Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Bölümlerimiz EL VE MİKRO CERRAHİSİ

 El cerrahisi; el, el bileği, önkol, dirsek hastalık ve yaralanmaları, omuzun bazı  yaralanma ve hastalıkları, el, parmak, kol sinir, damar ve tendon( kiriş) kesilerinin onarımı, üst ekstremitenin doğumsal bozuklukları, brakial pleksus yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bir daldır. Bu nedenle ‘El ve Üst Ekstremite Cerrahisi’ olarak da adlandırılır. Ayrıca alt ekstremite; bacak, ayak hastalık ve yaralanmaları, damar, sinir ve tendon kesileri, doğumsal bozuklukları  tanı ve tedavisiyle ile ilgilidir. İyi bir el cerrahisi uzmanı, mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi alanlarına hakim olmalıdır.  Bu bölgelerdeki damar ve sinirlerin  cerrahi tedavileri ameliyat mikroskobundan bakıp ameliyat alanını ve dokuları büyülterek, ince uçlu mikro aletler kullanılarak yapılmayı gerektirmektedir. Bu nedenle el cerrahisi ve mikro cerrahi genellikle iç içe giren cerrahi dallardır.