Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Doç. Dr. Figen KOÇYİĞİT

1996-2002 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ( İNG)-TIP EĞİTİMİ

2003-2009 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ –UZMANLIK EĞİTİMİ

 

Çalıştığı Kurumlar

2010-2012    DENİZLİ DEVLET HASTENESİ -DENİZLİ

2012-2014    ÖZEL NÖROBİLİMTIP MERKEZİ –DENİZLİ

2014-2015    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FTR YÜKSEKOKULU - DENİZLİ

2015-2018   ÖZEL MUAYENEHANE- DENİZLİ

2018-2020   İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ –İSTANBUL

 

Uzmanlık Alanları

Bel ve boyun fıtıkları

Eklem kireçlenmesi

Sinir sıkışmaları

Menisküs ve önçapraz bağ yaralanmaları

Osteoporoz (kemik erimesi)

Serebral palsi

İnme

Kök hücre ve PRP tedavileri

Uzmanlık Tezi

Düşük frekanslı transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu uygulamasının santral ağrı modülasyonuna etkisinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile araştırılması (2009)

Araştırma ve Yayınlar

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali, Herek Duygu, Şavkın Raziye,Baş Aslan

Ummuhan, Karabulut Nevzat Association of real-time sonoelastography findings

with clinical parameters in lateral epicondylitis. Rheumatology International, 2016:36(1), 91-100. Doi: 10.1007/s00296-015-3356-4,

 

2 . Koçyiğit Figen, Türkmen Mehmet Beşir, Acar Merve, Nezahat Güldane, Köse Tuğçe, Kuyucu Ersin, Erdil Mehmet Emin   Kinesio Taping Or Sham Taping İn Kneeosteoarthritis?  A  randomized,  double-blind,  sham-controlled  trial.  Complementary Therapies in Clinical Practice, 2015:21(4), 262-267., Doi: 10.1016/j.ctcp.2015.10.001

3 .Koçyiğit Figen, Acar Merve, Meltem Baydar, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali (2015). Would FRAX Define the High Fracture Risk if the Patients Were Evaluated the Day before Hip Fracture? Türkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 61(4), 339-343., Doi: 10.5152/tftrd.2015.32549

4 Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali, Herek Duygu, Şavkın Raziye, Baş Aslan

Ummuhan .Investigation of Biomechanical Characteristics of Intact Supraspinatus Tendons in Subacromial Impingement Syndrome: A Cross-sectional Study with Real-time Sonoelastography.American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Am J Phys Med Rehabil. 2016 Aug;95(8):588-96. doi: 10.1097/PHM.0000000000000450.

5 Koçyiğit Figen, Acar Merve, Turkmen Mehmet Besir, Kose Tugce, Guldane Nezahat, Kuyucu Ersin. Kinesio taping or just taping in shoulder subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Physiotherapy Theory and Practice .2016 Oct;32(7):501-8. doi: 10.1080/09593985.2016.

6  Koçyiğit Figen,Kuyucu Ersin,Koçyiğit Ali. Real-time sonoelastography findings

in a patient with tennis leg: a promising technique in the assessment of muscle rupture..

Real-time sonoelastography findings in a patient with tennis leg: a promising technique in the

assessment of muscle rupture. Eur J Phys Rehabil Med. 2016 Oct;52(5):754-755. Epub 2016 Jan 28.

7 Erdil Mehmet Emin, Yıldız Fatih, Kuyucu Ersin, Sayar Şafak, Polat Gökhan, Ceylan

Hasan Hüseyin, Koçyiğit Figen .The Effect of Sagittal Plane Deformities after Tibial Plateau Fractures to Functions and Instability of Knee Joint. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 2016;83(1):43-6.

8 Koçyiğit  Figen, Koçyiğit  Ali, Karabulut  . Color  Scaling  inSonoelastography. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation,2015;94(9), 85, Doi:

10.1097/PHM.0000000000000333.

9            Kuyucu Ersin, Bülbül Ahmet Murat, Kara Adnan, Koçyiğit Figen, Erdil Mehmet Emin. Is cold therapy really efficient after knee arthroplasty?. Annals of Medicine and

Surgery, 2015; 4(4), 475-478., Doi: 10.1016/j.amsu.2015.10.019

10 Kuyucu Ersin, Koçyiğit Figen, Erdil Mehmet Emin .The association of calcanealspur length and clinical and functional parameters in plantar fasciitis. International Journalof Surgery, 2015; 21, 28-31., Doi: 10.1016/j.ijsu.2015.06.078,

11          Turkmen Mehmet Besir, Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali. An unusual cause for a rare neuropathy: Pudendal nerve entrapment syndrome secondary to obturator internus. muscle edema. Neurology India, 2015; 63(1), 105, Doi: 10.4103/0028-3886.152671.

12          Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali, Karabulut Nevzat .Sonoelastographic strain index in the early diagnosis of plantar fasciitis. Clinical Imaging,2015;  39(5), 931-933., Doi:10.1016/j.clinimag.2015.06.004.

13  Koçyiğit Figen, Ersin Kuyucu, Koçyiğit Ali. Monoarticular Hip Involvement in Pseudogout. 2015; Case Reports in Rheumatology, 2015, 1-3., Doi: 10.1155/2015/302389,

14          Kuyucu Ersin, Koçyiğit Figen, Çiftçi Lügen. The importance of patient compliance in nonunion of forearm fracture. International Journal of Surgery Case Reports. 2014; 5(9), 598-600.Doi: 10.1016/j.ijscr.2014.04.033.

15          Koçyiğit Figen, Dikbaş Torun Emel, Baş Aslan Ummuhan. Anxiety, Depression,Physical Activity and Quality of Life in Student Physical Therapists: A Cross-sectional Study. American Journal of Educational Research, 2015;3(10A), 26-29., Doi: 10.12691/education-3-10A-4.

16          Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali, Karabulut Nevzat. Real-time sonoelastography findings of a hypermobile child: a new technique in the assessment of tendon laxity. Rheumatology International. 2015; 35(12), 2115-2117., Doi: 10.1007/s00296-015-3326-x.

17          Koçyiğit Figen, Akalın Elif, Gezer Naciye Sinem, Orbay Ozge, Koçyiğit Ali, Ada Emel(2012).  Functional  magnetic  resonance  imaging  of  the  effects  of  low-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation on central pain modulation: a double-blind,

placebo-controlled trial.. The Clinical Journal Of Paın, 28(7), 581-588.

18          Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali, Manisalı Metin, Akalın Elif . Resorption of a sequestered cervical disc confirmed by magnetic resonance imaging: long term follow up.. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. 2011; 47(1), 53-56.,

19Ersin Kuyucu, Erdil Mehmet Emin, Dulgeroglu Ali, Koçyiğit Figen, Arslan Bora. An

unusual cause of knee pain in a young patient; hydatid disease of femur. International Journal of Surgery Case Reports. 2012;3(9), 403-406., Doi: 10.1016/j.ijscr.2012.05.003

20Bozan Özgür, Koçyiğit Figen, Cankurtaran Feyzan, El Özlem, Gülbahar Selmin, Peker Özlen. Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi. Turkish Journal of Geriatrics, 2010;13(2), 92-98.

21          Şenocak Emine Özlem, Koçyiğit Figen, Şahin Ebru, Günay Türkan, Kızıl Ramazan, Peker Minuse Özlen .The Diagnostic Value of Semmes-Weinstein Monofilaman Test inDiagnosis of Carpal Tunnel Syndrome. Journal Of Neurologıcal Scıences-Turkısh. 2009; 26(2), 221-226.

22          Uğurel Burcu, Koçyiğit Figen, Öner Hakan, Öztürk Vesile. Küme Başağrısında Glukokortikoid Tedavi Sırasında Gelişen Santral Seröz Korioretinopati. Turkish Journal of Neurological Scıences. 2009; 26(1), 74-78.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

1 Kurtça Pekeşen Mine, Baş Aslan Ummuhan, Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali, Kuyucu Ersin(2016). Effectiveness of supervised resistive exercise and home-based exercise training

on  lower  limb  muscle  strength  in  patients  with  knee  osteoarthritis:  a  long-term

comparative study. OARSI-World Congress on Osteoarthritis, 24, 477-478., Doi: 10.1016/j.joca.2016.01.873 

2 Kurtça Pekesen Mine, Baş Aslan Ummuhan, Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali, Kuyucu Ersin(2016). Effects of lower limb exercise training with whole body vibration on femoral articular cartilage in patients with knee osteoarthritis Article?in?Osteoarthritis andCartilage 24:. OARSI-World Congress on Osteoarthritis, 24, 496, Doi: 10.1016/j.joca.

2016.01.909

3  Koçyiğit Figen,Kuyucu Ersin,Koçyiğit Ali,Karabulut Nevzat (2015). Real-timesonoelastography findings of normal articular cartilage of knee joint: a cross-sectionalstudy. 9.Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC, 2-5 Eylül, Viyana, Avusturya

4            Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Şavkın Raziye, Baş Aslan Ummuhan (2015). Effectiveness of splinting in lateral epicondylitis: a prospective study. 9. Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC , 2-5 Eylül, Viyana, Avusturya,

5            Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali, Herek Duygu, Şavkın Raziye, Baş Aslan Ummuhan  (2015).  Correlation  of  real-time  sonoelastography  findings  with  clinical parameters in lateral epicondylitis. 9. Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC, , 2-5 Eylül, Viyana, Avusturya

6            Pekeşen Kurtça Mine, Baş Aslan Ummuhan, Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali (2015).The effect of whole body vibration in patients with knee osteoarthritis: a preliminary study. 9. Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC, 2-5 Eylül, Viyana, Avusturya

7            Koçyiğit Figen, Dikbaş Torun Emel, Baş Aslan Ummuhan (2015). Anxiety, depression, physical activity and quality of life in student physical therapists: a cross-sectional study  9. Avrupa Ağrı Federasyonu Kongresi-EFIC, 2-5 Eylül, Viyana, Avusturya

8            Koçyiğit Figen,Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali (2015). Monoarticular hip involvement in

pseodogout presenting as soft tissue abcess on MRI. 9.Dünya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Kongresi .

9   Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin (2015). Safety of Zoledronic Acid in patients with Postmenopausal osteoporosis. 9. Dünya Fiziksel tıp ve rehabilitasyon Kongresi (Sözlü Bildiri),

              Society of Physical Medicine and Rehabilitation;Istanbul,Turkey; 13-17 June,2009. (Sözlü Bildiri)

10 Koçyiğit Figen, Gezer Naciye Sinem, Orbay Ozge, Ada Emel, Koçyiğit Ali, Akalın Elif (2009). Investigation of the effect of low frequency TENS on central pain perception with functional magnetic resonance imaging.OP- 077.. th World congress of the ınternational

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1            Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin,Acar Merve,Baydar Meltem,Serinken Mustafa (2015).From the Fall to the Theater - Early Acute Phase in Osteoporotic Hip Fractures. Journal of Academic Research in Medicine. 2015; 5(3), 110-114., Doi: 10.5152/jarem.2015.758,

2            Koçyiğit Figen, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Ali .The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis. Pamukkale Medical Journal. 2015; 8(3), 193-198., Doi: 10.5505/ptd.2015.91069.

3            Kuyucu Ersin, Dülgeroğlu Ali, Sertöz Zeki, Koçyiğit Figen, Bora Osman Arslan.

Kronik iki taraflı spontan Aşil rüptürünün konservatif tedavisi. Pamukkale Tıp Dergisi, 201;5(1), 397-404.

4            Özkan Mustafa Hulisi, Dilek Banu, Koçyiğit Figen, Gülbahar Selmin, Bacakoğlu Ali Abdülkadir. Evaluation  of  Arthroscopic  Capsular  Release  Together  with Manipulation Under Anesthesia for Treatment of Frozen Shoulder. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2011; 31(2), 397-404., Doi: 10.5336/medsci.2009-15969,

5            Koçyiğit Figen, Dilek Banu, Bacakoğlu Ali Abdülkadir, Akalın Elif . Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu. Acta Oncologıca Turcica, 2010;43(1), 36-41.

6 Koçyiğit Figen, Bircan Çiğdem, El Özlem, Akçalı Ömer, Baydar Meltem, Gözüm Mehtap . Autonomic dysreflexia in a patient with lumbar spinal cord injury: a case report. Romatoloji Ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 2006;17(4), 295-298.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1 Acar Merve, Koçyiğit Figen (2012).Dual enerji X-ray absorbsiyometri ölçümünün değerlendirilmesi sırasında hasta pozisyonunun önemi. P-239.. 5.Türk Romatoloji Kongresi,

Antalya, 27-31 Mart 2012.

2 Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali, Yetim Suleyman, Acar Merve (2012).Nadir görülen bir

radyolojik tanı:Osteopoikiloz.P-170. . 5.Türk Romatoloji Kongresi,Antalya

3 Koçyiğit Figen, Acar Merve, Baydar Meltem (2012). Osteoporotik kalça kırığı olan

hastalarda kırığa yol açan düşme özelliklerinin incelenmesi.P-236.. 5.Türk Romatoloji

Kongresi, Antalya.

4 Koçyiğit Figen, Acar Merve, Baydar Meltem, Koçyiğit Ali (2012). Osteoporotik kalça kırığı olan  hastalarda  FRAX  ile  osteoporotik  kırık  risklerinin  değerlendirilmesi:başlangıç verilerimiz. Sözlü bildiri-S33. 5.Türk Romatoloji Kongresi,Antalya.

5 Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali, Yetim Suleyman, Acar Merve (2012). Ağrısız Tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu. P-149.. 5.Türk Romatoloji Kongresi,Antalya.

6 Koçyiğit Figen, Çiftçi Lügen, Çiftçi Engin (2012). Kinesiotape uygulanan bel ağrılı zor bir olgu.P49. Ulusal Ağrı Kongresi, Istanbul.

7 Koçyiğit Figen, Yetim Suleyman, Çıftcı Lugen (2012).Bilateral distal radius kırığı sonrası nadir görülen seyir:bilateral kompleks bölgesel ağrı sendromu. P48.. Ulusal Ağrı Kongresi, Istanbul.

8 Koçyiğit Figen, Yetim Suleyman, Çıftci Lugen, Çiftci Engın (2012). Soğuk uygulamaya

bağlı gelişen supraskapular sinir nöropatisi:olgu sunumu. P-44.1. 2. Ulusal Ağrı Kongresi, Istanbul.

9Baydar Meltem, Şahin Ebru, Şenocak Emine Özlem, El Özlem, Ozesenli Işın, Koçyiğit Figen, Aslankara Emel, Peker Minuse Özlen (2011). P-240. .23. UlusalFiziksel Tip ve Rehabilitasyon Kongresi,Antalya.

10 Koçyiğit Figen,Acar Merve (2010). Erişkin yaşta semptomatik olan Osgood-Schlatter hastalığı:olgu sunumu. .4.Türk Romatoloji Kongresi,Antalya

11          Kuyucu Ersin, Sertöz Zeki, Dülgeroglu Ali, Bora Arslan, Koçyiğit Figen (2010). Konservatif tedavi ile izlenen kronik bilateral spontan Aşil rupture. P050. 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara.

12 Koçyiğit Figen, Baydar Meltem, Öztürk Vesile, Men Süleyman, Akalın Elif (2008). Travmatik intrakranial internal carotid arter disseksiyonu sonrası gelişen inme:olgu sunumu. P9. 1. Tıbbi rehabilitasyon Kongresi, Ankara.

13Bozan Özgür, Koçyiğit Figen, Cankurtaran Feyzan, El Özlem, Gülbahar Selmin, Peker Minuse Özlen (2008). Postmenopozal osteoporozda egzersiz eğitiminin kas kuvveti ve dengeye etkisi. P-67. 3.Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya.

14 Dilek Banu, Şahin Ebru, Koçyiğit Figen, Turgut N, Metin Manisalı, Gülbahar Selmin (2008). Multiple myeloma eşlik eden pitting ödemle birlikte remitting seronegatif simetrik sinovit sendromlu bir olgu .P-008. 3.. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya.

15.Koçyiğit Figen, Dilek Banu, Bacakoğlu Ali Abdülkadir, Akalın Elif (2007). Meme

karsinomu olan hastalarda brakial pleksopati nedenleri: üç olgunun sunumu.P-69. 224-

27 Ekim 2007.. 1.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya.

16 Baydar Meltem, Koçyiğit Figen, Alper Serap (2007).Fiziatrist yaklaşımı ile superfisiyal siderozis: olgu sunumu.P-105. 24-27 Ekim 2007.. 21.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya.

17 Koçyiğit Ali, Manisalı Metin, Köroğlu Funda, Kızıl Ramazan, Koçyiğit Figen (2005). Klinik olarak karpal tünel sendromu tanısı alan olgularda ultrasonografi bulguları ile elektromyografi ve klinik bulguların karşılaştırılması.. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya.

18Koçyiğit Figen, Koçyiğit Ali, Manisalı Metin, Akalın Elif (2007). Uzun dönem takipte manyetik rezonans görüntüleme ile gösterilen servikal disk sekestrasyonunun rezorpsiyonu.16-19 mayıs 2007, 9. Ulusal Ağrı Kongresi , Antalya.

19 Kızıl Ramazan, Koçyiğit Figen, Torun Berna, Karasel Seide, El Özlem, Peker Minuse Özlen,Manisalı Metin (2004). Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu.TR-09. Erkek Osteoporozu ve Osteoporoz Tedavisindeki

Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.Kuyucu Ersin,Uçan Vahdet, Koçyiğit Figen, Kara Deniz, Erdil Mehmet Emin (2016). Ortopedik Onkoloji. Bülbül, Ahmet Murat , Erdil Mehmet Emin (ed) .Ortopedi ve Travmatoloji içinde (s:217-232). İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN: 9786054949892

2. Bülbül Ahmet Murat, Kuyucu Ersin, Koçyiğit Figen, Erdil Mehmet Emin. (2016). Fizik Muayene. Bülbül, Ahmet Murat, Erdil Mehmet Emin (ed) .Ortopedi ve Travmatoloji içinde (s:25-39). İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN: 9786054949892

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

1. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

2. Türkiye Osteoporoz Derneği

3. Türk Tabipler birliği

Ödüller  ve Sertifikalar

1. En iyi 3. Poster ödülü, Türkiye Osteoporoz Derneği, 2004

 (Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu. Erkek Osteoporozu ve Osteoporoz Tedavisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu.)

2. Çubukçu En İyi Araştırma Ödülü, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012

3.Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Sertifikası 2009

4.Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Sertifikası 2011