Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Op. Dr. Mustafa Önder UZUN

 

• Dış Kulak Yolu Ve Orta Kulak Hastalıkları

• İç Kulak Hastalıkları, Vertigo Tedavisi

• Kulak Zarı, Timpanoplasti Ameliyatları  

• Bademcik, Geniz Eti Ve Kulak Tüp Ameliyatları  

• Rinoloji Ve Alerjik Burun Hastalıkları

• Endoskopik Sinüs , Burun Polipleri Ameliyatları

• Estetik Ve Fonksiyonel Burun Ameliyatları

• Burun Kemik Eğriliği Ve Septoplasti Ameliyatları

• Ses Teli Operasyonları

• Horlama Tedavisi

• İç Kulak Hastalıkları, Vertigo Tedavisi
• Kulak Zarı, Timpanoplasti Ameliyatları   
• Bademcik, Geniz Eti Ve Kulak Tüp Ameliyatları   
• Rinoloji Ve Alerjik Burun Hastalıkları
• Endoskopik Sinüs , Burun Polipleri Ameliyatları
• Estetik Ve Fonksiyonel Burun Ameliyatları
• Burun Kemik Eğriliği Ve Septoplasti Ameliyatları
• Ses Teli Operasyonları
• Horlama Tedavisi

EĞİTİM:

Tıp Fakültesi ve Mezuniyet yılı: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce) 1992-1999

Asistanlık yeri ve yılları: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı:2001-2005

 

Görev yaptığı yerler ve yılları:

1999-2001 Tutak Devlet Hastanesi,Ağrı (Pratisyen Hekim)

2005-2006 İstanbul Bağcılar Özel Safa Hastanesi KBB Uzmanı

2006-2007 Bandırma 50 yataklı İaşeli Revir KBB Uzmanı(Askerlik hizmeti)

2007-2009 Özel İstanbul Şehir Hastanesi KBB Uzmanı

16.03.2009-01.09.2009 Özel Bahçelievler Medical Park Hastanesi. KBB Uzmanı

01.09.2009-01.12.2009  Özel Hospitalium Şişli Hastanesi KBB Uzmanı

03.12.2009-14.03.2013  Amasya S.Ş.Devlet Hastanesi KBB Uzmanı

14.03.2013-08.11.2021 Çorlu Devlet Hastanesi KBB Uzmanı

08.11.2021 tarihinden itibaren Silivri Anadolu Hastanesi KBB Uzmanı olarak çalışmaktayım.

 

 

 

Katıldığı seminer ve kurslar:

1)KBB'da Güncel Konular'23-25 Mayıs 2003

 

2)28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi:21-26 Mayıs 2005

 

3)Recent Advances in Rhınoplasty and Facial Plastic Surgery. November 10-13,2005

 

4) 8th internatıonal İstanbul Temporal Bone Dissection and Otology/Neurotology Course İncluding Cochlear İmplantation Workshop:November29-30/1 December 2006

 

5)2.Ulusal Rinoloji Kongresi: 23-26 şubat 2006

 

6)Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi-2: 30-31 Mart 2007

 

7)Rinoplasti ve Fasial Plastik Cerrahide Son Gelişmeler-II: 07-10 Mayıs 2008

 

8)Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi: 14-15 Mart 2009

 

9) Videolarengostroboskopik Muayene ve Ses Rerapisi Workshop’u ve Tükürük bezlerinin Günümüzdeki Koruyucu Yöntemleri. 20-21 Haziran 2009

 

10)  31. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun cerrahisi Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 2009

 

 

11) Acıbadem Üniversitesi Temporal Kemik Diseksiyon Kursu 07-08 Ocak 2015

 

12) Baş Boyun ve Tiroid cerrahisi taze donmuş kadavra diseksiyon kursu. 7-8 Mart 2015

 

13) Acıbadem Üniversitesi 2. Endoskopik  Sinüs Cerrahisinde Temel ve ileri teknikle Taze donmuş Kadavra kursu 11-12 Mayıs 2015

 

14) 15. Rhınocamp Wınter Cortına d Ampezzo ITALY February 11-13, 2016

 

15) Temporal bone Disection Course on Cadaver Heads March 12-13. 2016