yaklasımları. TND 32. bilimsel kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:4277161)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,KARATAS DERYA,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU

CELAL (2016). Torakal Ekstradural Araknoid Kist: Bir Olgu Sunumu. Türk Norsirürji Dernegi 32.

Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307917)

 

KUS FUNDA,GÜRSES ICLAL,AVCI EMEL,ÖZALP HAKAN (2017). Kondrosarkom, osteosarkom,

liposarkom heterolog komponentleri ile karakterize gliosarkom vakası. 27. Ulusal Patoloji Kongresi

(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4009853)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET (2017). Eriskin Olgularda Oksipitoservikal

Bileske Travmalarının Degerlendirilmesi. Türk Norsirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi, 9(3), 148, Doi:

10.4103/jcvjs.JCVJS_72_18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5307685)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,Dagtekin Ahmet (2017). Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Kronik

Subdural Hematomlu Hastaların Degerlendirilmesi. Türk Norsirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi,

71(3), 251-255., Doi: 10.4274/atfm.47955 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5307753)

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ERDEN SEMA,POLAT

GÜRBÜZ,BAGDATOGLU CELAL (2017). Glial Tümörlerde Interlökin10-1082(A/G) Gen Polimorfizminin

Olası Rolü.. Türk Nörosirurji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3607598)

 

TUBAY BAGDATOGLU ÖZLEN,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ERDEN ERTÜRK SEMA,GÜRBÜZ

POLAT,BAGDATOGLU CELAL (2017). Glial Tümörlerde Interlökin 10-1082(A/G) Gen Polimorfizminin

Olası Rolü. Türk Norsirürji Dernegi 31. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307822)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,DAGTEKIN AHMET (2017). cerrahi olarak tedavi edilen kronik

subdural hematomlu hastaların degerlendirilmesi. TND 31. Bilimsel kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın

No:3814887)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET (2017). eriskin OlgulardaOksipitoservikal

Bileske travmalarını degerlendirilmesi. TND 31. Bilimsel kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3814846)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,AKBIYIK TOLGA,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU

CELAL (2016). Kontralateral Nörolojik Defisit Ile Seyreden Servikal Disk Hernisi: Bir Olgu Sunumu.

Türk Norsirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307877)

8

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,KARKUCAK AHMET,ÇOKLUK CENGIZ (2016). Comparison of the

efficiency, side effects and complications of the synthetic dural grafts: Beriplast and Tissudura. Türk

Norsirürji Dernegi 32. Bilimsel Kongresi, Doi: (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307993)

 

ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,KARATAS DERYA,DAGTEKIN AHMET,AVCI EMEL,BAGDATOGLU

CELAL (2016). Grisel Sendromunda Erken Tanının Önemi: Bir Olgu Sunumu. Türk Norsirürji Dernegi

30. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5307955)

 

HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ÖZTÜRK KÜBRA,AKCAN MUSTAFA,BERK MEHMET ÇAGLAR (2016).

Cranial Fasciitis: A Case Report. Türk Norsirürji Dernegi 30. Bilimsel Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:5307859)

 

HAMZAOGLU VURAL,YILMAZ TEVFIK,ÇIKLA ULAS,ÖZALP HAKAN (2015). Spinal Cord Injury Without

Radiographic Abnormality (SCIWORA) In A Adult. Türk Norsirürji Dernegi 29. Bilimsel Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:5308054)

 

ÖZALP HAKAN,SEÇINTI KUTSAL DEVRIM,KAHILOGULLARI GÖKMEN,BOZKURT MELIH,MEÇO CEM,ÜNLÜ

MUSTAFA AGAHAN (2010). Hipofiz Adenomlarında Endoskopik Yolla Transnazal-Transsfenoidal Cerrahi

Etkinliginin Klasik Yöntemlerle Karsılastırılması. Türk Norsirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi, 25(1),

27-37. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5308170)

 

BOZKURT MELIH,ÖZALP HAKAN,EROGLU ÜMIT,TETIK BORA,KAHILOGULLARI GÖKMEN,ATTAR

AYHAN,ÇAGLAR YUSUF SÜKRÜ,EGEMEN NIHAT (2010). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörosirürji

ABD’xxda 2005-2009 Yılları Arasında Yapılan 59 Servikal Korpektomi Vakasının Analizi. Türk Norsirürji

Dernegi 24. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5308190)

 

SEÇINTI KUTSAL DEVRIM,BOZKURT MELIH,KAHILOGULLARI GÖKMEN,ÖZDEMIR MEVCI,ÖZALP

HAKAN,DOGAN IHSAN,ÖZGÜRAL ONUR,SEKMEN HAYDAR,KANTARCIOGLU EMRAH,ATTAR AYHAN

(2010). Nanoparticle Silver Ion Coatings Inhibit Biofilm Formation On Titanium Implants. Türk

Norsirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi, 18(3), 391-395., Doi: 10.1016/j.jocn.2010.06.022 (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:5308287)

 

SEÇINTI KUTSAL DEVRIM,KAHILOGULLARI GÖKMEN,BOZKURT MELIH,ÖZALP HAKAN,ÖZDEMIR

MEVCI,EROGLU ÜMIT,TETIK BORA,GÜNER YAHYA EFE,ATTAR AYHAN (2010). Antibacterial Effects And

Biosafety Of Silver Coated Implants. Türk Norsirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi (Özet

Bildiri/Poster)(Yayın No:5308354)

 

BOZKURT MELIH,KAHILOGULLARI GÖKMEN,ÖZALP HAKAN,DOGAN IHSAN,GÜNER YAHYA EFE,MEÇO

CEM,ATTAR AYHAN,EGEMEN NIHAT (2010). Baziler Invajinasyonlu Iki Olguda Endoskopik-Endonazal

Odontoidektomi Ve Posterior Stabilizasyon. Türk Norsirürji Dernegi 24. Bilimsel Kongresi (Özet

Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5308118)

 

ÖZDEMIR MEVCI,BOZKURT MELIH,DOGAN IHSAN,ÖZALP HAKAN,ÜNLÜ MUSTAFA AGAHAN (2008).

Kutlama Atısı Yaralanmaları. Türk Norsirürji Dernegi 22. Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü

Sunum)(Yayın No:5308419)

 

Diger Yayınlar

 

1. ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,KARATAS DERYA,DAGTEKIN AHMET,YILDIZ MEHMET,AVCI

EMEL (2019). Rare Cause of Acute Tetraplegia and Respiratory Arrest: Cervicomedullary

Neuroenteric Cyst in a Child: Case Report. NMC Case Report Journal, 6(1), 1-4., Doi:

10.2176/nmccrj.cr.2018-0105 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:

 

2. BEGER ORHAN,KOÇ TURAN,BEGER BURHAN,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,VAYISOGLU

YUSUF,TALAS DERYA ÜMIT,KURTOGLU ZELIHA (2018). Multiple muscular abnormalities in a fetal

cadaver with CHARGE syndrome. Surgical and Radiologic Anatomy, 41(5), 601-605., Doi:

10.1007/s00276-018-2137-7 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:

4560297)

 

3. HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,KARATAS DERYA,ESEN KAAN,GÜRSES ICLAL,DAGTEKIN

AHMET,AVCI EMEL (2018). Clinical course of the untreated calcified big cerebellar

liponeurocytoma. Journal of Surgical Case Reports, 2018(11), Doi: 10.1093/jscr/rjy316

(Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5302867)

 

4. ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,DAGTEKIN AHMET (2018). Disk Hernilerinde Altın Standart:

Mikrodiskektomi. Türk Nörosirürji Dergisi, 28(2), 196-200. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme

Makale) (Yayın No: 5306207)

 

5. DAGTEKIN AHMET,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,KARATAS DERYA (2017). Lomber Faset

Artroplasti ve Replasman Teknikleri. Turkiye Klinikleri Neurosurgery - Special Topics Journal

Identity, 7(2) (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5305251)

 

6. ALAKAYA MEHMET,ARSLANKÖYLÜ ALI ERTUG,VATANSEVER DANACI ESRA,ÖZALP HAKAN,ÖZGÜR

ANIL,ISPIR CANER (2017). A rare cause of pleural effusion cerebrospinal fluid leakage. Journal of

Pediatric Neurosciences, 12(1), 117, Doi: 10.4103/jpn.JPN_176_16 (Uluslararası) (Hakemli)

(MAKALE Editöre Mektup) (Yayın No: 5302844)

 

7. TENEKECI GÖKTEKIN,SARI ALPER,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN (2017). Reconstruction of a

Marjolin Ulcer Defect of the Scalp Invading Brain and Causing Brain Abscess Formation Using Free

9

Latissimus Dorsi Flap. Journal of Craniofacial Surgery, 28(5), 510-512., Doi:

10.1097/SCS.0000000000003805 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:

 

8. DAGTEKIN AHMET,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,AVCI EMEL,KARATAS MEHMET

ALI,VARYEMEZ MEHMET TAMER,ALIMLI MUTLU,BAGDATOGLU CELAL (2017). A probable

extraordinary etiology of a reduntant nerve root syndrome : lomber spondylolisthesis. Journal of

Neurological Sciences (Turkish), Doi: 10.24165/jns.9800.16 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE

Vaka Takdimi) (Yayın No: 5302655)

 

9. ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,Bagdatoglu Celal,AKBIYIK TOLGA (2016). I?nsan Kuyrug?u.

Türkiye Klinikleri Nörosirürji, 6(2), 77-79. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın

No: 5305219)

 

10. ISMI ONUR,ÖZALP HAKAN,HAMZAOGLU VURAL,BUCIOGLU HELEN,VAYISOGLU YUSUF,GÖRÜR

KEMAL (2016). Grisel’ s Syndrome Accompanying a Submandibular Abscess. Brazilian Journal of

Otorhinolaryngology, Doi: 10.1016/j.bjorl.2016.07.004 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka

Takdimi) (Yayın No: 5292889)

 

11. ÇAKIR EMINE ECEM,TANCIL CEMNUR,BASKAN FUAT CEM,FARSAK MEHMET,KARSIYAKA

DILAN,HARBIYELI HAYDAR CEM,HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ISMI ONUR,BAHADIR

BERKTUG,ETI CAN MEHMET,YENER TAMER (2016). Deneysel Çalısmalarda Insan Anatomi ve

Fizyolojisi Göz Önünde Bulundurularak Uygun Hayvan Seçimi. koru proceeding, 6(1), 29-33.

(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5305334)

 

12. HAMZAOGLU VURAL,ÖZALP HAKAN,ÖZDEMIR MEVCI,DOGAN ACLAN (2015). Brief report: large

fusiform aneurysm of a circumflex branch of the posterior cerebral artery. Turkish Neurosurgery,

27(6), 1025-1028., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14341-15.1 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE

Vaka Takdimi) (Yayın No: 5301785)

 

13. HAMZAOGLU VURAL,YILMAZ TEVFIK,ÇIKLA ULAS,ÖZALP HAKAN (2014). Spinal Cord Injury

Without Radiographic Abnormality (SCIWORA) In An Adult. Journal of Contemporary Medicine,

0(0), Doi: 10.16899/ctd.15027 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5305262)