Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Bölümlerimiz İÇ HASTALIKLARI (Dahiliye)

DAHİLİYE

İç hastalıkları ya da bilinen adıyla dahiliye, iç organlara ait hastalıkların tanısını koyan
ve cerrahi olmayan tedavilerini planlayan bir tıp dalıdır. Dahiliye bölümü, vücuttaki
tüm organ sistemlerinin yapısı, işlevi ve hastalıkları ile ilgilenir. Dahiliye diğer tıp
disiplinleri arasında bağ oluşturduğu için önemlidir.

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ve ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda
gerekli modern tetkikler ile hastalıkların erken ve kesin tanısı kolaylaşmıştır. Bu
amaçla laboratuvar testleri (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen,
ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme,
kemik yoğunluğu ölçümü vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst
gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.), elektrokardiyografi,
ekokardiyografi gibi çok çeşitli yöntemler kullanılır. Sağlık kuruluşlarının genel
dahiliye ya da iç hastalıkları kliniklerinde 15 yaş üzeri tüm hasta gruplarına
hastalıklarının değerlendirilmesi; tetkik, tedavi ve takipleri için hizmet verilmektedir.
Genel dahiliye kliniğinde tedavi edilen hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.

HASTANEMİZDE UYGULANAN BAZI TEDAVİLER

Diyabet Tedavisi – İnsülinsiz Diyabet Tedavisi
Mide ve Karaciğer Hastalıkları Tedavisi
Bağırsak Hastalıkları Tedavisi
Böbrek Hastalıkları
Hormon Hastalıkları Tedavisi
Romatizma Hastalıkları Tedavisi
Kan Hastalıkları Tedavisi