Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Bölümlerimiz CHECK UP

Sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve bunu korumak için düzenli aralıklarla Check-Up yaptırmak gerekiyor. Anadolu Hastaneleri, Check-Up programlarıyla her yaşa ve cinsiyete özel hizmet veriyor.

Belirli yaş dönümlerine özel paket programlar (Çocuk-Menopoz-Prostat..vb) ve ailesel genetik geçişli hastalıklara özel tarama amaçlı programlar (Kanser, Kalp-Damar Hastalıkları) uygulanıyor. Bunların haricinde; kişinin yaş, cinsiyet, risk faktörleri, hayat tarzı ve ailesindeki hastalık yüküne göre risk faktörlerinin belirlenmesi sonucunda ilgili fiziki muayenelerin ve gerekli görülen Laboratuar/Radyolojik testlerin tespiti ile de özel bir program hazırlanabiliyor.

 

Check-Up sırasında yapılacak işlemler nelerdir?

 Belirlenecek programa ve testlere göre değişmekle birlikte temel olarak Check-Up için aşağıdaki işlemler yapılır:

  • Hekim tarafından yapılacak detaylı fizik muayene ve son görüşme, uygulanacak testlere yön verme, gerekli konsültasyon (bir hastalığa birkaç uzman hekimle tanı koyma) kararlarını alma ve sonuçların değerlendirilip tavsiyelerin oluşturulması için yapılır.
  • Kan testleri ile kişinin metabolik, hormonal, hematolojik durumu belirlenir ve organların nasıl çalıştığı belirlenir.
  • Radyolojik tetkiklerin başında röntgen ve ultrasonografik incelemeler gelir. Organların görüntülenmesi amacını güden işlemlere, gerekli halde ileri teknolojinin kullanıldığı testler de eklenilir.
  • Fonksiyon testlerinde ise kalp ve solunum sisteminin nasıl olduğu çalışırken ölçülür.