Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Doktorlar Doç. Dr. Feza NURÖZLER

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi



- Medical University of South Carolina, Charleston, SC. 1996- 1997
- Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH 1997- 1998
- Mount Sinai Medical Center, New York, Ny 1998- 1999

KlinikInstructor
- Presbyterian Hospital, Columbia University - New York, 1999- 2000

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Nurözler F,Tokgözoğlu L, Paşaoğlu I, Ersoy Ü, Böke E, Bozer AY. Atrial Fibrillation after
CABG surgery; Predictors and the role of MgSO4 replacement. Journal of Cardiac Surgery,
1996:11;421-27
A2 Nurözler F, Bradley SM. Consideration in biventricular repair after the Norwood
procedure. European J Cardiothoracic Surgery. 2000 ;18(5):540-544.
A3 urözerF Argenziano M, Ginsburg ME. Nitric oxide usage after posttraumatic
pneumonectomy. The Annals Thoracic Surgery 2001;71:364-366
A4 Nurözler F, Argenziano M, Oz MC, Naka Y. Fungal Left Ventricular Assist Device
Endocarditis, The Annals of Thoracic Surgery 2001;71:614-8
A5 Nurözler F, Bradley SM. St Jude Medical valves in the pulmonary position: Anticoagulation
and thrombosis. Asian Cardiovascular Thoracic Annals
2002;10:181-3
A6 Üstünsoy H., Sivrikoz MC, Bakir K, Erbağcı B, Ucak R, Nurözler F. The inhibition of proinflamatory
cytokins with pentoxifyline in the cardiopulmonary bypass lung. Respiratory
Medicine. 2002; 96(4): 275-9
A7 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G, Okten C. Impact of clopidogrel on postoperative blood
loss after non-elective coronary bypass surgery. Interactive CardioVascular and Thoracic
Surgery. 2005;4:546-549
A8 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G, Okten C. Off-Pump coronary endarterectomy on high-risk
patients. Asian Cardiovascular Thoracic Annals. 2006; 4:227-230
A9 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Off-pump coronary bypass for patients with concominant
malignancy. Circulation J. 2006; 70: 70:1048-1051
A10 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Coronary bypass for bad ventricle; adoption of the
“hybrid-pump” bypass. J Cardiothorac Surg. 2006;16;1:44-8.
A11 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük. Off-pump CABG in type 2 diabetic patients: does insulin
dependency matter. Scand. Card Vasc Surgery 2007; 41: 39-43
A12 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega
annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. Scand. Card Vasc Surgery 2007 ;
41(3):192-6.
A13 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Inadvertently retrieval of broken coronary angioplasty
wire from the aorta during off-pump coronary bypass. CVJSA 2007;18 (1) :34-35
A14 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Off-pump coronary bypass for bad ventricle. CVJSA
2007; 18(1):26-29
A15 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. False aneurysm of the left ventricle following
myocardial infarction; an unusual location. CVJSA 2007;18(6):380-2.
A16 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Aprotinin for patients exposed to clopidogrel before offpump
coronary bypass. Asian Cardiovascular Thoracic Annals. 2008;16:483-487
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings )
basılan bildiriler :
B1 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega
annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. 5.EACTS/ESTS Joint Meeting,
Stocholm 200
B2 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega
annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. 16. Word Congress WSCTS, Ottowa
2006
B3 Nurözler F, Cosgrove DM. Initial experiences with Cosgrove-Edwards annuloplasty system
on tricuspid valve repair. Cleveland Clinic Foundation, Department of Cardiothoracic Surgery
Resident Research Day Meeting, Cleveland USA 1998.
B4 Simsic J, Bradley SM, Nurözler F, Balaji S. Arrhytmias after the staged Fontan procedure:
Comparision of two surgical protocols. American Heart Society Meeting, Orlando, USA, 1997.
B5 Cenal AR, Nurözler F, Zengin M, Dağlar B, Yakut Ç, Gürbüz A, Balkanay M, Isık Ö, Yakut C.
the ten year experience in mechanical prosthetic valve dysfunction.VI th World Congress of the
International Society of Cardio-Thoracic Surgeons. Hiroshima, japan 1996
B6 İpek G, Isık Ö, Nurözler F, Tataroğlu C, Erentuğ V, Berki T, Gürbüz A, Balkanay M, Yakut
C. Revascularization of multistenotic left anterior descending coronary artery: The multibypass
technique. Conference for the Cardiac Interventions Standarts and Concepts (108), Vienna,
Austria 1996
B7 Güler M, Nurözler F, G İpek, Balkanay M. Continuous retrograde coronary sinus blood
cardioplegia without antegrade component in aortic valve surgery. Conference for the Cardiac
Interventions Standarts and Concepts, Vienna, Austria 1996
B8 İpek G, Nurözler F, Tuncer A, Zengin M, Yakut N, Işık Ö, Yakut C. A new method used in
coronary bypass surgery to have bloodless anastomotic area. Conference for the Cardiac
Interventions Standarts and Concepts(109), Vienna, Austria 1996
B9 Işık Ö, İpek G, Gürbüz A, Şişmanoğlu M, Nurözler F, Yakut Ç, Kırali K, Yakut C. Surgical
treatment of chronic aortic dissection after aortic valve replacement. Turkish- German VI.
Joint Symposium on Cardiovascular Surgery and Cardiology. İzmir 1994

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. F Nurözler, B Yaymacı, NU Bozbuğa, C Yakut. Erişkin yaş grubunda patent duktus
arteriyosus;farklı cerrahi yaklaşımlar. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:1,524-7
D2 F Nurözler, DM Cosgrove. Cosgrove-Edwards anüloplasti ringi kullanımıyla trikuspid kapak
tamiri. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi2000;8:2,576-8
D3 F Nurözler, SM Bradley. Kavapulmoner şant prosedürlerinden sonra pulmoner
arter gelişimi. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:2,571-4
D4 NU Bozbuğa, A Öztürk, F Nurözler, B Yaymacı, C Yakut. Aort kapak ve sol
ventrikül çıkım yolunun morfometrik özelliklerinin incelenmesinde matematiksel
çözümlemenin kullanılması. Göğüs Kalp ve Damar CerrahisiDergisi2000;8: 682-6
D5 H Üstünsoy, M.C Sivrikoz, F Nurözler, O Köylüoğlu, M Topal, B Erbağcı, H Koçoğlu.
Ekstrakorporeal dolaşım esnasında pentoxifili’nin periferik sistem üzerindeki
koruyucu rolü. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:2,687-9
D6 H Üstünsoy, M.C Sivrikoz, F Sırmatel, F Nurözler, M Topal, M Şanlı, L Elbeyli. Derin venöz
trombozda chlamydia pneumoniae’nın rolü. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi
2000;8:2,719-21
D7 F Nurözler, C Yakut. Constrictive epicarditis; a case report. Koşuyolu Heart Journal 2000;
4: 146-7
D8 B Yaymacı, Y Başaran, B Say, F Nurözler, C Ermeydan, A İzgi, F Güzelmeriç, İ Dindar, C
Yakut. Quantification of mitral paraprosthetic regurgitation, Comparision of Vena Contracta
width and proximal convergenge methods. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 10-20
D9 B Yaymacı, Y Başaran, C Ermeydan, B Say, F Nurözler, F Güzelmeriç, İ Dindar. Mitral
paraprostetik kaçakların derecelerinin belirlenmesinde vena kontrakta genişliğinin rolü:
Multiplan transözefajiyal ekokardiyografik çalışma. Türk Ekokardiyografi Dergisi. 2000;2:65-69
D10 C Sivrikoz, H Üstünsoy, İ Meram, K Bakır, F Nurözler, A Celkan, N Tahtacı, L Elbeyli.
Akciğer iskemi-reperfüzyon ve reekspansiyon hasarında pentoxifili’nin antioksidan etkileri.
Gaziantep Tıp Dergisi. 2001;1 :1-4
D11 F Nurözler, SM Bradley. Kademeli Fontan operasyonları sonrasında görülen aritmiler; iki
cerrahi tekniğin karşılaştırılması Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi.2001,9:137- 14
D12 H Üstünsoy, C Sivrikoz, F Nurözler, M Şanlı, B.T Özgür, M Topal, L Elbeyli Üst ekstremite
raynaud sendromunda yapılan serviko-torasik sempatektomilerini İzleme parametresi olarak
venöz kan gazları ve digital basınç ölçümleri. Damar Cerrahisi Dergisi 2001,1;1-3 )
D13 F Nurözler, A Tandoğan, B Yamak. Huge left atrial myxoma with minimal symptoms.
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2003.11;52-53
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G, Okten C. Off-Pump coronary endarterectomy on high- risk
patients. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006
E2 Nurözler F, Kutlu S. T, Okten C, Küçük G. Off-pump coronary bypass for patients with
concominant malignancy. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum
2006
E3 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Association of edge-to-edge repair to De Vega
annuloplasty for severe functional tricuspid incompetence. Kardiyoloji ve kalp damar
cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006
E4 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Does low-dose aprotinin reduce bleeding and blood
product use in patients treated with clopidogrel before off-pump coronary artery bypass
grafting. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi. Bodrum 2006
E5 Nurözler F, Kutlu S. T, Okten C, Küçük G. Coronary bypass for bad ventricle; adoption of
the “hybrid-pump” bypass. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum
2006
E6 Nurözler F, Kutlu S. T, Küçük G. Off-pump coronary bypass for bad ventricle. Kardiyoloji ve
kalp damar cerrahisinde yenilikler kongresi Bodrum 2006
E7. A Tandoğan, F Uygur, CC Öğütmen, Y Pya, F Nurözler, R Asil, B Yamak. İleri yaşta
kardiyak cerrahi girişimler. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri Diyarbakır
2001
E8 F Uygur, A Tandoğan, CC Öğütmen, Y Pya, F Nurözler, Y Fikri, B Yamak.
Kapak cerrahisi ile kombine koroner bypass cerrahisi: 56 hastanın erken
dönem sonuçları. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri Diyarbakır 2001.
E9 F Nurözler, DM Cosgrove. Triküspit kapak tamirinde Cosgrove-Edwards
anüloplasti ringi kullanımı. VI. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Kongresi. Antalya 2000
E10 F Nurözler, SM Bradley. Bidireksiyonel kavopulmoner şant operasyonları
sonrasında pulmoner arter gelişimi. VI. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Kongresi. Antalya 2000
E11 K Kırali, M Güler, S Ömeroğlu, D Mansuroğlu, A Tuncer, ME Toker, M Şişmanoğlu, F
Nurözler, AR Cenal, B Dağlar, E Akıncı, G İpek, Ö Isık, C Yakut.Koroner revaskularizasyonlar.
XVI Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya 2000
E12 M Güler, D Mansuroğlu, F Nurözler, H Yener, T Koçak, T Berki, O Isık, C
Yakut. Aort kapak cerrahisinde antegrad komponentsiz devamlı izotermik
retrograd kan kardiyoplejisi uygulaması. XI Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 1995
E13 AR Cenal, F Nurözler, M Zengin, B Dağlar, T Koçak, Ç Yakut, A Gürbüz, M Balkanay, Ö
Işık, C Yakut. Mekanik protez kapak disfonksiyonlarında on yıllık cerrahi deneyimimiz. XI Ulusal
Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 1995
E14 H Tekümit, F Nurözler, Ö Işık, C Yakut. Mitral kapak tamirinde yeni bir yöntem; erken
sonuçlar. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Kuşadasi 1994
E15 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk. Sol ventrıkül dısfonksıyonu olan hastalarda CABG, hibridpump
bypass adaptasyonu. IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya
2006
E16 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk Ciddi fonksiyonel triküspid yetmezliğinde De Vega
anuloplastiyle birlikte edge to edge tamirin uygulanması IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006
E17 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk. Off-pump CABG öncesı clopıdogrel kullanmış hastalarda,
düşük doz aprotının kullanımının kanama ve kan ürünlerı kullanımını üzerine etkileri IX. Türk
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006
E18 F Nurozler, T Kutlu, G Kucuk.Sol ventrıkül dısfonksıyonu olan hastalarda off-pump CABG
IX. Türk Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi. Antalya 2006

Society of Thoracic Surgeons
- European Society of Cardiothoracic Surgery
- International Society of Cardiothoracic Surgeons
- Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği