Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Op. Dr. Mustafa AYDIN
 • 1992-1999 İ.Ü CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
 • 2002-2007 BEZMİALEMVALİDE SULTAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • BEZMİALEM VAKIF GUREBA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • SİLOPİ DEVLET HASTANESİ
 • ÖZEL FETHİYE LETOON HASTANESİ
 • UNİVERSAL AKSARAY VATAN HASTANESİ
 • ÖZEL TAKSİM ALMAN HASTANESİ
 • ÖZEL MEDİCİNE HOSPİTAL
 • ÖZEL ŞİŞLİ KOLAN HASTANESİ
 • ÖZEL HOSPİTALİST HASTANESİ
 • ÖZEL SİLİVRİ ANADOLU HASTANESİ

 

UZMANLIK TEZİ

 • KARIN İÇİ AMELİYAT GEÇİREN HASTALARDA ERKEN DÖNEM RELAPÖROTOMİ NEDENLERİ

 

UZMANLIK ALANLARI

 • MİNİMAL İNVASİVE CERRAHİ (LAPAROSKOPİK – ENDOSKOPİK CERRAHİ GİRİŞİMLER VE AMELİYATLAR )
 • OBEZİTE CERRAHİSİ
 • METABOLİK CERRAHİ
 • GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ (SAFRA KESESİ, REFLÜ, KANSER CERRAHİLERİ VB.)
 • MEME CERRAHİSİ
 • TİROİD CERRAHİSİ

 

KURS VE SEMPOZYUMLAR

 • 4. KEPAN (KLİNİK ENTERAL-PARENTERAL NUTRİSYON KONGRESİ)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 6.KRONİK VENÖZ YETMEZLİK KURSU
 • BEZMİALEM VALİDE SULTAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ – ENDOSKOPİ SERTİFİKASI
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ • 7 . TÜRK – ALMAN ENDOSKOPİ VE ENDOSONGRAFİ EĞİTİMİ
 • REFLÜ TEDAVİSİNDE HASTA MEMNUNİYETİ VE REFLÜDE GÜNCEL MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİ TOPLANTILARI
 • TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ULUSAL CERRAHİ KONGRELERİ
 • IFSO (İNTERNATİONAL FEDERATİON FOR THE SURGERY OF OBESİTY AND METABOLİC

ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

 • TECNİCAL SEASİBİLİTY AND SAFETY PROFİLE OF LAPAROSCOPİC DİVENTED SLEEME GAATRECTOMY WİTH İLEAL TROMSPOSİTRON (DSİT), OFİCİAL JOUNAL OF THE INTERNATİONAL FEDERATRON FOR THE SURGERY OF OBESİTY AND METABOLİC DİSORDERS (İFSO) SPRİNGER (02 DEC 2014)
 • COMPANİSON OF MRCP AND ERCP İN CHOLEDOCHOLİTHİASİS
 • TURKHİS SOUMAL OF GASTROENTEROLOGY
 • SOUNAL OF THE TURKHİS SOCRETY OF GASTROENTEROLOGY
 • KARIN İÇİ AMELİYAT GEÇİREN HASTALARDA ERKEN DÖNEM RELAPÖROTOMİ NEDENLERİ

MESLEKİ ÜYELİKLER

 • THE İNTERNATİONAL FEDERATİON FOR THE SURGERY OF OBESİTY AN METABOLİC (IFSO)
 • TTB
 • TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ (WS) -
 • YER YÜZÜ DOKTORLARI (KENYA MOMBASSA ‘DA GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. (2015)