Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Uzm. Dr. Serkan GÖKÇAY

✔️Meme Kanseri,
✔️Mide-Bağırsak Kanserleri, Pankreas Kanseri,
✔️Karaciğer Kanserleri,
✔️Safra Kesesi ve Yolu Kanserleri,
✔️Akciğer Kanseri,
✔️Baş-Boyun Kanseri,
✔️Malign Mezenkimal Tümörler,
✔️Beyin Tümörleri,
✔️Böbrek-Mesane Kanserleri,
✔️Prostat Kanseri,
✔️Melanom, Tiroid Kanseri,
✔️Testis Kanseri,
✔️Yumurtalık (Over)-Rahim (Endometriyum)-
✔️Rahim Ağzı (Serviks) Kanserleri.

Eğitimi:

               İstanbul Pertevniyal Lisesi (1992-1995)

               Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi 1995-2001)

               İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İç hastalıkları İhtisası 2007-2011)

               Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıbbi Onkoloji Yan Dal Eğitimi 2014-2017)

Çalıştığı Kurumlar:

 • Kars Hacıveli sağlık ocağı (2002-2005)
 • 3. Kolordu komutanlığı (askerlik yükümlülüğü 2004-2005)
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniği (2006-2007)
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İç hastalıkları İhtisası 2007-2011)
 • Burdur Devlet Hastanesi (İç Hastalıkları Zorunlu Hizmeti 2011-2014)
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıbbi Onkoloji Yan Dal Eğitimi 2014-2017)
 • Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2017- 2020)
 • Özel silivri anadolu hastanesi (2020- halen)

ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR

 • Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:
  KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKAR İLE PORTAL HİPERTANSİYON İLŞKİSİ,2011.
 • TEZ DANIŞMANI UZM. DR. CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU (İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 6. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEFİ)

 

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1.Toros ABGokcay SCetin GAr MCKaragoz YKesici B.Portal hypertension and myeloproliferative neoplasms: a relationship revealed. ISRN Hematol. 2013 Sep 16;2013:673781. doi: 10.1155/2013/673781. eCollection 2013.(ORIGINAL ARTICLE)

 

A2.   Toros AB, Erdenen F, Sari ND, Gokcay S. Renal and suprarenal insufficiency secondary to familial Mediterranean fever associated with amyloidosis: a case report.J Med Case Rep. 2011 Aug 18;5:390. doi: 10.1186/1752-1947-5-390. (CASE REPORT)

 

A3. Paydas S, Ogul A, Irili C, Gokcay S. Brentuximab vedotin use in a jaundiced case with resistant Hodgkin lymphoma.Ann Hematol. 2016 Jan;95(1):145-6. doi: 10.1007/s00277-015-2493-x. Epub 2015 Sep 4. (LETTER TO THE EDİTOR)

 

 

A4. Oğul A, Şahin B, Kuşçu F, Taktakoğlu O, Yetişir AE, Büyükşimşek M, Mirili C, Gökçay S, Gökhan Gök M, Kum P. The Importance of Parameters: MPV, MPV/Thrombocyte Ratio and Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Sorafenib Treatment Response of Patients with Hepatocellular Cancer. J Gastrointest Cancer. 2017 Jul 10. doi: 10.1007/s12029-017-9970-5 (ABSTRACT)

A5.Ahmet Burak TOROS, Besir KESİCİ, Ferit ARGUN, Serkan GOKCAY, Feyzullah ERSOZ, Hasan BEKTAS, Abdulkerim OZAKAY  Yavuz Selim Sari. Evaluation of Repeat ERCP: Analysis of a Four-Year Experience.J Gastroint Dig Syst 2012, 2:5(ORIGINAL ARTICLE)

 

 

 

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

B1. Mesut YILMAZ, Fettah SAMETOĞLU, Gülden AKMEŞE, Aslıhan TAK, Belma YAĞBASAN, Serkan GÖKÇAY, Mustafa SAĞLAM, Derya DOĞANYILMAZ, Simge ERDEM. Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı
In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation of Patient Care.İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 (DERLEME)

 

B2.Serkan GÖKÇAY,İ. Oğuz KARAMetastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İdame Tedavi Maintenance Therapy in Non-Small Cell Lung Cancer. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2016;9(4):65-9(DERLEME)

 

 

 

 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1Ali Murat Sedef,  Züleyha Calikusu, Yasemin Bakkal Temi, Serkan Gokcay, Huseyin Mertsoylu, Ali Ayberk Besen,Fatih Kose. NON-SMALL-CELL LUNG CANCER (NSCLC) HARBORING DRIVER MUTATION (EGFR MUTATION OR ALK TRANSLOCATIONS) WİTH CLINICAL CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT IN A REAL-LIFE SETTING: A RETROSPECTIVE OBSERVATIONAL MULTICENTER CASE SERIES STUDY. International Congress on Oncological Scines Antalya/September 2017(SÖZEL BİLDİRİ)

C2. Yasemin Bakkal Temi , Ali Murat Sedef , Serkan Gökçay, Hüseyin Mertsoylu, Fatih Köse  A STUDY ON BASIC DEMOGRAPHIC AND DISEASE CHARACTERISTICS OF THE CANCER DIAGNOSED SYRIAN REFUGEES TREATED IN BORDER CITY OF TURKEY, SANLIURFA; A HOSPITAL BASED RETROSPECTIVE CASE SERIES STUDY. International Congress on Oncological Scines Antalya/September 2017 (SÖZEL BİLDİRİ)

C3. Cem Mirili , Semra Paydaş , Vehbi Erçolak , Tuğsan Ballı , Figen Binokay , Serkan Gökçay , Ali Oğul A CASE REPORT : PREPHASE THERAPY FOR AN ELDERLY PATİENT WITH DIFFUSE LARGE B CELL LYMPHOMA WITH HIGH TUMOR BURDEN: EXCELLENT EFFİCACY WITHOUT TOXICITY. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya/Mart 2016(POSTER SUNUMU)

C4. Berksoy Şahin , Pınar Kum, Oğuz Kara , Melek Köksal Erkişi , Serkan Gökçay , Ali Oğul, Cem Mirili. KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ TEDAVİ OLAN HASTALARIMIZ VE ÖZELLİKLERİ. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya/Mart 2016 (POSTER SUNUMU)

C5. Ali Oğul, Berksoy Şahin, Serkan Gökçay, Cem Mirili. AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ SEMİNOMDA PREDİSPOZAN BİR FAKTÖR MÜDÜR ? 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya/Mart 2016  (POSTER SUNUMU)

C6. Serkan Gökçay, Semra Paydaş, Melek Köksal Erkişi, Berksoy Şahin, İsmail Oğuz Kara, Ali Oğul, Cem Mirili. ÖZOFAGUS KANSERİNDE NEOADJUVAN TEDAVİ LOKAL NÜKSÜ ETKİLER. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya/Mart 2016  (POSTER SUNUMU)

C7.Ulaş Işık, Semra Paydaş, Gülgün Büyükdereli, Aysun Uğuz, Serkan Gökçay.BİYOKİMYASAL, RADYOLOJİK VE PATOLOJİK OLARAK TİROİD MALİGNİTESİNİ TAKLİT EDEN KRONİK LENFOSİTİK TİROİDİT OLGUSU. 21. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2015.(POSTER SUNUMU)

C8. Serkan Gökçay, Semra Paydaş, Aykut BahçeciKEMOTERAPİ ALIRKEN TESPİT EDİLEN AKUT HEPATİT C DE HASTA YÖNETİMİ. 21. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2015.(POSTER SUNUMU)

C9. Pınar Kum, Berksoy Şahin, Melek Erkişi, İ. Oğuz Kara, Serkan Gökçay. TANI ANINDA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ VAKALARIMIZ VE ÖZELLİKLERİ.  21. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2015. (POSTER SUNUMU)

C10. Mustafa Gürbüz, Berksoy Şahin, Şeyda Erdoğan, Melek Ergin, Sevil Karabağ, Serkan Gökçay. PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA KEMİK İLİĞİ METASTAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. . 21. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2015. (POSTER SUNUMU).

C11. Pınar Kum, Berksoy Şahin, Melek Erkişi, İ. Oğuz Kara, Serkan Gökçay.ERKEK GENİTOÜRİNER SİSTEM KANSERLİ VAKALARIMIZ 21. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2015. (POSTER SUNUMU)

C12. Mahmut Büyükşimşek, Abdullah Evren Yetişir, Ali Oğul, Serkan Gökçay, Cem Mirili, Berksoy Şahin Anaplastik Plazma Hücre Neoplazisi Şeklinde Prezente Olan Poems Sendromu 22. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2017.(POSTER SUNUMU).

C13. Abdullah Evren Yetişir, Mahmut Büyükşimşek, Ali Oğul, Serkan Gökçay, Cem Mirili, Berksoy Şahin.İNGUİNAL BÖLGEDE İNFLAMATUAR MYOFİBROBLASTİK TÜMÖR; OLGU SUNUMU. 22. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2017 (POSTER SUNUMU).

C14:Serkan Gökçay, Berksoy Şahin, Ali Oğul, Cem Mirili,Mahmut Büyükşimşek, Abdullah Evren Yetişir.  GEBELİKLE İLİŞKİSİZ GESTASYONEL TROFOBLASTİK TÜMÖR: VAKA SUNUMU 22. Ulusal Knser Kongresi Antalya/Türkiye 2017(POSTER SUNUMU).

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD)
 • Türk tabipleri birliği (TTB)