Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anadolu Hastaneleri
Anasayfa Blog Avcılar kadın doğum
Anadolu Hastaneleri
Avcılar kadın doğum
Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri Anadolu Hastaneleri
Avcılar kadın doğum
İç hastalıkları ya da bilinen adıyla dahiliye, iç organlara ait hastalıkların tanısını koyan
ve cerrahi olmayan tedavilerini planlayan bir tıp dalıdır. Dahiliye bölümü, vücuttaki
tüm organ sistemlerinin yapısı, işlevi ve hastalıkları ile ilgilenir. Dahiliye diğer tıp
disiplinleri arasında bağ oluşturduğu için avcılar kadın doğum önemlidir.
 
Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ve ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda
gerekli modern tetkikler ile hastalıkların erken ve kesin tanısı kolaylaşmıştır. Bu
amaçla laboratuvar testleri (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen,
ultrasonografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme,
kemik yoğunluğu ölçümü vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst
gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.), elektrokardiyografi,
ekokardiyografi gibi çok çeşitli yöntemler avcılar kadın doğum için kullanılır. Sağlık kuruluşlarının genel
dahiliye ya da iç hastalıkları kliniklerinde 15 yaş üzeri tüm hasta gruplarına
hastalıklarının değerlendirilmesi; tetkik, tedavi ve takipleri için hizmet verilmektedir.
Genel dahiliye kliniğinde tedavi edilen hastalıklar aşağıda sıralanmıştır.
 
HASTANEMİZDE UYGULANAN BAZI TEDAVİLER
 
Diyabet Tedavisi – İnsülinsiz Diyabet Tedavisi
Mide ve Karaciğer Hastalıkları Tedavisi
Bağırsak Hastalıkları Tedavisi
Böbrek Hastalıkları
Hormon Hastalıkları Tedavisi
Romatizma Hastalıkları Tedavisi
Kan Hastalıkları Tedavisi
avcılar kadın doğum