Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Bölümlerimiz ÜROLOJİ

ÜROLOJİ

Kadın ve erkek idrar yollları ve üreme organlarını inceleyen ve bu bölgelerde yer alan hastalıklara bakan tıbbi bölümümüz Üroloji bölümüdür. 

BÖBREK KANSERİ

 • Laparoskopik radikal nefrektomi 
 • Laparoskopik parsiyel nefrektomi (sağlam böbrek dokusunun bırakılarak sadece kanserli bölümün çıkartılması)
 • Basit nefrektomi
 • Böbrek taşı ameliyatı
 • PNL ( kapalı böbrek taşı ameliyatı )
 • Böbrek kist eksizyonu
 • Laparoskopik böbrek kist ameliyatı

ÜRETER

 • Üreteropelvik bileşke darlığı ( Piyeloplasti )
 • Üreterorenoskopik üreter taşı ameliyatı (kapalı)
 • Üreter taşı
 • Üreterolitotomi
 • Üreter darlığı

SÜRRENAL 

 • Böbreküstü bezi tümörleri

PROSTAT

 • Açık prostat ameliyatı
 • Kapalı prostat ameliyatı ( TUR-P )
 • Radikal prostatektomi

MESANE

 • Mesane Taşı
 • Mesane Tümörü
 • Vezikovajinal Fistül Onarımı
 • Sistosel ve İdrar kaçırma ameliyatı

TESTİS

 • Testis Kanseri
 • İnmemiş testis

KAMERA SİSTEMİ İLE BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ (RETROGRAT INTRARENAL CERRAHİ - RİRC)

PNL SİSTEMİ

ESWL UYGULAMASI